Evangelie

143 artikelen in deze categorie gevonden
2 weken geleden

Spreuken 16 vers 32

“Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.” Een gelovige boer werd eens uit de slaap gewekt. Een buurman vertelde hem, dat op zijn aardappelakker enkele personen bezig waren, zijn aardappelen te rooien. De boer antwoordde: “Zij stelen ze niet van mij, ze zijn van mijn hemelse Vader.” De buurman ging hoofdschuddend weg, maar de boer ging in zijn kamer en knielde neer, om voor de dieven...

Lees verder
2 maanden geleden

Een ontmoeting bij de bron van Jakob

“En Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad in Samaria, Sichar geheten, dichtbij het veld dat Jakob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was [de] bron van Jakob. Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer [het] zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria water putten. Jezus zei tot haar: Geef Mij te drinken” (Joh. 4:4-7). Een hartverwarmende scène ontvouwt zich hier voor onze ogen:...

Lees verder
4 maanden geleden

Afscheid …

Afscheid – dat is voor iedereen iets “normaals”. Je groet iemand en neemt afscheid. Er bestaat een droevig afscheid – je weet dat je nooit meer iemand zult zien van wie je houdt, misschien sta je aan zijn of haar sterfbed. Er bestaat een euforisch afscheid – je gaat op weg naar nieuwe kusten. Er bestaat een moeilijk afscheid – men gaat uit elkaar, hoewel men niet gaan (loslaten) wil. Er bestaat onbewust afscheid – op dit punt weet je...

Lees verder
4 maanden geleden

EXIT NIGHT – ENTER LIGHT

Beste lezer(es), Ben jij ook zo in de ban van die snoeiharde, brullende muziek met die snerpende gitaren en meeslepende drumsolo’s, die je helemaal opeisen en je steeds verder de duisternis inslepen? Ben je óók nog steeds in de macht van de duisternis? Bevalt het je prima om de satan te dienen, of komt er af en toe toch nog twijfel op jouw hart of het wel zo’n goed idee is om satan – de overste van deze wereld –...

Lees verder
4 maanden geleden

Race naar de Zuidpool

Mattheüs 25 vers 10-12: “Toen zij echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de overige maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij echter antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.” 2 Korinthe 6 vers 2: “… zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van [de] behoudenis”...

Lees verder
4 maanden geleden

Positief getest op geloof?

Onlangs gaf iemand  via een mail mij het volgende door. “Zorg dat je positief getest bent op geloof. Houd de twijfel op afstand. Zet angst in quarantaine en vertrouw alleen op God!”   Hierover nog het volgende. De bergwandelaar Wanneer ben je positief getest op geloof? Wanneer je persoonlijk de Heer Jezus Christus hebt aangenomen als je Heer en Heiland. Waarom zou ik Hem aannemen? Wel, als je dat niet doet, ga je voor eeuwig verloren. Ja, je komt dan...

Lees verder
5 maanden geleden

Waarom blijven wij hier, totdat wij sterven?

“Er waren vier melaatse mannen bij de ingang van de poort. Zij zeiden tegen elkaar: Waarom blijven wij hier totdat wij sterven?” (2 Kon. 7:3)   Lang geleden in de dagen van Elisa werd Samaria belegerd door de Syriërs en moest de bevolking ernstige honger doorstaan. Buiten de poort waren vier melaatsen. Ze zouden of sterven van de honger buiten de poort of het wagen om naar de Syriërs te gaan om de kliekjes te kunnen oppikken uit hun kampement....

Lees verder
7 maanden geleden

Verloren zonen …

Verloren zonen en dochters, de appelboom staat er nog!   Bijbelgedeelte: Lukas 15 vers 11-32   Bij dit gedeelte zou ik graag het verhaal van een andere onoplettende zoon vrij opnieuw willen vertellen, omdat het zo’n mooie uitleg is van ons onderwerp [de gelijkenis van de verloren zoon]. Deze jongeman had zijn gelovige christelijke ouders al veel moeite en verdriet bezorgd. Op een dag verliet ook hij bij nacht het huis van zijn ouders, dat in een grote boomgaard aan...

Lees verder
7 maanden geleden

Drijvend ijzer

2 Koningen 6 vers 1-7: 1. De leerling-profeten zeiden tegen Elisa: Zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen, is voor ons te krap. 2. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: Ga maar. 3. En een van hen zei: Gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: Ik ga zelf mee. 4. Zo ging...

Lees verder
7 maanden geleden

Bouwstop

  Bijbelgedeelte: Ezra 4-6 Er brak een tijd aan, dat het werk aan het huis van God in Jeruzalem stopte. Een trieste episode in de geschiedenis van het teruggekeerde overblijfsel van Israël, dat zo hoopvol begon. Maar waarom was de bouw van het huis van God gestopt? Was het de tegenstand van de vijanden van Israël? Zeker, de tegenstand was er echt. De brief aan Arthahsasta, de koning van Perzië, werd ondertekend door alle etnische groepen die op dat moment...

Lees verder