z

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
18 jaar geleden

Zachtmoedigheid en nederigheid

Gisteren komt nooit weer terug! Toch is het goed om eens terug te kijken en ons af te vragen: Was mijn leven in de afgelopen tijd wel tot eer van mijn Heer? “En toen Hij in huis was vroeg Hij hun: Wat hebt u onderweg overlegd [anderen vertalen: besproken]?” (Markus 9:33). Gisteren komt nooit weer terug! Toch is het goed om eens terug te kijken en ons af te vragen: Was mijn leven in de afgelopen tijd wel tot eer...

Lees verder
9 jaar geleden

Zal het recht bij de vliegtuigramp MH17 zegevieren?

“En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de...

Lees verder
3 jaar geleden

Zegende handen

“Hij nu leidde hen naar <buiten. tot aan Bethanië; en Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het gebeurde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel” (Luk. 24:50–51). Veertig dagen zijn verstreken sinds Jezus opstond. Hij is intussen aan meer dan 500 gelovigen verschenen. Van een gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid kan nauwelijks door zoveel mensen getuigd worden. Maar vandaag is de dag van afscheid gekomen. De Heer...

Lees verder
13 jaar geleden

Zelfbevrediging – is er een uitweg?

Beste Martin, Helaas heb ik een groot probleem met de zelfbevrediging. Ik heb ook al vaak met mijn ouders over dit probleem gesproken, maar ik red het helaas niet om ermee op te houden. Daarom wilde ik jou vragen, of je mij niet ook nog een paar raadgevingen geven kan. Ik zou je zeer dankbaar zijn. Heel veel dank, XY. Beste XY, Heel hartelijk dank, dat je jouw probleem zo openlijk aangesneden en om hulp gevraagd hebt. Fijn dat je...

Lees verder
1 jaar geleden

Zelfmoord en de gelovige

Leestijd: 11 minuten TIM HADLEY SR.; Teacher and Writer, AnchorsForLife.org Als u dit artikel hebt gevonden omdat u worstelt met suïcidale gedachten willen we u sterk aanraden om voor het lezen van dit artikel eerst Psalm 50 vers 15 op te slaan waar God zelf zegt: “Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u helpen en u zult Mij eren.” <<Zelfmoord, zelfdoding of suïcide (Latijn: suicidium, van sui = zelf en caedere = doden) is het opzettelijk...

Lees verder
17 jaar geleden

Zelfontwikkeling – een recept voor een Christen?

Je bent een prima kerel; geloof dat toch eens, en houd je toch intensief met je zelf bezig. Aan je wensen en behoeften mankeert niets. Ontdek de in je sluimerende mogelijkheden, en breng ze zover het ook maar mogelijk is naar buiten. Laat je door niets en door niemand beperken, want dat zou je psychisch ziek maken … Om te begrijpen “Zelfontwikkeling” is een begrip van de psychologische vaktaal. Het geeft in kort bestek een recept voor zielkundige gezondheid en...

Lees verder
10 jaar geleden

Zelfstandige plaatselijke gemeenten

Een theoloog uit de vrije kerken zei onlangs dat een vergaand autonome plaatselijke gemeente niet overeen komt met de leer van het Nieuwe Testament. Zijn voorstel: Gemeenschap over de gemeentegrenzen heen. We willen kort erover nadenken, of je dit voorstel met het Nieuwe Testament aannemelijk kunt maken. De voorstelling van vergaande autonome plaatselijke gemeenten komt niet met het Nieuwe Testament overeen. Daarvan is de hoogleraar Nieuwe Testament aan het Theologische Seminarie Elstal (FH), André Heinze, overtuigd. De gemeenten in het...

Lees verder
17 jaar geleden

Zendings- en evangelisatie-conferentie (IX)

Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatie-conferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Hopelijk heb je de eerste acht artikelen in de vorige nummers ook gelezen. Zo niet, dan raad...

Lees verder
17 jaar geleden

Zendings- en evangelisatie-conferentie (VI)

Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatie-conferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Hopelijk heb je de eerste vijf artikelen in de vorige nummers ook gelezen. Zo niet, dan raad...

Lees verder
17 jaar geleden

Zendings- en evangelisatie-conferentie (VII)

 Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatie-conferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Hopelijk heb je de eerste zes artikelen in de vorige nummers ook gelezen. Zo niet, dan raad...

Lees verder