Zonde

34 artikelen in deze categorie gevonden
1 maand geleden

Het leven van David (24)

2 Samuel 12   Bijbelgedeelte: 2 Samuel 12 Wanneer David zijn schuld erkent, bekent hij deze onmiddellijk. En hij hoeft niet lang op vergeving te wachten – Nathan verzekert hem van Goddelijke vergeving en zegt dat David niet zal sterven. Maar omdat David zijn vijanden de gelegenheid heeft gegeven om de grote en heilige God te lasteren, is God gedwongen om zijn ongenoegen over Davids zonde op een drastische manier aan de “hele wereld” te tonen. David was de koning...

Lees verder
3 maanden geleden

Jesaja 64 vers 6

“Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed … .” Stelt u zich de volgende situatie voor: een huisvrouw komt op zaterdag naar een chirurgische kliniek met een stapel brandschoon textiel, allemaal fris gewassen en gestreken en volgens haar geschikt voor gebruik in de operatiekamer. Toch werd het allemaal geweigerd. Voor het doel, dat zij voor ogen had, was het gewoon niet schoon genoeg en dus onbruikbaar, ook al kon het oog...

Lees verder
4 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (10c)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 3 vers 11-21   Eeuwig leven Het resultaat voor elke Israëliet die naar de koperen slang keek, was dat hij in leven bleef. Maar het resultaat voor iedereen die in de verhoogde Zoon des mensen gelooft, is echter nog veel meer. Het resultaat is niet alleen, dat hij in leven blijft, maar dat hij eeuwig leven ontvangt. Het is niet alleen een redding voor dit aardse leven, maar de hoogste zegen die een mens ooit kan ontvangen....

Lees verder
4 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (10b)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 3 vers 11-21   “En niemand is opgevaren in de hemel, dan Hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen <die in de hemel is>” (vs. 13) Zijn Henoch en Elia niet ook opgevaren naar de hemel? Wel, zij werden levend opgenomen, maar er zijn nog steeds grote verschillen met wat hier over de Heer Jezus wordt gezegd. Henoch werd opgenomen (Hebr. 11:5), en Elia werd weggenomen van Elisa (2 Kon. 2:10), beiden handelden...

Lees verder
5 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (09a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10 Dillenburg 2017 Overzicht van Johannes 1 en 2 In het Johannes-evangelie wordt de Heer Jezus vanaf het begin veel duidelijker dan in de andere drie evangeliën voorgesteld als Degene Die door Zijn aardse volk en door de hele wereld verworpen wordt (Joh. 1:10,11). Dat de Heer Jezus als Messias voor Zijn volk zou komen en dat de Joden zich zouden bekeren om het koninkrijk binnen te gaan (verg. Joh. 1:23) staat...

Lees verder
10 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (14)

Jeremia 8 vers 22: “Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?” Balsem is een aromatische, geneeskrachtige stof afkomstig van planten. Gilead was een gebied ten oosten van de Jordaan, bekend om zijn kruiden en zalven. De “balsem van Gilead” was een hoogwaardige zalf met geneeskrachtige eigenschappen. Het werd gemaakt van hars van een bloeiende plant. “Balsem van Gilead” wordt op drie...

Lees verder
11 maanden geleden

Oog in oog met God

Johannes 14 vers 9: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.” Jaren geleden wilde ik de Heer Jezus beter leren kennen, dus begon ik de evangeliën te lezen. Ik bracht elke dag tijd door met kijken naar hoe Hij met anderen omging. Ik zag Zijn afhankelijkheid van Zijn Vader; ik zag Zijn mededogen en zorg voor anderen; ik zag Zijn haat voor de zonde en Zijn liefde voor de zondaar! Als we Zijn leven bestuderen, zal de Geest van...

Lees verder
1 jaar geleden

De mens – zoals God hem ziet (2)

Romeinen 6 vers 6; Efeze 4 vers 22-24; Kolosse 3 vers 9-11 De uitdrukkingen “de eerste mens” en “de tweede mens” vormen een tegenstelling tussen Adam en Jezus Christus. De eerste mens was door God zeer goed geschapen, maar faalde in zijn verantwoordelijkheid. De Heer Jezus daarentegen, als tweede mens uit de hemel, leefde altijd voor de eer van God. Dat zagen we in het eerste artikel. Nu komen we bij een andere paar begrippen: De oude en de nieuwe...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (21)

Lukas 7 vers 44-46: “En terwijl Hij zich omkeerde naar de vrouw, zei Hij tot Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben uw huis gekomen; water voor [Mijn] voeten hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft vanaf Ik binnengekomen ben niet opgehouden Mijn voeten innig te kussen. Met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij...

Lees verder
1 jaar geleden

Hoe lang wilt u nog tussen twee meningen twijfelen?

1 Koningen 18 vers 17-24: 17. En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene die Israël in het ongeluk stort? 18. Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent. 19. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de vierhonderdvijftig...

Lees verder