5

123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
14 jaar geleden

5 mei – bevrijdingsdag

Vrijheid Elk jaar op 5 mei Bevrijdingsdag herdenken velen, uiteraard vooral ouderen, de bevrijding van ons land uit de macht van Adolf Hitler. Toch bestaat er een slavernij waar “ieder” mens van nature zich in bevindt. Daaruit bevrijd te worden geeft ware, pure vrijheid en een vreugde die niet te beschrijven valt. Dat moet je gewoon ervaren. Dat kun je ook ervaren. Daarvoor moet je bij de Heer Jezus Christus zijn. De schrijver van onderstaand artikel is van Duitse komaf,...

Lees verder
5 jaar geleden

5. De Bijbel: een eenheid (II)

Opmerking: Er wordt voor het oude testament in hoofdzaak de Herziene Statenvertaling gebruikt, tenzij een andere vertaling duidelijker of beter aangeeft, wat de bedoeling is. In dat geval wordt de gebruikte vertaling dan ook bij name genoemd. Voor het nieuwe testament wordt veelal de Telos-vertaling gebruikt, tenzij anders vermeld. De eenheid van de Schrift is eveneens bijzonder duidelijk wanneer we de inhoud, het doel en de kracht van de Heilige Schrift verkennen. 1. Wat de hoofdinhoud van het oude testament betreft – en dat...

Lees verder
2 jaar geleden

5. Uit het leven van Abraham

Gerechtvaardigd uit geloof Genesis 15 Het vijftiende hoofdstuk begint met de woorden “na deze dingen”. Daarmee begint een nieuw gedeelte in de geschiedenis van Abraham. We zullen nu iets leren over het standhouden en de groei van Abrahams geloof. Innerlijke en uiterlijke ontwikkeling moeten altijd samengaan in het leven van de gelovige. Het lijkt erop dat Abraham wordt getroffen door angst na de grote overwinning op de vier koningen. Hoe begrijpelijk is dat! Zouden de machtige vijanden geen wraak nemen?...

Lees verder