Evangelie

146 artikelen in deze categorie gevonden
2 weken geleden

Hoe ik vrede vond (2)

“… toen u van ons [het] woord van [de] prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, zoals het waarlijk is, als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft” (1 Thess. 2:13).   Het was duidelijk voor mij, dat ik een zondaar was. Maar het lezen van de Bijbel, het horen van preken en mijn oprechte pogingen om mezelf te verbeteren maakten me alleen maar ongelukkiger. Toen vond ik het volgende...

Lees verder
3 weken geleden

“Maar er is brand!”

Een vreselijke gebeurtenis had jaren geleden in een schouwburg in het zuiden van Frankrijk plaats. Het eerste bedrijf van een toneelstuk was afgespeeld en toegejuicht. De toeschouwers wachtten met ongeduld het opgaan van het scherm en de voortgang van het stuk, de aanvang van het volgende bedrijf, af, toen de eerste acteur, die zeer populair was, plotseling op het toneel verscheen, en op een toon van vertwijfeling uitriep: “Brand! Brand!” De opgewonden menigte beschouwde dit als een voorspel van een...

Lees verder
3 maanden geleden

Gebarsten waterreservoirs …

“Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden” (Jer. 2:13).   Wat is het verschil tussen een stortbak en een levende bron? Stortbakken zijn waterbekkens waarin regen wordt opgeslagen om in droge perioden aangevoerd te worden. In het verleden waren dit in rotsen uitgehouwen holtes, maar tegenwoordig zijn er andere mogelijkheden. In ieder geval is het belangrijk, dat stortbakken worden afgedicht. Want als ze barsten, loopt het water...

Lees verder
5 maanden geleden

Het heeft geen zin om met de waarheid te twisten

Er wordt ons verteld dat Koningin Elizabeth I een spiegel brak die haar verdorde en gerimpelde gelaatstrekken toonde, en velen zijn tegenwoordig boos op het Woord van God wanneer het de vuile, gerimpelde en vervallen staat van hun zielen verklaart. Het is niet aangenaam te ontdekken, dat je een zondaar bent en ongeschikt voor God, maar het is het toppunt van dwaasheid te twisten met Degene die je dit zegt, want het blijft waar ondanks onze boosheid. U bent ziek...

Lees verder
5 maanden geleden

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn

Over het lot van de mens na de dood heersen vandaag in onze christelijke landen zeer verschillende opvattingen. Voor een deel gefundeerd op kerkelijke tradities, voor een deel geeft men openlijk uitdrukking aan het ongeloof, die het christelijk gedachtegoed steeds duidelijker verdringt. Daarbij geeft het Woord van God, de Bijbel, duidelijke en ondubbelzinnige informatie over wat er met de mens na zijn dood gebeurt. De Bijbel ondersteunt alleen gedeeltelijk de nog steeds gangbare opvatting, dat de doden “in de hemel” komen....

Lees verder
6 maanden geleden

Spreuken 16 vers 32

“Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.” Een gelovige boer werd eens uit de slaap gewekt. Een buurman vertelde hem, dat op zijn aardappelakker enkele personen bezig waren, zijn aardappelen te rooien. De boer antwoordde: “Zij stelen ze niet van mij, ze zijn van mijn hemelse Vader.” De buurman ging hoofdschuddend weg, maar de boer ging in zijn kamer en knielde neer, om voor de dieven...

Lees verder
8 maanden geleden

Een ontmoeting bij de bron van Jakob

“En Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad in Samaria, Sichar geheten, dichtbij het veld dat Jakob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was [de] bron van Jakob. Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer [het] zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria water putten. Jezus zei tot haar: Geef Mij te drinken” (Joh. 4:4-7). Een hartverwarmende scène ontvouwt zich hier voor onze ogen:...

Lees verder
9 maanden geleden

Afscheid …

Afscheid – dat is voor iedereen iets “normaals”. Je groet iemand en neemt afscheid. Er bestaat een droevig afscheid – je weet dat je nooit meer iemand zult zien van wie je houdt, misschien sta je aan zijn of haar sterfbed. Er bestaat een euforisch afscheid – je gaat op weg naar nieuwe kusten. Er bestaat een moeilijk afscheid – men gaat uit elkaar, hoewel men niet gaan (loslaten) wil. Er bestaat onbewust afscheid – op dit punt weet je...

Lees verder
10 maanden geleden

EXIT NIGHT – ENTER LIGHT

Beste lezer(es), Ben jij ook zo in de ban van die snoeiharde, brullende muziek met die snerpende gitaren en meeslepende drumsolo’s, die je helemaal opeisen en je steeds verder de duisternis inslepen? Ben je óók nog steeds in de macht van de duisternis? Bevalt het je prima om de satan te dienen, of komt er af en toe toch nog twijfel op jouw hart of het wel zo’n goed idee is om satan – de overste van deze wereld –...

Lees verder
10 maanden geleden

Race naar de Zuidpool

Mattheüs 25 vers 10-12: “Toen zij echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de overige maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij echter antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.” 2 Korinthe 6 vers 2: “… zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van [de] behoudenis”...

Lees verder