Bijbelcursussen

188 artikelen in deze categorie gevonden
12 maanden geleden

Geloven concreet (12)

De goede werken ……………………………………………………………………………………………………….………………. Van onze ouders hebben we een zondige aard geërfd. Als je een klein kind in de wieg ziet liggen, denk je niet dat dit onschuldige kind al zondig is. En toch is het zo. Al in enkele jaren zult u merken dat dit waar is. Uit een zondige natuur komen geen goede werken voort. Net zo als van een slechte boom geen goede vruchten geplukt kunnen worden. Pas als iemand in de Heer Jezus gelooft, kan...

Lees verder
12 maanden geleden

Geloven concreet (11)

Boze werken – dode werken – goede werken Na twee lessen over “getuigen” zullen we nu ons met de “werken” bezighouden. Ik geloof dat deze twee onderwerpen bij elkaar horen. Bij het ‘getuigen’ gaat het vooral om datgene wat we zeggen, wat we vertellen over God en de Heer Jezus. Bij de “werken” gaat het vooral om datgene wat we doen. Beide zijn noodzakelijk. Woord en daad horen bij elkaar. De Bijbel onderscheidt drie verschillende soorten werken: boze werken, dode...

Lees verder
12 maanden geleden

Geloven concreet (10)

Repetitie les 6 tot 9 • Lees eerst de lessen 6 t/m 9 nogmaals rustig en geconcentreerd door. • Bewerk daarna de herhalingsles. • Als je niet zeker bent van een antwoord, kunt je de vorige lessen gebruiken. 1.   We hebben onze stem niet alleen om te spreken, maar ook om te ……………………………………………………………………………………………………….………………. 2. Wanneer wordt de Bijbel voor de eerste keer gezongen? ……………………………………………………………………………………………………….………………. Dus na de verlossing uit de macht van de farao. 3. Ook wij kunnen alleen liederen zingen tot...

Lees verder
12 maanden geleden

Geloven concreet (09)

Een opdracht (opgave) voor ons Je denkt misschien, dat “getuigen” slechts de taak zou zijn van predikers en evangelisten. Dus de taak van een speciale groep gelovigen die een speciale toestemming van de Heer daartoe hebben ontvangen. Dat is niet het geval! Elke christen wil de Heer gebruiken om van Hem te getuigen. De leeftijd doet er niet toe. Laten we dit toelichten met een voorbeeld uit de Bijbel. 1. Zoek Handelingen 8 op. Wat leren we over de gemeente in...

Lees verder
1 jaar geleden

Geloven concreet (08)

U zult mijn getuigen zijn We lezen in Lukas 6 vers 45: “Want uit [de] overvloed van [het] hart spreekt de mond”. En een bekend spreekwoord zegt: “Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over”. Waarvan is ons hart vol? Waar spreken wij over? Er is Iemand, een Persoon, Die onze harten kan vullen. Dat is de Heer Jezus. Ken jij hem? Heb je Hem lief? Denk je vaak aan Hem? En heb je het al eens...

Lees verder
1 jaar geleden

Geloven concreet (07)

7. De herderspsalm Twee van de 66 Bijbelboeken bestaan uitsluitend uit liederen. Het zijn het boek der Psalmen en de klaagliederen van Jeremia. Er is ook een boek, dat een acht hoofdstukken lang lied bevat: het Hooglied van Salomo. Van de bestaande 150 Psalmen is zeker Psalm 23 de bekendste. Hij zou de “herderspsalm” genoemd kunnen worden. Lees het eens een aantal keren door. Duizenden en duizenden gelovigen hebben in moeilijke tijden aan deze psalm gedacht. Hij troost hen en...

Lees verder
1 jaar geleden

Geloven concreet (06)

6. Zingt de Heer van harte We kunnen op verschillende manieren tonen, dat we blij zijn. Bijvoorbeeld daardoor, dat we zingen. Dus: Ben je blij? Zing dan. We hebben onze stem niet alleen om te spreken, maar ook om te zingen. Ik hoop dat je dit vaak doet. Misschien heb je geen mooie stem. Dat geeft niets, ondanks dat kun je toch zingen! Zing met name tot eer van God. Dan zul je merken dat je door te zingen nog...

Lees verder
1 jaar geleden

Geloven concreet (05)

5. Repetitie les 1 tot 4   • Lees eerst de lessen 1-4 weer rustig en geconcentreerd door. • Maak daarna deze herhalingsles. • Als je twijfelt over een antwoord, kun je de vorige lessen nemen om te helpen.   1. Door Wie werden de bijbelschrijvers gedreven? ……………………………………………………………………………………………………….………………. 2. Het waren daarom ook geen woorden van mensen, maar ……………………………………………………………………………………………………….………………. 3. Noem een ander woord voor geïnspireerd. ……………………………………………………………………………………………………….………………. 4. De Bijbel is eigenlijk een bibliotheek die bestaat uit ……………. boeken. Het Oude Testament...

Lees verder
1 jaar geleden

Geloven concreet (04)

Bidden – maar vergeet niet het danken Vergeet bij het bidden niet het danken! Je vader en je moeder hebben je al vroeg geleerd “dank u wel” te zeggen als je iets krijgt. En zo moet het ook zijn! Nu, God heeft er ook recht op, dat we dankbaar zijn voor de dingen die Hij ons geeft. God geeft ons eigenlijk zo veel? Misschien is het een goed idee om eens wat (veel) dingen op te schrijven, die we van...

Lees verder
1 jaar geleden

Geloven concreet (03)

Bidden – niet alleen in tijden van nood Bidden betekent eigenlijk: Spreken met God. Het is al iets geweldigs dat we als mensen met de Allerhoogste spreken mogen, met de God die hemel en aarde geschapen heeft, en dat Hij naar ons luistert. Heb je ooit gesproken met een Federale Raad? Nee, natuurlijk niet. Want zo simpel gaat dat niet. Je moet eerst schriftelijk een gesprek aanvragen, en dan is het nog niet zeker of de Federale Raad daarvoor tijd...

Lees verder