t

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
2 maanden geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (3)

“Maar als u dit niet zo doet, zie, dan hebt u tegen de HEERE gezondigd; weet dan dat uw zonde u zal vinden!” (Num. 32:23). “… Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken” (Jer. 31:34). De achtervolgende zonde en de vergeten zonde Veel wordt vandaag onder het tapijt geveegd. Enige tijd geleden liepen er in de VS onderzoeken naar de mogelijke duistere praktijken van de president (geschreven 2022). Is hij schuldig? En waar is...

Lees verder
2 maanden geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (4)

“… en allen zou verlossen die uit vrees voor [de] dood hun leven door aan slavernij onderworpen waren” (Hebr. 2:15). Ontvoerd en meegenomen uit Afrika, in zware ijzeren kettingen gezet, per schip naar de VS gebracht, te koop aangeboden aan brutale mannen met zwepen, met geweld gedwongen te werken. Een dergelijk leven werd ooit geleid door miljoenen slaven totdat de slavernij in de VS in 1865 werd afgeschaft. Maar zelfs vandaag de dag leven naar schatting meer dan 20 miljoen...

Lees verder
2 maanden geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (5)

“Ik ken u niet” (Matth. 25:12). “Ik ken ze” (Joh. 10:27). Onbekend en bekend Het is werkelijk dramatisch! In de gelijkenis die de Heer Jezus in Mattheüs 25 vertelt, zijn enkele vrouwen te laat voor een feest. De deuren zijn gesloten. Geen kans meer om binnengelaten te worden. De ‘uitnodiger’ roept hen toe: “Ik ken u niet!” Met deze gelijkenis wil Jezus Christus iets duidelijk maken: zolang een mens leeft zonder vrede met God, kent God hem ook niet. Vandaag...

Lees verder
2 maanden geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (6)

Handelingen 17 vers 23: “Want toen ik [de stad] doorging en uw voorwerpen van verering bekeek, vond ik ook een altaar waarop een opschrift stond: Aan een onbekende God.” Johannes 10 vers 14: “en Ik ken de Mijne en de mijne kennen Mij …” Onbekende God & bekende God In het vorige artikel zagen we, dat God ongelovigen niet kent, maar een relatie heeft met gelovigen. Vandaag gaat het over iets soortgelijks: of we Hem kennen of niet. Paulus had...

Lees verder
2 maanden geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (7)

Jesaja 53 vers 6: “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.” 1 Petrus 3 vers 18: “Want Christus heeft eenmaal voor [de] zonden geleden, […] opdat Hij ons tot God zou brengen.” Verdwaald en geleid Onze wereld zit vol met samenzweringstheorieën. Politieke leiders hebben het over nepnieuws. Bijna dagelijks zijn er nieuwe onthullingen over beroemdheden die nooit van iets strafbaars beschuldigd zouden zijn. Tegelijkertijd denken veel mensen dat ze in het lichaam van het...

Lees verder
2 maanden geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (8)

1 Petrus 3 vers 18: “Want Christus heeft eenmaal voor [de] zonden geleden, […] opdat Hij ons tot God zou brengen.” Romeinen 3 vers 24: “… en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.” Onrechtvaardig en gerechtvaardigd Veel mensen willen het niet toegeven omdat zij proberen een rechtschapen en ordelijk leven te leiden – maar zij zijn zondaars en daarom onrechtvaardig. Gods oordeel is, dat ieder mens een zondaar is (Rom. 3:23),...

Lees verder
1 maand geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (9)

“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon” (Rom. 5:10). Vijanden en verzoend Toen Adam en Eva zondigden, vernietigden zij de voorheen wonderbare relatie met God. Maar vanaf dat moment was er niet alleen geen gemeenschap meer, maar veel meer dan dat: openlijke vijandschap. Adam had geen verlangen meer naar God, integendeel, hij vluchtte en verborg zich. Zonde wordt in de Bijbel ook wetteloosheid genoemd (1 Joh. 3:4) – dit betekent...

Lees verder
7 jaar geleden

Teleurstelling … en het geneesmiddel ervoor

Lezen: Lukas 24:13-36 Teleurstelling is een van de meest vruchtbare bronnen van ontmoediging onder christenen en als gevolg daarvan depressie en het afglijden naar de wereld. Het is te vrezen dat het tegenwoordig erg krachtig aanwezig is en in vele richtingen werkt. In tijden van opwekking, wanneer de Geest van God zeer duidelijk werkt, is het voor een gelovige relatief eenvoudig om vrolijk en in de goede richting te gaan. Hij ervaart hoe hij door de stroom van geestelijk enthousiasme gedragen...

Lees verder
14 jaar geleden

Ter overdenking …

In het leven van een kind van God kan er zoveel gebeuren dat het loflied verdwijnt. We vergeten wat de Heer allemaal gedaan heeft in ons leven en zijn gevangen door onze omstandigheden. We zien alleen nog maar diepe afgronden die ons dreigend aangapen vanuit de diepten. We dreigen daarin ten onder te gaan. Hoe kunnen we daaraan ontkomen? Wat moet ik doen? … “Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in Mij is, Zijn heilige Naam. Loof...

Lees verder
17 jaar geleden

Terroristische aanslag in Londen

Niet de jihad, maar de liefde van God! Korte impressie Juli 2005. Opnieuw sloeg de vijand toe. De overste van deze wereld, de satan, is het gelukt om mensen zijn plannen te laten uitvoeren. Satan weet ook wel dat hij nog weinig tijd heeft. Want niet de Islam, niet het Hindoeïsme, niet een Christendom zonder Christus … maar de Heer Jezus Christus zal over deze wereld regeren. Hij, die de enige Weg en de waarheid en het leven is, zoals...

Lees verder