2

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
3 jaar geleden

2 Koningen 22 vers 11

“Het gebeurde nu, toen de koning de woorden van het wetboek hoorde, dat hij zijn kleren scheurde.” Hoe staat u tegenover het Woord van God?   Bij de verbouwing van de tempel was het Boek der Wet gevonden, de goddelijke voorschriften die Hij, de grote God, door Mozes aan zijn volk had gegeven. Helaas hadden het volk niet volgens deze voorschriften geleefd. Dieper en dieper zonk het weg in afgoderij en morele verdorvenheid. God was echter altijd genadig voor Zijn...

Lees verder
6 jaar geleden

2 Koningen 4 vers 9-10

“En zij zei tegen haar man: Zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten; komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken”. Wij zijn alles aan onze Heer verschuldigd, en het is goed dat wij Hem en Zijn verlangens overwegen. Wat zijn Zijn verlangens? Boven alle...

Lees verder
6 jaar geleden

2 Koningen 5 vers 1-2

“Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de HEERE de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman”. Een prachtige geschiedenis ontvouwt zich hier over...

Lees verder
5 jaar geleden

2 Koningen 5 vers 2-3

“En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen”. Het getuigenis van een jong dienstmeisje De Bijbel vertelt ons erg weinig over dit jonge meisje. Ze was door Syrische benden uit haar huis in Israël weggevoerd....

Lees verder
15 jaar geleden

2 Koningen 5:13

De Syrische legeroverste Naäman was zich terdege van zijn waardigheid en positie in de wereld bewust. Zo verwachtte hij dat de profeet hem de passende eer zou bewijzen en tot hem naar buiten zou komen. Maar Elisa zond hem ‘slechts’ een boodschap. De wijze waarop hij van zijn melaatsheid zou genezen, was echter door eenvoud nauwelijks te overtreffen. En dat kwetste de trots van deze hooggeplaatste man ten diepste. Met het evangelie dat God ook vandaag nog laat verkondigen, is...

Lees verder
15 jaar geleden

2 Koningen 6:1-3

   – De leerling-profeten zeiden tegen Elisa: Zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen, is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: Ga maar. En een van hen zei: Gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: Ik ga zelf mee. – 2 Kon. 6:1-3 (HSV)   Elisa, de oude profeet, deed het anders. Toen de kinderen...

Lees verder
6 jaar geleden

2 Korinthe 11 vers 3

“Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven [en afgeweken] zijn van de eenvoudigheid <en de reinheid> jegens Christus”. Houdt het eenvoudig De slotzin van de tekst van vandaag, “de eenvoudigheid jegens Christus”, is werkelijk een prachtig getuigenis van de genade van God in die zin, dat er een wonderbare eenvoud verbonden is met de Bijbel en het Christendom. De “perspicuity van de Bijbel” is een term die theologen gebruiken om dit...

Lees verder
4 jaar geleden

2 Korinthe 12 vers 2 en 7

“Ik weet van een mens in Christus … die werd opgenomen tot in [de] derde hemel … is mij een doorn voor het vlees gegeven, een engel van satan, om mij met vuisten te slaan …”. Altijd veilig in Christus Hoe buitengewoon verschillend waren toch de ervaringen van deze dienaar van de Heer, toen hij enerzijds in de derde hemel was en anderzijds door een engel van satan op de aarde met vuisten geslagen werd. Maar toen hij pijniging, wrok...

Lees verder
4 jaar geleden

2 Korinthe 12 vers 9

“ … u … zo nodig een korte tijd bedroefd”   2 Korinthe 12 vers 9; Filippi 4 vers 4; 1 Petrus 1 vers 6 Toen ik op een avond na een dag hard werken naar huis ging, voelde ik me erg moe en depressief. Toen verschenen plotseling en onverwachts deze woorden voor mijn geest: “Mijn genade is u genoeg”. Toen ik thuiskwam, las ik dit vers in mijn Bijbel en riep uit: “Heer, als u het zegt, dan moet...

Lees verder
9 jaar geleden

2 Korinthe 13 vers 8

“Want wij vermogen niets tegen de waarheid …”. Mijn weg naar God. Ik bracht mijn jeugd door in de voormalige Sovjet Unie. Daar las ik veel boeken die tegen het christelijk geloof gekant waren. Maar op een dag kwam de vraag in mijn gedachten: Als God niet bestaat, waarom dan al die pogingen om Hem te weerstaan? In onze communistische maatschappij streed het hele systeem – onderwijs, media, wetenschap en kunst – tegen het geloof. Hoe waren de christenen in...

Lees verder