a

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
9 jaar geleden

Aanbidden wij allen dezelfde God?

“Wie in de Zoon gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet heeft geloofd in het getuigenis dat God heeft getuigd. En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, opdat u weet dat u...

Lees verder
13 jaar geleden

Aanbidding (deel 1)

Deel I Aanbidding in het Oude Testament Bidt u God aan? Wat is eigenlijk aanbidding? Is het een rustige Worship-CD opzetten en in gedachten bij God zijn? Is het op een bergtop staan een een geweldig scheppingspanorama bewonderen? Is het in een samenkomst als gemeente een “aanbiddingslied” zingen, van het brood eten en uit de kelk drinken? Of is het iets heel anders? In een kleine serie willen we ons met dit machtige thema bezighouden – aanbidding. In de eerste...

Lees verder
13 jaar geleden

Aanbidding (deel 2 – slot)

Christelijke aanbidding II In het Oude Testament leest men indrukwekkende getuigenissen van gelovigen, die een persoonlijke relatie met God beoefenden en Hem aanbaden – zowel in het dagelijkse leven als ook in verbinding met de rituele offerdienst. Als Gods Zoon mens wordt en Zich op de aarde aan de mensen openbaart, brengt Hij ook voor de aanbidding iets nieuws: “Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid;...

Lees verder
10 jaar geleden

Aanbidding – les 11

We hebben ons tot nu toe vaker met de "plaats die de HEERE (zie bijlage) bevolen heeft", "het Moria" van Abraham, het "Jerusalem" of "Sion" van David beziggehouden. Het was de plaats waar de Israëlieten zich verzamelden om daar hun offers God aan te bieden. Dit brengt bij ons onvermijdelijk de vraag naar boven: "Wat zullen wij christenen dan daarmee doen?" Zijn er voor ons in dit verband aanwijzingen in het Nieuwe Testament? 1. In een eerdere les hebben we...

Lees verder
10 jaar geleden

Aanbidding – les 12

12. Mephiboseth We hebben al vaker gemerkt dat het Oude Testament een "prentenboek" is, waarin we mooie voorbeelden van dat, wat we in het Nieuwe Testament vinden. Wij slaan nu 2 Samuel 9 op en willen zien wat we daaruit allemaal kunnen leren. Om u te helpen het verhaal te begrijpen, moeten we eerst eerst Samuel 18:1-5, 2 Samuel 4:4 en 2 Samuel 5:8 en pas dan 2 Samuel 9 lezen. Na David zijn rechtmatige plaats als koning over het...

Lees verder
10 jaar geleden

Aanbidding – les 13

  13. Het avondmaal In de vorige les hebben we ons met de "tafel van koning David" beziggehouden. Hij was toen koning, dus de heer en gebieder van Israël. Hij had het voor het zeggen. Hij bepaalde alles in het land Israël. Wanneer hij wilde kon hij iemand (zoals bijvoorbeeld Mefiboseth) genade schenken. We hebben gezien dat de aan beide voeten verlamde Mefiboseth als een koningszoon aan de tafel van de koning eten mocht. In een van de lessen hebben...

Lees verder
10 jaar geleden

Aanbidding – les 14

Aanbidding les 14    We willen Deuteronomium 26 vers 1-11 zorgvuldig met elkaar doorlezen. In dit gedeelte wordt de Israëliet in zijn karakter als aanbidders voor onze ogen gesteld. Hij bidt tot zijn God, Die in Zijn goedheid het volk uit Egypte kocht en naar het land Kanaän, het Beloofde Land, leidde. In het genot van de zegeningen van dit land gebracht, was dit volk Zijn God schuldig, om de dienst van aanbidding te vervullen. Zo bevinden ook wij, de...

Lees verder
19 jaar geleden

Aanbidding is vandaag geestelijk!

Dans van David: “En het geschiedde, toen de ark des HEEREN in de stad Davids kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag. Toen zij nu de koning David zag, springende en huppelende voor het aangezicht des HEEREN, verachtte zij hem in haar hart”. Uiterlijke vormen hebben afgedaan (1) “En het geschiedde, toen de ark des HEEREN in de stad Davids kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag. Toen zij nu de koning David zag, springende en...

Lees verder
11 jaar geleden

Aanbidding: les 1 – De familie van God

In deze Bijbelcursus zullen we ons bezighouden met een zeer belangrijk en mooi onderwerp. Wij gaan ervan uit dat u de Here Jezus Christus hebt aangenomen als uw Heer en Verlosser, dat u Zijn eigendom bent geworden. Dit is de allereerste voorwaarde om echt te kunnen aanbidden. Maar er hoort nog iets bij: De bereidheid om graag dat te doen wat de Heer Jezus en onze God en Vader vreugde bereid! Wat is aanbidding? Aanbidding is ware godsdienst. Wanneer we...

Lees verder
10 jaar geleden

Aanbidding: les 10 – David (II)

Voordat we nu verder gaan, willen we eerst iets herhalen, zodat we niet de draad kwijtraken. Kort samengevat ziet het er zo uit: Les 1: God is onze Vader, en wij zijn Zijn kinderen. Les 2: Om de gedachten van onze hemelse Vader te begrijpen en om Zijn wensen kennen, moeten we het Oude Testament verkennen. Les 3: Het Oude Testament geeft ons in beeldspraak vele verwijzingen naar onze Heer en Heiland Jezus Christus. Les 4: De geschiedenis van Kaïn...

Lees verder