Huwelijk

58 artikelen in deze categorie gevonden
2 jaar geleden

Een wortel van bitterheid …

“… terwijl u erop toeziet dat niet aan iemand de genade van God ontbreekt; dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, en velen daardoor verontreinigd worden” (Hebr. 12:15). Bitterheid onder medegelovigen is als een kankergezwel, dat niet alleen de eigen ziel vergiftigt, maar ook grote schade toebrengt aan Gods volk. Bitterheid laat in de regel diepe wonden achter, of op zijn minst lelijke littekens. Het probleem is oeroud en tegelijkertijd zeer actueel. Het is een gevaar waar...

Lees verder
8 jaar geleden

Totdat de dood ons scheidt …

29-09-2016 Is dit eigenlijk alleen maar een uitdrukking die geen betekenis meer heeft voor ons? “Tot de dood ons scheidt …” wordt vandaag nauwelijks nog serieus genomen. Ook niet bij ons christenen? Inderdaad wordt men bij de burgerlijke stand niet gevraagd, of men trouw wil blijven “tot de dood u scheidt”. Het is een instelling in de kerk die vermoedelijk dateert uit de 16e eeuw, maar in de protestantse kerk sinds het einde van de 19e eeuw aantoonbaar is. Het...

Lees verder
8 jaar geleden

Tips voor ouders van kinderen en jongeren

Onze kinderen Genesis 21:17-19: 17. Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, die daar ligt, geluisterd. 18. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want Ik zal hem tot een groot volk maken. 19. God opende toen haar ogen,...

Lees verder
8 jaar geleden

I’m a girl – Ik ben een meisje

Jesaja 3 (HSV): 16. Verder zegt de HEERE: Omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen, met uitgestrekte hals lopen, met de ogen lonken, met kleine pasjes lopen, en hun enkelringen laten rinkelen, 17. daarom zal de Heere de schedel van de dochters van Sion schurftig maken, en hun schaamdelen {of ‘hun voorhoofd’} zal de HEERE ontbloten. 18. Op die dag zal de Heere de mooiste sieraden wegnemen: de enkelringen, de voorhoofdbanden, de maantjes, 19. de oorhangers, de armbanden,...

Lees verder
9 jaar geleden

Homoseksualiteit – verdraaien van bijbelse waarheid

28.08.2015 In de afgelopen jaren stond het onderwerp “homoseksualiteit” herhaaldelijk op de agenda. Eerst ging het heel algemeen om diversiteit-regels1 in het bedrijfsleven. Steeds vaker kwamen ook de “kerken” onder druk te staan om zich met dit probleem bezig te houden. Het is vandaag de dag een bijna gangbare leer – zelfs in grote kerken, zoals de EKD2 – dat homoseksualiteit acceptabel is. De Bijbel moeten we tenslotte historisch verstaan. Alleen “fundamentalistische” Christenen houden zich nog aan Gods Woord op dit punt....

Lees verder
9 jaar geleden

Waar kwam de vrouw van Kaïn vandaan?

Vraag: Een van de meest voorkomende vragen van christenen zowel van niet-christenen is waar de vrouw van Kaïn vandaan kwam. Deze vraag heeft betrekking op een grotere: Welke bevolking bestond in de tijd toen Kaïn zijn stad bouwde, en hoe zit het met incest? Antwoord: Volgens het eerste Boek van Mozes (Genesis), vermoordde Kaïn op een bepaald ogenblik in zijn leven, zijn jongere broer Abel (Gen. 4:8). Als straf voor deze misdaad verbande God Kaïn uit zijn huis en uit...

Lees verder
9 jaar geleden

Neerwaartse trend in het huwelijk?

Neerwaartse trend in het huwelijk? “Juda zag daar de dochter van een Kanaänitisch man; zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar… En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene; haar naam was Tamar” (Gen. 38:2,6). Abraham nam het heel serieus toen het erom ging, dat zijn zoon Izak een vrouw zou krijgen (Gen. 24). Hij liet niets aan het toeval over. Izak handelde op dezelfde wijze met zijn zoon Jakob, hoewel misschien niet...

Lees verder
9 jaar geleden

Hertrouwen?

Mattheüs 5:32; Mattheüs 19:9; 1 Korinthe 7:10-15; 1 Samuël 18:20,27; 2 Samuël 3:14-16; 2 Samuël 6:16. In het recente verleden is regelmatig de gedachte verdedigd, dat een huwelijk niet kan worden ontbonden. Er wordt gezegd dat iemand (meerdere malen) kan scheiden en hertrouwen mag, – toch zou het eerste huwelijk voor God gelden. Echtgenoten bleven een leven lang “één vlees”, ook wanneer zij nieuwe echtelijke verbindingen aangingen. Deze visie is naar mijn mening niet houdbaar. Deze vraag staat of valt...

Lees verder
9 jaar geleden

Echtscheiding – uitzonderingsregel (1)

“Er is ook gezegd: Ieder die zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidbrief geven. Maar Ik zeg u, dat ieder die zijn vrouw verstoot anders dan uit oorzaak van hoererij, maakt dat zij overspel pleegt; en wie een verstotene trouwt, pleegt overspel” (Matth. 5:31-32). De Heer verwijst hier niet naar een gebod uit het Oude Testament, maar op een gewoonte van de Joden die mogelijkerwijs al vóór de wetgeving bestond. In Deuteronomium 24 wordt de scheidbrief door Mozes toegestaan (Deut....

Lees verder
9 jaar geleden

Echtscheiding – uitzonderingsregel (2)

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:32; Mattheüs 19:9. Tegen de “uitzonderingsregel” (echtscheiding op grond van overspel, Matth. 5:32 en 19:9) heeft men verschillende argumenten, die we nu toch echter niet afzonderlijk willen onderzoeken. We wenden ons nu naar een meer fundamentele vraag. Sommigen zeggen dat een huwelijk (door christenen) nooit kan worden beëindigd; ze bedoelen dat de eenheid (in de ogen van God) altijd blijft bestaan en alleen door de dood wordt beëindigd. Met scheidingen wordt door God, volgens deze mening, helemaal geen...

Lees verder