t

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
16 jaar geleden

Tabitha: Een unieke vrouw?

“Ik zou graag meer voor de Heer Jezus willen doen. Maar God heeft mij nu eenmaal geen gave gegeven als broeder X of zuster Y, zodat ik misschien niets kan beginnen”. Al eens gehoord, of zelfs zelf wel eens gezegd? Slechts een arme naaister? Op een gegeven ogenblik vraagt (hopelijk!) ieder Christen zichzelf eens af, hoe hij de Heer dienen en hoe hij de tijd daarbij zinvol inzetten kan. Goede en nuttige tips en aansporingen betreffende deze vragen zijn er...

Lees verder
15 jaar geleden

Taboes in de verlovingstijd?

In deze tijd van onbeperkte grenzen … Zijn er dan grenzen? Ja, zegt de Bijbel. Dat deze wereld in zijn onbeschaamdheid de grenzen verlegt in overeenstemming met haar karakter, namelijk duisternis, wil nog niet zeggen dat Christenen dit ook moeten doen. Ondanks de roep om alle taboes te doorbreken zegt God: Luister naar Mijn stem! … Grenzen in de verlovingstijd of in de periode van vaste verkering. De verloving, of zoals dat in sommige kringen vaste verkering heet, heeft bij...

Lees verder
16 jaar geleden

Taizé: Onder de warme Bourgondische zon (1)

Vijf grote klokken, een camping, een kerk, glas-in-loodramen, kaarsjes en iconen, de Oyak-bazar voor pizza’s en hotdogs, jolige corveeers, roestige tractoren, verzoekbriefjes met gebedsonderwerpen, een winkel, een introductievideo met weeë stem, hosties en Gregoriaans gezang. Taizé, sinds vijftig jaar een bron vol spiritualiteit onder de warme Bourgondische zon. Maar met een vage boodschap. Taizé wil een bron zijn waaraan mensen met een joodse, rooms-katholieke, gereformeerde, evangelische (en iedere andere) achtergrond zich kunnen laven. Het doel? “Om één te worden”. Het...

Lees verder
16 jaar geleden

Taizé: Waarom gaat het?

Geef acht! Het is mogelijk dat je nu dingen leest die je ook al bent tegengekomen in het eerste deel van Taizé. Maar er zijn dingen die niet of nauwelijks genoemd zijn, en die in dit gedeelte aan de orde komen. Hopelijk geeft het hierdoor een wat nauwkeuriger beeld.Toen ik jaren geleden ook eens een bezoek bracht met een vriend, kwamen wij niet verder dan aan de ingang van een duistere met kaarsen verlichte kapel. Toen ik naar binnen keek,...

Lees verder
16 jaar geleden

Tasja en Nadi

“Voorzichtig zijn hoor, en goed op Nadi passen Tasja” zegt mama Uhba tegen haar kinderen. “Dag mama, dag papa …”, roepen Tasja en haar broertje Nadi. Ze gaan naar school vandaag. “Voorzichtig hoor, Nadi, ga hier maar langs … ja, goed zo!”, zegt Tasja. Ze zijn al vroeg op pad omdat ze nog een heel eind moeten lopen. Het pad waar zij langs moeten is smal en soms heel gevaarlijk. Het loopt vlak langs een diep ravijn (ravijn = is...

Lees verder
16 jaar geleden

Te laat voor redding

De wateren van het Kanaal golfden breed en diep. Geen menselijke arm had tot op die tijd hun hele breedte doorkliefd. Aangevuurd door eerzucht om te bereiken wat nog geen mens bereikt had, en vertrouwende op de kracht van zijn stalen spieren, zwom Webb de vijfentwintig mijlen van Engeland naar Frankrijk, en bereikte al zwemmende de Franse kust. Vertrouwd met het water, steunende op zijn kracht en goed gesternte dat hem tot nog toe voor alle onheilen bewaard had, meende...

Lees verder
1 jaar geleden

Tegen elkaar of met elkaar?

Schriftplaats: Jakobus 4 vers 11 Jakobus roept onder meer de ontvangers van zijn brief op om goed met elkaar om te gaan. Om dit te doen, moeten ze bepaalde dingen laten en andere doen. “Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders” (Jak. 4:11). Hoe schadelijk zijn wederzijdse aanvallen, het veronderstellen van slechte motieven of negatief praten over anderen. Met onze tong kunnen we soms wonden slaan zoals met een bijl. Maar dat moet bij ons niet gevonden worden. Dit betekent niet...

Lees verder
6 jaar geleden

Teleurstelling … en het geneesmiddel ervoor

Lezen: Lukas 24:13-36 Teleurstelling is een van de meest vruchtbare bronnen van ontmoediging onder christenen en als gevolg daarvan depressie en het afglijden naar de wereld. Het is te vrezen dat het tegenwoordig erg krachtig aanwezig is en in vele richtingen werkt. In tijden van opwekking, wanneer de Geest van God zeer duidelijk werkt, is het voor een gelovige relatief eenvoudig om vrolijk en in de goede richting te gaan. Hij ervaart hoe hij door de stroom van geestelijk enthousiasme gedragen...

Lees verder
13 jaar geleden

Ter overdenking …

In het leven van een kind van God kan er zoveel gebeuren dat het loflied verdwijnt. We vergeten wat de Heer allemaal gedaan heeft in ons leven en zijn gevangen door onze omstandigheden. We zien alleen nog maar diepe afgronden die ons dreigend aangapen vanuit de diepten. We dreigen daarin ten onder te gaan. Hoe kunnen we daaraan ontkomen? Wat moet ik doen? … “Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in Mij is, Zijn heilige Naam. Loof...

Lees verder
16 jaar geleden

Terroristische aanslag in Londen

Niet de jihad, maar de liefde van God! Korte impressie Juli 2005. Opnieuw sloeg de vijand toe. De overste van deze wereld, de satan, is het gelukt om mensen zijn plannen te laten uitvoeren. Satan weet ook wel dat hij nog weinig tijd heeft. Want niet de Islam, niet het Hindoeïsme, niet een Christendom zonder Christus … maar de Heer Jezus Christus zal over deze wereld regeren. Hij, die de enige Weg en de waarheid en het leven is, zoals...

Lees verder