Toekomst

141 artikelen in deze categorie gevonden
2 maanden geleden

De Openbaring (17)

Openbaring 11 vers 15-18 Zevende bazuin “En de zevende engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: Het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen, en Hij zal heersen tot in alle eeuwigheid” (vs. 15). Zo luidt de boodschap van de laatste bazuin, dat het koninkrijk van onze Heer en Zijn Christus, de HEER en Zijn gezalfde, aanbreekt. Dit koninkrijk is een glorieuze heerschappij waarin de Heer Zijn volk rechtvaardig...

Lees verder
2 maanden geleden

De profeet Daniël (13)

Bijbelgedeelte: Daniël 3 vers 28-30 28. Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God. 29. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over...

Lees verder
3 maanden geleden

De profeet Daniël (11)

Bijbelgedeelte: Daniel 3 vers 19-23 19. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld, en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abed-Nego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. 20. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. 21. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken,...

Lees verder
3 maanden geleden

Waar zijn de ‘zaligen’ na de dood? Waar is het paradijs?

“En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: van daag zult u met Mij in het paradijs zijn” (Luk. 23:43) “Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is” (Openb. 2:7). Antwoord: De gelukkig gestorvenen zijn bij Jezus. Paulus zegt: “Ik verlang ernaar om met Christus zijn, <want> dit is verreweg het beste” (Fil. 1:23). Vervolgens spreekt hij over de tussenliggende toestand van de gelukkig gestorvenen tot...

Lees verder
3 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (1)

Bijbelvers: Hebreeën 6 vers 1 Een goed begin Beste gelovige vriend, Als nieuwe bekeerling sta je op de drempel van een compleet nieuw tijdperk in je leven. Veel dingen zijn vast nieuw voor jou en de weg die je net bent ingeslagen lijkt een beetje geheimzinnig. Ik wil je graag kennis laten maken met een of twee dingen die je, met Gods zegen, kunnen helpen aan het begin van je christelijke loopbaan. We hoeven niet over je verleden te praten...

Lees verder
5 maanden geleden

De profeet Daniël (09)

Terugblik op hoofdstuk 3 vers 1-12 Overzicht van Daniël 2 t/m 6 Daniël 2 had ons in de droom van Nebukadnezar de ontwikkeling van de heerschappij van de mens op aarde laten zien. Er waren vier wereldrijken die begonnen met het Babylonische wereldrijk onder Nebukadnezar. De hele geschiedenis van de heerschappij van de volkeren wordt in dit beeld in Daniël 2 in zijn uiterlijke verloop voorgesteld – vier wereldrijken, eindigend met het Romeinse Rijk, dat door de macht van de...

Lees verder
5 maanden geleden

De Openbaring (16)

Openbaring 11 Invoeging tussen de zesde en zevende bazuin (II) (Hoofdstuk 11 vers 1-14) De toestand in het land Israël Wij komen nu tot het tweede onderwerp, dat behandeld wordt in de invoeging na de zesde bazuin. Het gaat over de toestand van dat deel van de aarde waarop Gods gedachten zijn gericht, vlak voordat de door de engel aangekondigde gebeurtenis plaatsvindt. Een prominent thema dat de oudtestamentische profeten bezighield, is het conflict dat zal worden uitgevochten tussen de heidense...

Lees verder
5 maanden geleden

De Openbaring (15)

Openbaring 10   Invoeging tussen de zesde en zevende bazuin (I) (Hoofdstuk 10 vers 1 tot 11 vers 14) Voordat de zevende bazuin klinkt, is er een intermezzo. De opeenvolging van gebeurtenissen wordt onderbroken. Er is echter een verschil met de onderbreking tussen het zesde en het zevende zegel. Het zesde zegel wordt geopend en ontvouwt zijn volle werking voordat de gebeurtenissen die in de tussenvoeging worden genoemd in detail plaatsvinden. In tegenstelling hiermee gaat het tweede wee, dat de...

Lees verder
6 maanden geleden

Dragen of gedragen worden

Jesaja 46 vers 1-4: 1. Bel is gekromd, Nebo neergebogen, hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren. 2. Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar zijn zelf1 in gevangenschap gegaan. 3. Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël, u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. 4. Tot...

Lees verder
6 maanden geleden

De profeet Daniël (04)

Daniël 2 vers 27-36 “Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze: Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen...

Lees verder