t

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
19 jaar geleden

Tabitha: Een unieke vrouw?

“Ik zou graag meer voor de Heer Jezus willen doen. Maar God heeft mij nu eenmaal geen gave gegeven als broeder X of zuster Y, zodat ik misschien niets kan beginnen”. Al eens gehoord, of zelfs zelf wel eens gezegd? Slechts een arme naaister? Op een gegeven ogenblik vraagt (hopelijk!) ieder Christen zichzelf eens af, hoe hij de Heer dienen en hoe hij de tijd daarbij zinvol inzetten kan. Goede en nuttige tips en aansporingen betreffende deze vragen zijn er...

Lees verder
18 jaar geleden

Taboes in de verlovingstijd?

In deze tijd van onbeperkte grenzen … Zijn er dan grenzen? Ja, zegt de Bijbel. Dat deze wereld in zijn onbeschaamdheid de grenzen verlegt in overeenstemming met haar karakter, namelijk duisternis, wil nog niet zeggen dat Christenen dit ook moeten doen. Ondanks de roep om alle taboes te doorbreken zegt God: Luister naar Mijn stem! … Grenzen in de verlovingstijd of in de periode van vaste verkering. De verloving, of zoals dat in sommige kringen vaste verkering heet, heeft bij...

Lees verder
19 jaar geleden

Taizé: Onder de warme Bourgondische zon (1)

Vijf grote klokken, een camping, een kerk, glas-in-loodramen, kaarsjes en iconen, de Oyak-bazar voor pizza’s en hotdogs, jolige corveeers, roestige tractoren, verzoekbriefjes met gebedsonderwerpen, een winkel, een introductievideo met weeë stem, hosties en Gregoriaans gezang. Taizé, sinds vijftig jaar een bron vol spiritualiteit onder de warme Bourgondische zon. Maar met een vage boodschap. Taizé wil een bron zijn waaraan mensen met een joodse, rooms-katholieke, gereformeerde, evangelische (en iedere andere) achtergrond zich kunnen laven. Het doel? “Om één te worden”. Het...

Lees verder
19 jaar geleden

Taizé: Waarom gaat het?

Geef acht! Het is mogelijk dat je nu dingen leest die je ook al bent tegengekomen in het eerste deel van Taizé. Maar er zijn dingen die niet of nauwelijks genoemd zijn, en die in dit gedeelte aan de orde komen. Hopelijk geeft het hierdoor een wat nauwkeuriger beeld.Toen ik jaren geleden ook eens een bezoek bracht met een vriend, kwamen wij niet verder dan aan de ingang van een duistere met kaarsen verlichte kapel. Toen ik naar binnen keek,...

Lees verder
19 jaar geleden

Tasja en Nadi

“Voorzichtig zijn hoor, en goed op Nadi passen Tasja” zegt mama Uhba tegen haar kinderen. “Dag mama, dag papa …”, roepen Tasja en haar broertje Nadi. Ze gaan naar school vandaag. “Voorzichtig hoor, Nadi, ga hier maar langs … ja, goed zo!”, zegt Tasja. Ze zijn al vroeg op pad omdat ze nog een heel eind moeten lopen. Het pad waar zij langs moeten is smal en soms heel gevaarlijk. Het loopt vlak langs een diep ravijn (ravijn = is...

Lees verder
3 jaar geleden

Té druk? Er is maar één ding nodig!

Om eens ‘rustig’ over na te denken …   Martha en Maria waren twee zusters die een speciale band met de Heer hadden. De Heer bezocht hen vaak thuis. Eens diende Martha, terwijl Maria aan de voeten van de Heer zat en naar Hem luisterde. Martha klaagde en wilde dat Maria haar zou helpen, maar de Heer greep in. We lezen in Lukas 10 vers 40-42: “Martha werd zeer in beslag genomen door veel; en zij kwam erbij staan en...

Lees verder
3 jaar geleden

Te laat voor redding

De wateren van het Kanaal golfden breed en diep. Geen menselijke arm had tot op die tijd hun hele breedte doorkliefd. Aangevuurd door eerzucht om te bereiken wat nog geen mens bereikt had, en vertrouwende op de kracht van zijn stalen spieren, zwom Webb de vijfentwintig mijlen van Engeland naar Frankrijk, en bereikte al zwemmende de Franse kust. Vertrouwd met het water, steunende op zijn kracht en goed gesternte dat hem tot nog toe voor alle onheilen bewaard had, meende...

Lees verder
2 jaar geleden

Tegen de stroom in zwemmen

Leestijd: 13 minuten We leven in een tijd waarin onze cultuur op een kritieke tweesprong staat. Het fundament van het leven zoals wij dat kennen, is aan het afbrokkelen en de sleutelwoorden zijn verdraagzaamheid en aanvaarding. Hoe kan de christen zwemmen tegen zo’n sterke stroom die onze cultuur vandaag overspoelt?  In veel opzichten moeten we zijn als de zalm! Het leven van een zalm is zeer interessant. Vanuit de zoetwaterrivieren doorlopen zij hun normale levenscyclus als eitjes en jonge visjes...

Lees verder
4 jaar geleden

Tegen elkaar of met elkaar?

Schriftplaats: Jakobus 4 vers 11 Jakobus roept onder meer de ontvangers van zijn brief op om goed met elkaar om te gaan. Om dit te doen, moeten ze bepaalde dingen laten en andere doen. “Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders” (Jak. 4:11). Hoe schadelijk zijn wederzijdse aanvallen, het veronderstellen van slechte motieven of negatief praten over anderen. Met onze tong kunnen we soms wonden slaan zoals met een bijl. Maar dat moet bij ons niet gevonden worden. Dit betekent niet...

Lees verder
2 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (1)

“Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, nabij gekomen door het bloed van Christus.” (Ef. 2:13). Veraf & dichtbij   Het is indrukwekkend wanneer de Bijbel laat zien hoe het geloof in Jezus Christus mensen verandert. Vaak worden de tegenstellingen gepresenteerd, waar we vandaan kwamen – en waar we nu zijn door het bloed van de Heer Jezus. De eerste van de 22 tegenstellingen die in deze serie aan de orde komen is “veraf – dichtbij.”...

Lees verder