w

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
19 jaar geleden

Waar ben ik in de eeuwigheid?

In oude tijden was het gewoonte dat vorstelijke personen er hofnarren op na hielden die door hun geestige of luimige invallen hun meester moesten vermaken. Zo had een zekere vorst een hofnar, aan wie hij op zekere dag een narrenstaf overhandigde met de opdracht die zolang te houden tot hij iemand mocht ontmoeten, die hem in dwaasheid nog zou overtreffen. Aan deze moest hij dan die staf afstaan! Enige jaren later werd de vorst ziek. Zijn nar ging hem bezoeken,...

Lees verder
12 jaar geleden

Waar bent ú na uw sterven … ?

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn Over het lot van de mensen na de dood heersen vandaag in onze (zogenaamde) Christelijke landen volledig verschillende meningen. Voor een deel steunt men daarbij op kerkelijke tradities, voor een deel geeft men aan openlijk ongeloof uitdrukking, welke het Christelijke gedachten-goed steeds duidelijker overstemt. Daarbij geeft het Woord van God, de Bijbel, duidelijke en onmiskenbare aanwijzingen over dat, wat met de mens na zijn sterven gebeurt. De bijbel steunt slechts gedeeltelijk...

Lees verder
19 jaar geleden

Waar gaat het over bij Pasen?

We kunnen rustig zeggen dat het bij veel mensen “nergens over gaat” bij Pasen. Zeker in ons land is Pasen een gezelligheidsfeest geworden waarbij de eitjes van onze kippen een grote rol spelen en de “Paashaas” moeten we ook vooral niet vergeten. De commercie heeft greep gekregen op de zogenaamde Christelijke feestdagen. Wat dit met het echte Pasen te maken heeft? Niets!!! Zelfs de Mattheüs-Passion kan een bedreiging voor het echte Pasen worden. De “show” van dit geestelijk spektakel –...

Lees verder
4 jaar geleden

Waar heb jij je geloof voor nodig?!

Hebreeën 11 vers 1 Inhoud Inleiding; geloof: waarneming van onzichtbare dingen; geloof: heeft een Goddelijke oorsprong; geloof: centrum van het christendom; geloof werkt mee – geloof is geen passiviteit; geloof is levendig. Inleiding In 1 Timotheüs 1 vers 4 wordt het christendom “Gods rentmeesterschap dat in [het] geloof is” genoemd. Christenen zelf worden aangesproken als “huisgenoten van het geloof” (Gal. 6:10). Alle christelijke werkelijkheden en zegeningen liggen volledig buiten het bereik van de natuurlijke mens, en daarom ook buiten het...

Lees verder
7 maanden geleden

Waar is de christen ná zijn sterven?

“En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: van daag zult u met Mij in het paradijs zijn” (Luk. 23:43). “Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is” (Openb. 2:7). Vraag: Waar zijn de ‘zaligen’ na de dood? Waar is het paradijs? Antwoord: De gelukkig gestorvenen zijn bij Jezus. Paulus zegt: “Ik verlang ernaar om met Christus zijn, <want> dit is verreweg het beste” (Fil. 1:23)....

Lees verder
18 jaar geleden

Waar komt het monnikendom vandaan?

In onze dagen is er een toenemende belangstelling voor het kloosterleven te bespeuren. De media besteden hier regelmatig aandacht aan. Vooraanstaande personen brengen enkele dagen of een week door in een klooster om tot ‘bezinning’ te komen en om te ‘mediteren’ om zodoende hun onrustig bestaan aan een filosofische bespiegeling te onderwerpen. Sommige kloosterorden spelen hier handig op in, ongetwijfeld vanwege de terugloop van het kloosterleven en misschien ook wel om hun financiële positie te verstevigen. Hoe dan ook, er...

Lees verder
9 jaar geleden

Waar kwam de vrouw van Kaïn vandaan?

Vraag: Een van de meest voorkomende vragen van christenen zowel van niet-christenen is waar de vrouw van Kaïn vandaan kwam. Deze vraag heeft betrekking op een grotere: Welke bevolking bestond in de tijd toen Kaïn zijn stad bouwde, en hoe zit het met incest? Antwoord: Volgens het eerste Boek van Mozes (Genesis), vermoordde Kaïn op een bepaald ogenblik in zijn leven, zijn jongere broer Abel (Gen. 4:8). Als straf voor deze misdaad verbande God Kaïn uit zijn huis en uit...

Lees verder
5 maanden geleden

Waar staat u? (1)

Leestijd: 5 minuten Als u de laatste hoofdstukken van het evangelie van Johannes leest, valt het op hoe vaak de Heilige Geest mensen noemt, die staan. Een van Gods doelen is zeker om ons via deze mensen te laten zien hoe belangrijk het standpunt is, dat we in deze wereld innemen. Een standpunt hebben is één ding, maar een Schriftuurlijk standpunt hebben is iets anders. Om onze positie volgens de Bijbel te kunnen beoordelen, hebben we een referentiepunt nodig waarop...

Lees verder
5 maanden geleden

Waar staat u? (2)

Leestijd: 5 minuten Waar staan wij? In de eerste aflevering hebben we gekeken waar Judas Iskariot en andere vijanden stonden. Zij stonden aan de kant van de vijanden van God, de vijanden van Jezus. Johannes gebruikt dit woord verschillende keren – staan. En wij moeten ons afvragen waar wij staan. Maria Magdalena “Maria nu stond buiten bij het graf te wenen” (Joh. 20:11). Maria Magdalena, die door de Heer van zeven demonen was verlost, was haar Heiland naar het kruis...

Lees verder
11 jaar geleden

Waar stemt u op? Op WIE hebt u gestemd?

Enkele gedachten bij de huidige verkiezingen September 2012. Het is niet de bedoeling hier een politieke verhandeling te geven. Ooit hoop ik met de grootste Koning mee te mogen regeren hier op aarde. Maar daar is het nu nog niet de tijd voor … daar is het nog iets te vroeg voor … daarom ga ik ook niet stemmen op een politieke partij of voor een bepaalde persoon, die beweert orde op zaken te gaan stellen in ons land. Nee,...

Lees verder