Bijbelcursussen

230 artikelen in deze categorie gevonden
5 maanden geleden

Oproep aan oma’s

Een oproep aan alle oma’s die de Heer beter willen leren kennen en die de Bijbel beter willen leren begrijpen. Een lieve oma die zelf meedoet, hier aan het woord. Hier dus de oproep van een “oma” die heel trouw en heel intensief met veel overgave de Bijbelcursussen volgt. Graag geef ik dit bericht aan allen door die de Bijbel beter willen leren kennen. De Bijbelcursus vindt u op de site onder “categorie.” Oma Rika heeft iets te zeggen aan de...

Lees verder
3 jaar geleden

Het Pascha (8)

Ezra – In het Nieuwe Testament   Een verdere beschrijving van een viering van het Pascha vinden we in Ezra 6. Er was veel gebeurd sinds de dagen van koning Josia. De Israëlieten, die in die tijd in Jeruzalem woonden, hadden veel meegemaakt.   * * *   1. In de vorige les lazen we uit 2 Kronieken 34-35. U herinnert zich misschien, dat de priester Hilkia de wet in de tempel vond. De schrijver van de koning las het...

Lees verder
3 jaar geleden

Het Pascha (7)

Josia   We hebben gezien hoe het Pascha – de maaltijd om de verlossing van de twaalf stammen van Israël uit Egypte te gedenken – in de woestijn werd gevierd (Num. 9). Later werd deze maaltijd ook gevierd, toen ze in het land aankwamen (Joz. 5). We lezen hoe Hizkia het gevierd heeft in 2 Kronieken 29-31. En in deze les gaan we kijken hoe koning Josia het vierde. Bij elke beschrijving van deze viering wil God ons iets nieuws...

Lees verder
3 jaar geleden

Het Pascha (6)

Hizkia   In de vorige les zagen we, dat toen het volk van Israël net in het land Kanaän was aangekomen, ze het Pascha vierden. Omdat we eerder gelezen hebben, dat het volk dit feest jaarlijks als een gedachtenis-feest zouden moeten vieren, zouden we toch verwachten in het Oude Testament regelmatig verslagen van dergelijke vieringen te vinden. Dat is niet het geval. Pas in het tweede boek Kronieken, in de beschrijving van de regering van koning Hizkia, lezen we opnieuw...

Lees verder
3 jaar geleden

Het Pascha (5)

In Gilgal   Nadat we de eerste vier lessen van deze cursus hebben doorlopen, is het goed om alles ons nog eens kort in herinnering te roepen. In de eerste les hebben we de eerste 15 hoofdstukken van Exodus doorgenomen. Hieruit kwam naar voren, dat gedurende de hele geschiedenis van de bevrijding van de macht van de vijand, het Pascha-lam centraal stond. In de tweede les hebben we ons beziggehouden met Exodus 12. Het lam, dat werd geslacht, spreekt ons...

Lees verder
3 jaar geleden

Het Pascha (4)

In de woestijn (2)   Toen het volk van Israël voor het eerst het Pascha (in verbinding met het feest van ongezuurde broden) vierde, waren ze nog in Egypte. Het lam werd geslacht en het bloed werd op de deurposten gestreken. Later werd het Pascha als een gedachtenis-maaltijd gevierd. Maar er kwam geen verderver meer langs om de eerstgeborene te doden. Het lam werd gegeten en men herinnerde zich aan het eerste Pascha. We moeten ook op de eerste dag...

Lees verder
3 jaar geleden

Het Pascha (3b) – Bijlage

De geestelijke betekenis van de besnijdenis   Om de geestelijke betekenis van de besnijdenis te begrijpen, is het nodig om verschillende Schriftplaatsen te overdenken. Eerst Romeinen 2 vers 28 en 29: “Want niet hij is een jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis die iets uiterlijks is, in [het] vlees, maar hij is een Jood die het in het verborgen1 is, en [dat is] besnijdenis: [die] van [het] hart, naar [de] geest, niet naar [de] letter; zijn lof...

Lees verder
3 jaar geleden

Het Pascha (3a) – Bijlage

Het Pascha in de woestijn   Er was een jaar verstreken sinds die vreselijke nacht toen de engel van het oordeel door Egypte was getrokken en alle eerstgeborenen had gedood. De Israëlieten, beschermd door het bloed van het Lam, hadden het land met haast verlaten en de genade en macht van de Heer ervaren. In de woestijn werden ze  nu aan deze nacht van bevrijding, het startpunt van hun reis, herinnerd. De Heer Zelf gebood het volk (Num. 9:2,3) het...

Lees verder
3 jaar geleden

Het Pascha (3)

In de woestijn (1)   Destijds, ongeveer 3500 jaar1 geleden, vertrok het volk Israël uit Egypte. Centraal in deze gebeurtenis stond het slachten van het paaslam. De verderfengel ging door het land. In elk huis waar geen bloed op de deurpost zat, werden de eerstgeborenen gedood. Dit alles kan als beeld op ons worden toegepast. We waren allemaal onder de macht van de vijand, in de klauwen van Satan. Het oordeel van God was ook voor ons. Ook wij kunnen...

Lees verder
3 jaar geleden

Het Pascha (2a) – Bijlage

Gedachten over Exodus 12 en Hebreeën 11 vers 28   De brief aan de Hebreeën wijst erop, dat Mozes het Pascha door geloof vierde. Er was eens het geloof van de ouders voor nodig om het kind te verbergen en het vervolgens aan de rivier bloot te stellen. Maar toen hij veertig was, manifesteerde het persoonlijke geloof van Mozes zich door de keuzes die hij maakte en ontwikkelde het zich toen om standvastig te volharden zonder angst voor de woede...

Lees verder