Toekomst

133 artikelen in deze categorie gevonden
1 week geleden

Dragen of gedragen worden

Jesaja 46 vers 1-4: 1. Bel is gekromd, Nebo neergebogen, hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren. 2. Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar zijn zelf1 in gevangenschap gegaan. 3. Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël, u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. 4. Tot...

Lees verder
2 weken geleden

De profeet Daniël (04)

Daniël 2 vers 27-36 “Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze: Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen...

Lees verder
2 maanden geleden

De tussenliggende perioden na de opname en de verschijning van Christus

2 Samuël 2, het hoofdstuk waarin David wordt beschreven als koning die de troon over het huis van Juda op zich neemt, geeft een waarheid weer die van enige betekenis is: Zelfs onze gezegende Heer Jezus zal niet in één keer het hele koningschap in bezit nemen. Velen denken, dat wanneer de Heer Jezus verschijnt, het werk van het herstel van Israël en Zijn invoering als de ware Christus op de troon van David, in een oogwenk tot stand zal...

Lees verder
2 maanden geleden

De hoop van de christen …

De natuurlijke mens heeft geen hoop. Wat hij hoop noemt is net zo vergankelijk als hijzelf. Met betrekking tot de eeuwige dingen heeft hij geen hoop, noch voor zichzelf, noch voor de zijnen. Als God het in Zijn wijsheid nodig acht een van Zijn geliefden weg te nemen, staat hij bij het open graf diep bedroefd en verlaten. Hij heeft niets, dat hem kan troosten en verheffen in het aangezicht van de dood, in het aangezicht van de vergankelijkheid van...

Lees verder
3 maanden geleden

Verlang jij naar de Heer Jezus?

Lezen: Lukas 12 vers 22-34 Lucas 12 behandelt eerst de angsten en zorgen van gelovigen (vs. 22-32). Niemand maakt meer problemen in de gemeente van God en in onze harten dan deze twee. Hoe verdrijft de Heer onze angst? Door een grotere vrees, de vrees voor God. Hoe verdrijft Hij onze zorgen? Door de zorg van God! Dan zegt Hij: Nu zijn jullie vrij om aan Mij te denken. Op aarde vergaat alles (vs. 33,34). Mot, roest en dieven bederven...

Lees verder
4 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (8)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Hoofdstuk 3   Beide brieven aan de Thessalonikers hebben één belangrijk thema: de komst van de Heer Jezus. Maar beide brieven behandelen dit onderwerp vanuit een duidelijk verschillend gezichtspunt. In 1 Thessalonika gaat het vooral over de komst van de Heer Jezus voor de Zijnen, over de opname; terwijl 2 Thessalonika vooral gaat over de komst van de Heer Jezus met de Zijnen, waarmee de dag van de Heer...

Lees verder
7 maanden geleden

Openbaring 19 vers 9

“En hij zei tot mij: Schrijf: gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Een bruiloftsmaaltijd kan niet beperkt blijven tot de bruidegom en de bruid; vanzelfsprekend horen daar ook de gasten bij. Niet alleen zal de gemeente de bijzondere plaats van zegening binnengaan waarvoor zij is uitverkoren, maar er zullen ook degenen zijn die gezegend en geroepen zijn tot deze bruiloftsmaaltijd. Op deze bruiloftsmaaltijd vertegenwoordigen de...

Lees verder
8 maanden geleden

Het verschijnen van Jezus Christus

Hebreeën 9 vers 24,26,28 Aan het eind van Hebreeën 9 wordt ons een drievoudige verschijning van de Heer Jezus voorgesteld: In vers 24 staat Zijn tegenwoordige verschijning in de hemel: “Christus is niet ingegaan in [het] met handen gemaakte heiligdom … maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons.” In vers 26 gaat het over Zijn verschijning in het verleden: “Maar nu is Hij eenmaal in [de] voleinding van de eeuwen geopenbaard...

Lees verder
11 maanden geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (4)

De Russische aanval op Oekraïne: Zijn er goede en slechte regeringen? Leestijd: 7 minuten Niet alleen ongelovige mensen, maar ook veel christenen reageren verontwaardigd op wat de Russische president in Oekraïne heeft gedaan. Dat is te begrijpen. Zoiets komt niet overeen met hun waarden. Het leed dat Vladimir Poetin talloze mensen, gezinnen, kinderen, ouders, enz. in Oekraïne heeft aangedaan, is onvoorstelbaar verschrikkelijk. Men kan alleen maar bidden voor de mensen daar en zijn eigen huis openhouden voor vluchtelingen uit dat...

Lees verder
11 maanden geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (3)

Oekraïne en Rusland Leestijd: 3 minuten Gods Woord maakt duidelijk dat Rusland de financier van de Assyriër is en hem in de eerste plaats militaire en politieke macht verschaft. Beiden samen zijn de grote tegenstanders van de eindtijd, de verdrukking van Europa. Dat hebben we de laatste keer gezien. Waar leidt dit toe in de laatste gevechten vóór en bij het begin van het Duizendjarig Rijk. Rusland Ongetwijfeld zal de heerser over Europa beseffen dat Rusland achter de Assyriër staat...

Lees verder