Toekomst

145 artikelen in deze categorie gevonden
3 weken geleden

De profeet Daniël (18)

Bijbelgedeelte: Daniël 4 vers 34-35 Daniël 4 vers 34-35: 34. Na verloop van die dagen sloeg ík, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug, en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie. 35. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de...

Lees verder
1 maand geleden

Psalm 25 vers 1-2; Jakobus 5 vers 8

Psalm 25 vers 1-2: “Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik.” Jakobus 5 vers 8: “Hebt ook u geduld, sterkt uw harten, want de komst van de Heer is nabij.” Twee noodzakelijke dingen voor de christen Er zijn twee dingen die de vreugde van een christen vormen en die zijn kracht op de weg zullen zijn en het voorwerp dat voortdurend voor zijn hart staat: Ten eerste, de tegenwoordige gemeenschap met God de...

Lees verder
4 maanden geleden

Genesis 24 vers 58

“Ik zal meegaan.” “Ik zal meegaan,” zei Rebekka toen haar werd gevraagd of ze met Eliëzer, de dienaar van Abram, mee wilde gaan om de vrouw van de zoon van zijn heer te worden. Ze had het verslag van de Godvrezende vreemdeling geloofd en haar hart was vastbesloten om alles op te geven wat haar dierbaar was geweest en de man te volgen die haar naar Izak zou brengen. Er lag een lange, zware reis voor haar, maar haar ogen...

Lees verder
4 maanden geleden

Israël en de tijden van de volken

Leestijd: 6 minuten God had Israël als volk een speciale plaats gegeven. Niet dat het machtiger of groter was dan andere volken. Integendeel. Het was de minste van alle volken. De liefde van God voor Israël God Zelf had gezegd: “Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de HEERE liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de HEERE voor u, en om...

Lees verder
7 maanden geleden

De Openbaring (17)

Openbaring 11 vers 15-18 Zevende bazuin “En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij zal heersen tot in alle eeuwigheid” (vs. 15). Zo luidt de boodschap van de laatste bazuin, dat het koninkrijk van onze Heer en Zijn Christus, de HEER en Zijn gezalfde, aanbreekt. Dit koninkrijk is een glorieuze heerschappij waarin de Heer Zijn volk rechtvaardig...

Lees verder
7 maanden geleden

De profeet Daniël (13)

Bijbelgedeelte: Daniël 3 vers 28-30 28. Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God. 29. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over...

Lees verder
8 maanden geleden

De profeet Daniël (11)

Bijbelgedeelte: Daniel 3 vers 19-23 19. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld, en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abed-Nego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. 20. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. 21. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken,...

Lees verder
8 maanden geleden

Waar zijn de ‘zaligen’ na de dood? Waar is het paradijs?

“En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: van daag zult u met Mij in het paradijs zijn” (Luk. 23:43) “Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is” (Openb. 2:7). Antwoord: De gelukkig gestorvenen zijn bij Jezus. Paulus zegt: “Ik verlang ernaar om met Christus zijn, <want> dit is verreweg het beste” (Fil. 1:23). Vervolgens spreekt hij over de tussenliggende toestand van de gelukkig gestorvenen tot...

Lees verder
8 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (1)

Bijbelvers: Hebreeën 6 vers 1 Een goed begin Beste gelovige vriend, Als nieuwe bekeerling sta je op de drempel van een compleet nieuw tijdperk in je leven. Veel dingen zijn vast nieuw voor jou en de weg die je net bent ingeslagen lijkt een beetje geheimzinnig. Ik wil je graag kennis laten maken met een of twee dingen die je, met Gods zegen, kunnen helpen aan het begin van je christelijke loopbaan. We hoeven niet over je verleden te praten...

Lees verder
10 maanden geleden

De profeet Daniël (09)

Terugblik op hoofdstuk 3 vers 1-12 Overzicht van Daniël 2 t/m 6 Daniël 2 had ons in de droom van Nebukadnezar de ontwikkeling van de heerschappij van de mens op aarde laten zien. Er waren vier wereldrijken die begonnen met het Babylonische wereldrijk onder Nebukadnezar. De hele geschiedenis van de heerschappij van de volkeren wordt in dit beeld in Daniël 2 in zijn uiterlijke verloop voorgesteld – vier wereldrijken, eindigend met het Romeinse Rijk, dat door de macht van de...

Lees verder