Zonde

29 artikelen in deze categorie gevonden
5 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (14)

Jeremia 8 vers 22: “Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?” Balsem is een aromatische, geneeskrachtige stof afkomstig van planten. Gilead was een gebied ten oosten van de Jordaan, bekend om zijn kruiden en zalven. De “balsem van Gilead” was een hoogwaardige zalf met geneeskrachtige eigenschappen. Het werd gemaakt van hars van een bloeiende plant. “Balsem van Gilead” wordt op drie...

Lees verder
6 maanden geleden

Oog in oog met God

Johannes 14 vers 9: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.” Jaren geleden wilde ik de Heer Jezus beter leren kennen, dus begon ik de evangeliën te lezen. Ik bracht elke dag tijd door met kijken naar hoe Hij met anderen omging. Ik zag Zijn afhankelijkheid van Zijn Vader; ik zag Zijn mededogen en zorg voor anderen; ik zag Zijn haat voor de zonde en Zijn liefde voor de zondaar! Als we Zijn leven bestuderen, zal de Geest van...

Lees verder
8 maanden geleden

De mens – zoals God hem ziet (2)

Romeinen 6 vers 6; Efeze 4 vers 22-24; Kolosse 3 vers 9-11 De uitdrukkingen “de eerste mens” en “de tweede mens” vormen een tegenstelling tussen Adam en Jezus Christus. De eerste mens was door God zeer goed geschapen, maar faalde in zijn verantwoordelijkheid. De Heer Jezus daarentegen, als tweede mens uit de hemel, leefde altijd voor de eer van God. Dat zagen we in het eerste artikel. Nu komen we bij een andere paar begrippen: De oude en de nieuwe...

Lees verder
8 maanden geleden

Gastvrijheid (21)

Lukas 7 vers 44-46: “En terwijl Hij zich omkeerde naar de vrouw, zei Hij tot Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben uw huis gekomen; water voor [Mijn] voeten hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft vanaf Ik binnengekomen ben niet opgehouden Mijn voeten innig te kussen. Met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij...

Lees verder
9 maanden geleden

Hoe lang wilt u nog tussen twee meningen twijfelen?

1 Koningen 18 vers 17-24: 17. En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene die Israël in het ongeluk stort? 18. Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent. 19. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de vierhonderdvijftig...

Lees verder
9 maanden geleden

Bij God zijn alle dingen mogelijk …!

Bijbelplaatsen: Mattheüs 19 vers 26; Markus 10 vers 27; Lukas 18 vers 27 Onze God is een groot en machtig God, die Zich in Zijn almacht telkens weer bewijst als een God die wonderen verricht. Voor Hem is niets onmogelijk (Luk. 1:37); voor Hem zijn alle dingen mogelijk. In alle drie de synoptische evangeliën wordt de waarheid benadrukt, dat niets voor God onmogelijk is (Mattth. 19:26; Mark. 10:27; Luk. 18:27). God wil ons kleine geloof, dat zo vaak wanhoopt voor...

Lees verder
10 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (6)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Hoofdstuk 2   Inleidende opmerkingen over hoofdstuk 2 De eerste twee verzen van dit hoofdstuk tonen de reden van de brief en de reden voor de verwarring van de Thessalonikers. Er waren mensen geweest die de Thessalonikers hadden geleerd, dat de dag van de Heer reeds was aangebroken, en deze leer had onder hen wortel geschoten. Deze kwaadaardige valse leer verandert een hemels christendom in een aards christendom. En...

Lees verder
1 jaar geleden

Psalm 22 (1)

Inleiding Ik hoop en wens dat wij allen een grote belangstelling hebben voor de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Als dat zo is, dan zijn we allemaal fervente lezers van de Evangeliën. In dit gedeelte van de Bijbel vertellen vier mannen, die geïnspireerd waren door de Geest van God, ons over het leven, de dood en de opstanding van onze Heer. Wij zijn rijk gezegend wanneer wij deze Goddelijke berichten telkens weer lezen. Daar vinden we wat onze...

Lees verder
1 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (18)

“Want ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend, verfoeilijk [en] elkaar hatend” (Titus 3:3). “En u … heeft Hij echter nu verzoend in het lichaam van Zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor Zich te stellen” (Kol. 1:21,22). Het kwade & heilig Wat een tegenstelling – voorheen waren deze mensen ongehoorzaam, zelfzuchtig, wreed, arrogant, vol haat en gewoonweg slecht. Maar dan leren zij Jezus...

Lees verder
1 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (4)

“… en allen zou verlossen die uit vrees voor [de] dood hun leven door aan slavernij onderworpen waren” (Hebr. 2:15). Ontvoerd en meegenomen uit Afrika, in zware ijzeren kettingen gezet, per schip naar de VS gebracht, te koop aangeboden aan brutale mannen met zwepen, met geweld gedwongen te werken. Een dergelijk leven werd ooit geleid door miljoenen slaven totdat de slavernij in de VS in 1865 werd afgeschaft. Maar zelfs vandaag de dag leven naar schatting meer dan 20 miljoen...

Lees verder