Bijbelcursussen

214 artikelen in deze categorie gevonden
3 jaar geleden

Woorden inwerken van Jezus (9)

9. De zalving in Bethanië   Johannes 12 gaat over mensen die komen om de Heer Jezus te eren. Eerst was het een vrouw, Maria, die de voeten van de Heer Jezus zalfde en deze met haar haar afdroogde (vs. 1-11). Maar ook een groot aantal Joden ontmoette hem. Ze riepen: “Hosanna! Gezegend Hij die komt in [de] naam van [de] Heer, <en:> De koning van Israël.” En rijdend op een jonge ezel, werd Hij als de koning van Israël...

Lees verder
3 jaar geleden

Woorden en werken van Jezus (8)

Bijbelcursus 8. De opwekking van Lazarus   Maria, Martha en hun broer Lazarus woonden in het dorp Bethanië, niet ver van Jeruzalem. Het waren broer en zussen die de Heer Jezus vaak met Zijn discipelen bezocht. We vinden een voorbeeld in Lukas 10 vers 38 tot 42. Martha was druk bezig haar gasten te dienen, terwijl Maria aan de voeten van de Heer zat en naar Hem luisterde. Jezus had Martha, Maria en Lazarus lief.   * * *  ...

Lees verder
3 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (7)

Bijbelcursus 7. De goede Herder   In het Oosten is een schaapskooi gewoon een rechthoekig stuk veld midden in de wei, omgeven door een muur van losse stenen. In de muur bevindt zich een opening. Dat is de deur. ’s Avonds brengt de herder zijn schapen naar zo’n stal, zodat ze veilig zijn voor wilde dieren. ’s Morgens roept hij zijn schapen en verlaten ze de stal. De herder leidt zijn schapen en brengt ze naar de plaatsen waar gras...

Lees verder
3 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (6)

Bijbelcursus 6. De blindgeborene   Verplaats uzelf eens in de positie van de blinde man van Johannes 9. Hij had nog nooit de vriendelijke ogen van zijn moeder gezien. De blauwe lucht en de kleuren van de bloemen en planten waren hem onbekend. Hij kon niet lezen of schrijven. Hij kon niet eens in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Wat was hij toch een arme, ongelukkige man!   * * *   1. Lees eerst Johannes 9 zorgvuldig door. Wat moest...

Lees verder
3 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (5)

Bijbelcursus 5. Repetitie les 1 tot 4   Lees eerst de lessen 1 tot en met 4 rustig en geconcentreerd door; doe daarna de herhalingsles; als u niet zeker bent over een antwoord, kunt u de vorige lessen gebruiken.   * * *   1. Wat is het eerste wonder (teken) dat de Heer Jezus deed? …………………………………….……………………………………………….………………. 2. Waar staat deze gebeurtenis in de Bijbel? …………………………………….……………………………………………….………………. 3. Welke vrouw was daar ook? …………………………………….……………………………………………….………………. 4. Wie waren er nog meer uitgenodigd?...

Lees verder
3 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (4)

Bijbelcursus 4. De kreupele bij de vijver Bethesda   Stel u voor: 38 jaar lang ziek. Ik ken een jongen van twaalf die zes maanden ziek was. Hij had een ontsteking in zijn been. Eerst moest hij drie maanden in het ziekenhuis liggen en daarna drie maanden thuis. Het was winter en er lag ijs en sneeuw buiten. Zijn vrienden schaatsten op het meer voor hun huis. Toen hij dat zag, had hij ook een groot verlangen om te schaatsen....

Lees verder
3 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (3)

Bijbelcursus 3. De vrouw van Samaria   De Heer Jezus moest door Samaria gaan (Joh. 4:4). Waarom moest Hij dat? De meeste Joden dachten er niet aan om door Samaria te gaan, als ze van Judea naar Galiléa reisden. Ze maakten liever een lange omweg, dan dat ze door dit gebied trokken. “Waarom?”, zult u zich misschien afvragen. Nu, de Samaritanen waren geen echte joden, en ze dienden zowel de afgoden als de Heer. U kunt het begin van hun...

Lees verder
3 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (2)

Bijbelcursus 2. Nicodémus   “Nu was er een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodémus, een overste van de Joden”. Zo begint Johannes 3. Wat voor soort mensen zijn Farizeeën? Ze vormden een speciale groep onder de Joden en dachten van zichzelf, dat ze zich aan de wet van Mozes, die God aan het volk van Israël had gegeven, heel nauwkeurig hielden. Uiterlijk leek dit ook het geval te zijn, maar de Heer Jezus kent ook de harten van...

Lees verder
3 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (1)

Bijbelcursus 1. Kana   Deze cursus met de titel: Werken en woorden van Jezus – gaat over het “evangelie naar Johannes”. In dit evangelie zien we welke geweldige dingen de Heer Jezus deed en wat Hij de mensen leerde. Na een groot wonder zeiden de discipelen ooit met verbazing het volgende over Hem: “Wat voor iemand is deze, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen? (Matth. 8:27). De dienaars van de hogepriester en de Farizeeën, die de Heer...

Lees verder
3 jaar geleden

14. Uit het leven van Abraham

Aanhangsel: Profetische beelden Genesis 11 – 25 In de geschiedenis van Abraham krijgen we veel profetische aanwijzingen over de wegen die God met de mensen wil gaan. Om ze beter te onthouden, zullen we ze in deze bijlage kort bespreken, ook al zijn we al enkele punten in de lessen tegengekomen. Het leven van Abraham kan in drie delen worden verdeeld: 1e deel: Genesis 11 – 14; 2e deel: Genesis 15 – 21; 3e deel: Genesis 22 – 25. Het...

Lees verder