d

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
1 jaar geleden

D-Day – De dag van de beslissing

“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matth. 11:28). In het leven van een mens moet er een D-Day (Decision Day: ‘dag van beslissing’) zijn. Wat bedoel ik daarmee? Hiermee bedoel ik een dag van beslissing waarop iemand zich tot de Heer Jezus bekeert. – En dit is een heel echte gebeurtenis, niet iets “mistigs”, dat onopgemerkt blijft! Iemand beschreef ooit deze ervaring van bekering en de doorbraak tot geloof als volgt:...

Lees verder
4 jaar geleden

Dag van de Heer

1. Profetische betekenis De dag van de Heer kan niet los worden gezien van de dag van de Messias. Het wordt vaak gekenmerkt door oordeel: “Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken, ja, donkere wolken … Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend” (Joël 2:2,11,31; Mal. 4:1). “Want u weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van [de] Heer komt als een dief in [de] nacht. Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en...

Lees verder
14 jaar geleden

Dagelijkse noodzaak (3)

Het Woord van God zegt van de mensen in deze tijd: “Geen vrees voor God staat hun voor ogen”? (Romeinen 3:18). De vrees van God is een vrucht van het nieuwe Goddelijke leven en de werkzaamheid van de Heilige Geest in de ziel. Ze komt pas het hart binnen, wanneer “de liefde van God uitgestort is in onze harten door de Heilige Geest”?, en wel in die mate, waarin deze liefde erkend en genoten wordt. Wat een moeilijke en aanhoudende...

Lees verder
12 jaar geleden

Daniël – cursus informatie

Daniël: een man die tot onze verbeelding spreken kan. Zeker als u een beetje bekend bent met de bijbel en de verhalen kent over deze man van God. We kunnen heel veel leren van deze bijzondere man. Ik hoop dat u dat ook ervaren mag bij het maken van de cursus. Er zijn 12 lessen. Neem alle tijd om de cursus te maken. U kunt zelf uw tempo bepalen, echter u kunt niet meer dan 1 les per veertien dagen...

Lees verder
2 jaar geleden

Daniël 1 vers 8,19

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen … De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. Zij traden in dienst van de koning”. Het dilemma van Daniël en godvruchtige beslissing Jaren geleden ben ik een verplichting...

Lees verder
3 jaar geleden

Daniël 6 vers 6

“We zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God”. Wat een mooi getuigenis vinden we hier over Daniël. Hij was in het koninkrijk van Nebukadnezar toch één van de belangrijkste mannen geworden!! En hoe kwam dat? Dat kwam omdat hij trouw bleef aan God en de bijbel. En daarvoor werd hij beloond door God met deze prachtige positie!! Dit is ook een aanmoediging voor ons,...

Lees verder
14 jaar geleden

Darby in de krant

Sommigen zullen zich herinneren ooit eens een artikel of een boek van John Nelson Darby gezien te hebben. “Tamelijk zwaar te lezen”, zegt de ene. “Te theoretisch”, zeggen anderen. Weer anderen zijn er verrukt over. Darby in de krant Merkwaardig toch dat plotseling zo veel mensen over hem spreken en schrijven. Het Franse dagblad “Le Monde” berichtte van hem, en de “Business Week” en de “Time Magazine” is ook geen onbekende. Ook in de Duitse media dook hij op. De...

Lees verder
14 jaar geleden

Dat alles heeft Hij gedaan voor mij!

Vele jaren geleden woonde in de stad Düsseldorf (Duitsland) een jong kunstenaar, Stenburg genaamd, die mooie schilderijen maakte. Op zekere dag kwam een priester in zijn atetier om een schilderij te bestellen, een groot altaarstuk dat een van de mooie kerken in de stad zou versieren. Stenburg nam de opdracht aan nadat hij eerst voor zijn schilderij een hoge prijs had bedongen. Het moest de kruisiging van de Heere Jezus voorstellen. Stenburg ging met ijver aan het werk. In de...

Lees verder
3 jaar geleden

Dát geloof heb ik niet nodig …

28-11-2004 “Ik heb dat geloof niet nodig. Het gaat mij goed, ik ben rijk”. Een paar dagen geleden kon je op een nieuwssite op het internet een interview met George Foreman, de beroemde bokser lezen. Uit dit interview komt deze zin. Dat waren de woorden van de rijke sportman Foreman toen iemand hem op een reis een bijbel meegaf. In het interview vertelt hij in terugblik over een moment dat hij gemerkt had, dat hij juist dit geloof toch nodig...

Lees verder
14 jaar geleden

De “handdruk” van de Meester

De vooruitgang van vrouwen wordt in deze wereld geleidelijk aan zeer groot geschreven. We worden door politieke, zakelijke en sociale vrouwenvooruitgangsbewegingen overspoeld. In een onderneming werd zelfs de zittende bondskanselier van Duitsland uitgenodigd. Hij moest de vooruitstrevende vrouwen “een nieuwe kick” geven, wanneer hij ook zelf met het oog op zijn vierde huwelijk een bijzonder licht werpt op de “vooruitgang van vrouwen”. Bij alle akkoorden werd eenstemmig duidelijk dat de vrouwen niet meer tevreden zijn met hun tot nu toe...

Lees verder