Evangelie

186 artikelen in deze categorie gevonden
4 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (46)

Handelingen 26 vers 9-23 Vers 9-23 Paulus voelde ooit dat hij veel moest doen, dat vijandig stond tegenover de Naam van Jezus, de Nazoreeër. Hij was niet bang Hem bij Zijn verachte Naam te noemen; Zijn persoon had een onmetelijke waarde voor zijn eigen hart, en hij achtte het een eer Zijn schande te mogen delen. Zijn vroegere haat tegen Jezus had hij geuit door lijden toe te brengen aan hen die in Hem geloofden en die hij nu “de...

Lees verder
4 weken geleden

Gastvrijheid (16)

1 Timotheüs 5 vers 9-10: “Laat een weduwe worden ingeschreven als zij niet minder dan zestig jaar oud is, de vrouw van één man is [geweest en] getuigenis heeft door haar goede werken: als zij kinderen opgevoed, als zij gastvrijheid bewezen, als zij [de] voeten van heiligen heeft gewassen, als zij aan verdrukten hulp verleend, als zij zich op alle goed werk toegelegd heeft.” De gewoonte van gastvrijheid (deel zestien) Uit de instructies van Paulus aan Timotheüs blijkt dat de...

Lees verder
1 maand geleden

Hoe lang wilt u nog tussen twee meningen twijfelen?

1 Koningen 18 vers 17-24: 17. En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene die Israël in het ongeluk stort? 18. Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent. 19. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de vierhonderdvijftig...

Lees verder
1 maand geleden

De dood niet zien …

Johannes 8,51: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand mijn Woord bewaart, zal hij [de] dood geenszins aanschouwen tot in eeuwigheid.” Degene die gelooft in de Heer Jezus is overgegaan van de dood naar het leven. Dus de dood heeft geen macht meer over hem. Het kan zijn dat hij in aanraking komt met de dood, “die niet verzadigd wordt” (Hab. 2:5). Maar hij is niet de gelovige die hem aanvalt, noch een felle koning die hem zal vernietigen. De...

Lees verder
1 maand geleden

Heilsfeiten (1)

De onrustige ziel De verootmoediging voor God Met deze woorden willen wij tegemoetkomen aan de behoefte van mensen die reeds uit de slaap van de geestelijke dood zijn ontwaakt en nu met grote belangstelling vragen: Hoe kan ik tot vrede met God komen? De toestand van hun ziel kan in één woord worden beschreven: Ze hebben angst. Als het Evangelie gepredikt wordt, zijn er mensen die in deze toestand verkeren. Dat zijn niet alleen degenen, die zo gegrepen zijn door...

Lees verder
1 maand geleden

Het Kind in de kribbe

Lukas 2 vers 14: “Heerlijkheid zij God in [de] hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen van Zijn welbehagen1.” De geboorte van Jezus Daar lag een klein Kind in doeken gewikkeld in de kribbe, een baby geboren in grote armoede en afhankelijk van de hulp en zorg van Zijn ouders. De wereld beoordeelde dit Kind verkeerd en wilde het niet opnemen, maar liet het – menselijk gezien – samen met Zijn moeder aan Zijn lot over. Wat kon het...

Lees verder
1 maand geleden

Prediker 11 vers 1-3

Prediker 11 vers 1-3: 1. Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. 2. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. 3. Als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen uit op de aarde. Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Als we letterlijk...

Lees verder
2 maanden geleden

Lukas 17 vers 26

“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen.” Als deze woorden slechts meningen van mensen waren, zouden we ze kunnen negeren, maar omdat het de woorden van de Zoon van God zijn, zullen ze tot op de letter worden vervuld. Laat ons dan zorgvuldig onderzoeken, hoe het was in de dagen van Noach. Ik durf te zeggen dat de mens dacht, dat de dagen van Noach...

Lees verder
3 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (4)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Vervolg hoofdstuk 1 “… en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van [de] hemel, met [de] engelen van Zijn kracht” (vs. 7). Niet alleen de Thessalonikers zullen deze rust krijgen, maar alle gelovigen, want Paulus rekent zichzelf en zijn metgezellen daartoe. Daarbij gaat het niet om de hemel zelf, maar om het hemelse deel van het koninkrijk. Oordeel en vergelding...

Lees verder
3 maanden geleden

In de zonden sterven of sterven in de Heer?

Bijbelplaatsen: Johannes 8 vers 24; 1 Korinthe 15 vers 18; Openbaring 14 vers 13 “Want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven” (Joh. 8:24). Het Woord van God zegt, dat de mens eenmaal moet sterven (Hebr. 9:27). Ieder mens is van nature een zondaar en heeft gezondigd. Daarom is het hem aangewezen eenmaal te sterven, want de dood is het loon van de zonde (Rom. 6:23). Maar er zijn twee manieren om te sterven:...

Lees verder