Maatschappij

81 artikelen in deze categorie gevonden
9 maanden geleden

Vervolgde christenen (2)

Materialisme – een serieus gevaar voor ons   “Laat de geringe broeder echter roemen in zijn hoogheid, en de rijke in zijn geringheid …” (Jak. 1:9). Vervolgingen kennen we niet – de jongste generaties al helemaal niet. Daarbij willen we niet vergeten, dat er ook in onze landen christenen zijn, die worden gediscrimineerd en lastiggevallen vanwege hun geloof. Maar zo’n vervolging als we eerder gezien hebben, ervaren we vandaag niet meer. Dit kan zijn omdat satan zijn strategie heeft veranderd,...

Lees verder
4 jaar geleden

De wereld als een georganiseerd systeem onder satan

Enkele van de vele passages die de wereld op deze manier beschrijven, worden hieronder weergegeven: “… nu zal de overste van deze wereld worden buitengeworpen” (Joh. 12:31). “… hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33). “En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen …” (1 Kor. 2:12). “… weet u dan niet dat de vriendschap jegens de wereld vijandschap is jegens God? …” (Jak. 4:4). “Want al wat in de wereld is: … is niet...

Lees verder
4 jaar geleden

“Wir schaffen das” – “Make America Great Again” – “Vivre la France”.

28 november 2016. “Wir schaffen das” (“Wij kunnen dit aan”): deze uitspraak komt van de Duitse vrouwelijke bondskanselier Angela Merkel, dochter van een predikant. Deze uitspraak stond in verband met de verschrikkelijk moorden en aanslagen in Duitsland in 2016. “Make America Great Again” is een verkiezingsslogan die voor het eerst door de voormalige president van de Verenigende Staten Ronald Reagan gebruikt werd. Ook voormalig president Bill Clinton gebruikte deze slogan in 1992. Donald Trump gebruikte het tijdens zijn presidentiële campagne...

Lees verder
4 jaar geleden

Een woord over onze relatie met vluchtelingen

31.10.2016 Deuteronomium 10:17-18: 17. Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren; die grote, machtige en ontzagwekkende God, Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, 18. Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven. Hartelijk dank voor de uitnodiging … Knoflook geur hangt in de lucht. Als ik met hen spreek, wil ik graag een stapje terug doen...

Lees verder
4 jaar geleden

Het ware karakter van politiek

Steeds weer proberen we de politiek te vergoelijken. Natuurlijk zijn er ook ‘redelijke’ politici. Maar wat het ware karakter van de politiek is, wordt uit de momenteel lopende Amerikaanse verkiezingscampagne om het presidentschap duidelijk. Soms verduistert de politiek voor een bepaalde periode zoals zij werkelijk is. Soms zou men bijna denken dat het toch zo slecht nog niet is, zoals altijd gezegd wordt. Daarbij wordt vaak vergeten, dat de politiek sinds het kruis van Christus probeert om de wereld –...

Lees verder
4 jaar geleden

Totdat de dood ons scheidt …

29-09-2016 Is dit eigenlijk alleen maar een uitdrukking die geen betekenis meer heeft voor ons? “Tot de dood ons scheidt …” wordt vandaag nauwelijks nog serieus genomen. Ook niet bij ons christenen? Inderdaad wordt men bij de burgerlijke stand niet gevraagd, of men trouw wil blijven “tot de dood u scheidt”. Het is een instelling in de kerk die vermoedelijk dateert uit de 16e eeuw, maar in de protestantse kerk sinds het einde van de 19e eeuw aantoonbaar is. Het...

Lees verder
4 jaar geleden

Een Stradivarius van 3.000.000 dollar gevonden in vuilnisbak

Welke waarde heeft de Bijbel? Een Stradivarius werd in de vuilnisbak gevonden. Gevonden? Jazeker! Er zijn schatten waarvan de waarde gewoon onopgemerkt blijft, hoewel men die zou moeten kennen. Ook de Bijbel is zo’n schat, vaak onopgemerkt. Ook in uw leven? Een vrouw in Los Angeles vond een cello van ongeveer 3 miljoen dollar1 van de beroemde viool- en cellobouwer Antonio Stradivari naast een stapel vuilnis. De cello werd 320 jaar geleden2 gebouwd en was een paar dagen eerder gestolen....

Lees verder
5 jaar geleden

Humor – niets voor christenen?

“Lachen is gezond”, zegt een spreekwoord. Maar mogen christenen lachen? Natuurlijk mogen christenen zich hartelijk verblijden en deze vreugde, ook door te lachen, tonen. God heeft ons mensen het lachen gegeven, we mogen het ook gebruiken – maar wel alles op zijn tijd. In Prediker 3 vers 4 staat: “… een tijd om te huilen en een tijd om te lachen …”. Lachen heeft zijn tijd “Niet lachen” echter ook. Dat wil zeggen, er zijn momenten waarop het lachen niet...

Lees verder
5 jaar geleden

Hoe gaan we om met de toestroom van vluchtelingen?

Dit artikel werd gepubliceerd in een Duits magazine voor jongeren (Folge mir nach – FMN). Hoewel dit uiteraard toegespitst is op de situatie in Duitsland heeft dit evenzeer vele raakpunten met onze huidige Nederlandse situatie. Immers komen hier ook stromen vluchtelingen met alle vragen en problemen die daar omheen hangen. Ook op ons komt de vraag af: “Hoe gaan we om met deze toestroom van vluchtelingen?” Momenteel is de Islam behoorlijk in de picture, met name de extremistische tak ervan....

Lees verder
5 jaar geleden

Homoseksualiteit – verdraaien van bijbelse waarheid

28.08.2015 In de afgelopen jaren stond het onderwerp “homoseksualiteit” herhaaldelijk op de agenda. Eerst ging het heel algemeen om diversiteit-regels1 in het bedrijfsleven. Steeds vaker kwamen ook de “kerken” onder druk te staan om zich met dit probleem bezig te houden. Het is vandaag de dag een bijna gangbare leer – zelfs in grote kerken, zoals de EKD2 – dat homoseksualiteit acceptabel is. De Bijbel moeten we tenslotte historisch verstaan. Alleen “fundamentalistische” Christenen houden zich nog aan Gods Woord op dit punt....

Lees verder