h

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
13 jaar geleden

Hábakuk 3:18

Wat een wonderbaar bewustzijn van de genade neemt bezit van elke verloste: eens in de boeien van de zonden gebonden, nu vrijgemaakt door het verzoeningswerk van onze Heer Jezus! Het was God niet te veel om Zijn eigen Zoon voor ons aan het kruis te offeren, opdat wij vrijgemaakt zouden worden. Kan de gedachte daaraan ons ooit onverschillig laten? Ontwaakt in ons nu niet de wens de Heer en onze God en Vader eeuwig te danken, Hem te loven, ons...

Lees verder
6 jaar geleden

Habakuk 3 vers 6

“Hij stond en deed de aarde schudden, Hij keek en liet heidenvolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd, de eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van Hem”. De rustige, weloverwogen wijsheid en gerechtigheid van de Heer Jezus Christus wordt hier prachtig afgeschilderd door de wijze waarop Hij in staat is om de exacte toestand van de aarde en al haar bewoners perfect te onderscheiden op het moment dat het oordeel over een goddeloze wereld moet komen. Die...

Lees verder
5 maanden geleden

Had Judas een keuze?

Leestijd: 4 minuten Hoewel we niet absoluut zeker kunnen zijn waarom Judas Jezus verraadde, zijn sommige dingen wel zeker. Ten eerste, hoewel Judas werd uitverkoren om één van de twaalf te zijn (Joh. 6:64), wijst alles erop, dat hij nooit geloofde dat Jezus God was. Hij was er misschien zelfs niet van overtuigd dat Jezus de Messias was (zoals Judas het opvatte). In tegenstelling tot de andere discipelen die Jezus “Heer” noemden, gebruikte Judas deze titel nooit voor Jezus en...

Lees verder
2 jaar geleden

Hagar baart slavernij

Bijbelgedeelte: Galaten 4 vers 21-31 Het is eigenlijk voor elke (ware) christen duidelijk dat een persoon niet gerechtvaardigd kan worden door werken van de wet. Helaas geloven veel christenen dat de wet van de Sinaï de levensregel van een christen is. Hoewel toch de brief aan de Romeinen en de brief aan de Galaten  heel duidelijk maken, dat een christen niet onder de wet staat. Maar zelfs als men dit punt zou mogen begrijpen, is de bijna onuitwisbare wettische neiging...

Lees verder
14 jaar geleden

Haggaï 1:9

Velen van ons gaat het goed, zelfs zéér goed. En toch hopen velen, dat het hen in de toekomst nog beter zal gaan. En zo werken zij hard aan de verwerkelijken van hun dromen. Zij investeren in hun ontwikkeling, doorstaan beproevingen en verkrijgen diploma’s en onderscheidingen. Zij investeren ook in kansspelen, en hopen eenmaal het winnende lot te trekken. Zo dacht een jongere uit India bij een interview ter gelegenheid van de viering van 50 jaar onafhankelijkheid van Groot-Brittannië: ‘India...

Lees verder
7 jaar geleden

Hallo, droge neusaap!

“… toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen” (Gen. 2:7). Hebt u ooit uw biologie leraar aangesproken als droge neusaap1? Hebt u ooit uw chef met deze woorden begroet? Ik zou het niet adviseren. Maar eigenlijk hoeft niemand zich daarover te beklagen. Want officieel behoort de mens eigenlijk tot een onderverdeling van droge neusapen. Het is goed mogelijk dat onze menselijke...

Lees verder
5 jaar geleden

Hallo-ween … hallo-jubel

Om te bereiken wat in de titel van dit artikel staat, nodig ik u uit om onderstaand artikel rustig te overwegen en uw hart daarvoor open te stellen. Vertaler FW Gedachten over Psalm 63   Vers 1: Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. Op zijn vlucht voor de vervolging van Saul moest David vaak naar de woestijn vluchten om zich daar te verbergen (1 Sam. 23:14,15,24; 24:2; 25:1; 26:2,3). Welnu, in die moeilijke tijd...

Lees verder
5 jaar geleden

Halloween: slechts onschuldige pompoenen?

  We leven in een tijd waar Harry Potter zijn vele slachtoffers maakt – zelfs onder Christenen. Als je de biblotheek binnenstapt staren je de bib-medewerkers tijdens de kinderboekenweek in hun tovenaarskledij van onder hun puntmutsen betoverend aan. Als je in mijn woonplaats een boek leent, wordt je attent gemaakt op het volgende: ‘Kinderboekenweek 2005 – de Toveracademie. 15 oktober 10.30 uur: Heks Toos kijkt in de bol’. Ook wordt in onze tijd bijna elke gelegenheid om een feestje te...

Lees verder
5 maanden geleden

Handelingen 1 vers 15-16 en 21-22

“En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen – er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer honderdtwintig personen – en sprak: Mannenbroeders, dit Schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monde van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangennamen; … Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons...

Lees verder
4 jaar geleden

Handelingen 1 vers 7-9

7. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 8. maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. 9. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en...

Lees verder