d

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
6 jaar geleden

D-Day – De dag van de beslissing

“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matth. 11:28). In het leven van een mens moet er een D-Day (Decision Day: ‘dag van beslissing’) zijn. Wat bedoel ik daarmee? Hiermee bedoel ik een dag van beslissing waarop iemand zich tot de Heer Jezus bekeert. – En dit is een heel echte gebeurtenis, niet iets “mistigs”, dat onopgemerkt blijft! Iemand beschreef ooit deze ervaring van bekering en de doorbraak tot geloof als volgt:...

Lees verder
5 jaar geleden

Daarom Kerst!

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1:21; Lukas 2:10,11; Johannes 3:16,18,36; 5:24; 1 Petrus 3:19; 1 Johannes 1:5,9; Nahum 1:3,6; Jesaja 59:2; Romeinen 3:23; 6:23. Stel je voor dat je een brief uit Australië krijgt. Het komt echter niet per post – de afzender heeft speciaal een koerier gestuurd om de lange reis naar u te maken. Niemand van ons zou deze brief ongezien liggen laten. Wie zulke moeiten en kosten op zich neemt, moet echt wel een belangrijke boodschap hebben. U en ik...

Lees verder
9 jaar geleden

Dag van de Heer

1. Profetische betekenis De dag van de Heer kan niet los worden gezien van de dag van de Messias. Het wordt vaak gekenmerkt door oordeel: “Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken … Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend” (Joël 2:2,11,31; Mal. 4:1). “Want u weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van [de] Heer komt als een dief in [de] nacht. Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en...

Lees verder
5 jaar geleden

Dag van de Heer – Zijn verschijning

Overdenking 1 Thessalonicensen 5 vers 1-8 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. Want u weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van [de] Heer komt als een dief in [de] nacht. Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen, zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar u, broeders, bent niet in [de] duisternis, zodat die dag u als...

Lees verder
19 jaar geleden

Dagelijkse noodzaak (3)

Het Woord van God zegt van de mensen in deze tijd: “Geen vrees voor God staat hun voor ogen”? (Romeinen 3:18). De vrees van God is een vrucht van het nieuwe Goddelijke leven en de werkzaamheid van de Heilige Geest in de ziel. Ze komt pas het hart binnen, wanneer “de liefde van God uitgestort is in onze harten door de Heilige Geest”?, en wel in die mate, waarin deze liefde erkend en genoten wordt. Wat een moeilijke en aanhoudende...

Lees verder
2 jaar geleden

Dageraad en eerste zonlicht

“Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan …” (Gen. 28:10,11). “En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent” (Gen. 32:26). “En de zon ging over op hem op, toen hij door Pniël gegaan was;, hij ging echter mank aan zijn heup” (Gen 32:31). Toen Jakob van Berseba naar Haran vluchtte...

Lees verder
16 jaar geleden

Daniël – cursus informatie

Daniël: een man die tot onze verbeelding spreken kan. Zeker als u een beetje bekend bent met de bijbel en de verhalen kent over deze man van God. We kunnen heel veel leren van deze bijzondere man. Ik hoop dat u dat ook ervaren mag bij het maken van de cursus. Er zijn 12 lessen. Neem alle tijd om de cursus te maken. U kunt zelf uw tempo bepalen, echter u kunt niet meer dan 1 les per veertien dagen...

Lees verder
1 jaar geleden

Daniël 1 vers 8 en 9

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen.” Als je een leven wilt leiden, dat tot eer van God strekt, moet je besluiten de Heer te gehoorzamen, ongeacht de kosten. Dit betekent niet, dat je...

Lees verder
7 jaar geleden

Daniël 1 vers 8,19

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen … De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning”. Het dilemma van Daniël en godvruchtige beslissing Jaren geleden ben ik een verplichting...

Lees verder
8 jaar geleden

Daniël 6 vers 6

“We zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God”. Wat een mooi getuigenis vinden we hier over Daniël. Hij was in het koninkrijk van Nebukadnezar toch één van de belangrijkste mannen geworden!! En hoe kwam dat? Dat kwam omdat hij trouw bleef aan God en de bijbel. En daarvoor werd hij beloond door God met deze prachtige positie!! Dit is ook een aanmoediging voor ons,...

Lees verder