Evangelie

137 artikelen in deze categorie gevonden
5 dagen geleden

Waarom blijven wij hier, totdat wij sterven?

“Er waren vier melaatse mannen bij de ingang van de poort. Zij zeiden tegen elkaar: Waarom blijven wij hier totdat wij sterven?” (2 Kon. 7:3)   Lang geleden in de dagen van Elisa werd Samaria belegerd door de Syriërs en moest de bevolking ernstige honger doorstaan. Buiten de poort waren vier melaatsen. Ze zouden of sterven van de honger buiten de poort of het wagen om naar de Syriërs te gaan om de kliekjes te kunnen oppikken uit hun kampement....

Lees verder
2 maanden geleden

Verloren zonen …

Verloren zonen en dochters, de appelboom staat er nog!   Bijbelgedeelte: Lukas 15 vers 11-32   Bij dit gedeelte zou ik graag het verhaal van een andere onoplettende zoon vrij opnieuw willen vertellen, omdat het zo’n mooie uitleg is van ons onderwerp [de gelijkenis van de verloren zoon]. Deze jongeman had zijn gelovige christelijke ouders al veel moeite en verdriet bezorgd. Op een dag verliet ook hij bij nacht het huis van zijn ouders, dat in een grote boomgaard aan...

Lees verder
2 maanden geleden

Drijvend ijzer

2 Koningen 6 vers 1-7: 1. De leerling-profeten zeiden tegen Elisa: Zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen, is voor ons te krap. 2. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: Ga maar. 3. En een van hen zei: Gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: Ik ga zelf mee. 4. Zo ging...

Lees verder
3 maanden geleden

Bouwstop

  Bijbelgedeelte: Ezra 4-6 Er brak een tijd aan, dat het werk aan het huis van God in Jeruzalem stopte. Een trieste episode in de geschiedenis van het teruggekeerde overblijfsel van Israël, dat zo hoopvol begon. Maar waarom was de bouw van het huis van God gestopt? Was het de tegenstand van de vijanden van Israël? Zeker, de tegenstand was er echt. De brief aan Arthahsasta, de koning van Perzië, werd ondertekend door alle etnische groepen die op dat moment...

Lees verder
3 maanden geleden

Thuis bij God?

Zoek het Licht …   “… in wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft” (2 Kor. 4:4). Het is de natuur van de mens, dat hij zich niet vrij voelt jegens God, maar hij voelt zich vrij jegens Satan. Hij heeft angst voor God, maar hij is niet angstig voor Satan. Natuurlijk wil hij niet met Satan in de hel zijn, dat is een verschrikkelijke gedachte voor hem; maar het is niet verschrikkelijk voor...

Lees verder
4 maanden geleden

God roept u …

“Wij bidden voor Christus: laat u met God verzoenen” (2 Kor. 5:20).   Een man uit Norfolk, VA geheten, riep een lokale radiozender op om dit te delen op 11 september 2003, TWEE JAAR NA DE TRAGEDIES VAN 9/11/2001. Zijn naam was Robert Matthews. Dit zijn zijn woorden: Een paar weken voor 11 september, kwamen mijn vrouw en ik erachter, dat we ons eerste kindje zouden krijgen. Ze plande een reis naar Californië om haar zus te bezoeken. Onderweg naar...

Lees verder
10 maanden geleden

Hebreeën 11 vers 7

“Door [het] geloof heeft Noach, toen hij een Goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar [het] geloof is”. Is mijn geloof juist?   Sommigen zijn onzeker over hun eeuwige redding. Ze weten niet of ze het met het geloven goed hebben gedaan. Het is natuurlijk waar, dat geloven niet hetzelfde is...

Lees verder
10 maanden geleden

Christenen en ziekten

Steeds weer hoort men stemmen, die beweren, dat christenen niet ziek behoeven te zijn. Er wordt gezegd: “Als u slechts genoeg geloof hebt, kunt u allen genezen worden. Dat is het volle evangelie. Niemand hoeft te lijden”. Wat moet men daarvan nu denken? Is ziekte een kwaad, dat verdragen moeten worden? Wat voor betekenis hebben ziekten in het leven van een gelovige? Enkele jaren geleden sprak ik met een broeder in geloof uit de charismatische beweging1, die zich als ongelovige...

Lees verder
11 maanden geleden

Corona en de angst …

De angst voor corona   Toen de eerste mensen begin december 2019 besmet raakten op een markt in Wuhan, China, vermoedde niemand wat er in de wereld zou gebeuren. Sindsdien verspreidt het corona-virus zich razendsnel. Onoverwinnelijk. Het virus is vooral voor mensen met een verzwakt immuunsysteem een ernstig gezondheidsrisico. Het sterftecijfer is tien keer hoger dan bij de griep (influenza). Velen hebben zeker gehoopt dat het virus niet naar Duitsland [1] zal komen. Maar nu is het daar. En hoe...

Lees verder
1 jaar geleden

Vuur (V) – De Normandie brandt …

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel gesproken over “vuurwerk” in verband met oud en nieuw. Maar ook de Bijbel kent het fenomeen “vuur”. Hierbij daarom een serie artikelen die ook gaan over “vuur”. {FW} Het Franse passagiersschip “Normandie”1 maakte zijn eerste reis in 1935. Dit indrukwekkende cruiseschip was op dat moment het modernste en elegantste schip ter wereld. Tijdens de Tweede...

Lees verder