Toekomst

128 artikelen in deze categorie gevonden
4 dagen geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (8)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Hoofdstuk 3   Beide brieven aan de Thessalonikers hebben één belangrijk thema: de komst van de Heer Jezus. Maar beide brieven behandelen dit onderwerp vanuit een duidelijk verschillend gezichtspunt. In 1 Thessalonika gaat het vooral over de komst van de Heer Jezus voor de Zijnen, over de opname; terwijl 2 Thessalonika vooral gaat over de komst van de Heer Jezus met de Zijnen, waarmee de dag van de Heer...

Lees verder
3 maanden geleden

Openbaring 19 vers 9

“En hij zei tot mij: Schrijf: gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Een bruiloftsmaaltijd kan niet beperkt blijven tot de bruidegom en de bruid; vanzelfsprekend horen daar ook de gasten bij. Niet alleen zal de gemeente de bijzondere plaats van zegening binnengaan waarvoor zij is uitverkoren, maar er zullen ook degenen zijn die gezegend en geroepen zijn tot deze bruiloftsmaaltijd. Op deze bruiloftsmaaltijd vertegenwoordigen de...

Lees verder
4 maanden geleden

Het verschijnen van Jezus Christus

Hebreeën 9 vers 24,26,28 Aan het eind van Hebreeën 9 wordt ons een drievoudige verschijning van de Heer Jezus voorgesteld: In vers 24 staat Zijn tegenwoordige verschijning in de hemel: “Christus is niet ingegaan in [het] met handen gemaakte heiligdom … maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons.” In vers 26 gaat het over Zijn verschijning in het verleden: “Maar nu is Hij eenmaal in [de] voleinding van de eeuwen geopenbaard...

Lees verder
7 maanden geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (4)

De Russische aanval op Oekraïne: Zijn er goede en slechte regeringen? Leestijd: 7 minuten Niet alleen ongelovige mensen, maar ook veel christenen reageren verontwaardigd op wat de Russische president in Oekraïne heeft gedaan. Dat is te begrijpen. Zoiets komt niet overeen met hun waarden. Het leed dat Vladimir Poetin talloze mensen, gezinnen, kinderen, ouders, enz. in Oekraïne heeft aangedaan, is onvoorstelbaar verschrikkelijk. Men kan alleen maar bidden voor de mensen daar en zijn eigen huis openhouden voor vluchtelingen uit dat...

Lees verder
8 maanden geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (3)

Oekraïne en Rusland Leestijd: 3 minuten Gods Woord maakt duidelijk dat Rusland de financier van de Assyriër is en hem in de eerste plaats militaire en politieke macht verschaft. Beiden samen zijn de grote tegenstanders van de eindtijd, de verdrukking van Europa. Dat hebben we de laatste keer gezien. Waar leidt dit toe in de laatste gevechten vóór en bij het begin van het Duizendjarig Rijk. Rusland Ongetwijfeld zal de heerser over Europa beseffen dat Rusland achter de Assyriër staat...

Lees verder
8 maanden geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (2)

De Russische aanval op Oekraïne en de profetie – merkteken van de tijd Leestijd: 3 minuten In het eerste deel van deze serie zagen we dat christenen niet bang hoeven te zijn voor de huidige gebeurtenissen. Zij zijn in Gods hand, Die boven alles staat. Hier voelen we ons thuis en vertrouwen we op Hem. Wij roepen tot God dat ongelovige mensen hiervoor de redding in Christus mogen aangrijpen. En zelf willen we ook rustig blijven en zeker niet vrezen...

Lees verder
8 maanden geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (1)

De Russische aanval op Oekraïne en de profetie Leestijd: 3 minuten Christenen laten zich niet bang maken door politieke gebeurtenissen. Zij weten dat God alles in zijn handen heeft. Hij heeft nooit iets “uit de hand laten lopen”. Integendeel, alles dient om zijn raadsbesluiten tot stand te brengen (verg. Jes. 25:1; Hand. 2:23; 4:28). Dit eerste (van de drie) delen gaat met name over het niet misleid worden door de actualiteit. Bij al deze ontwikkelingen is niet alleen oplettendheid, maar...

Lees verder
9 maanden geleden

De Openbaring (14)

OPENBARING 9 Vijfde bazuin “En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put” (vs. 1,2). Deze en de volgende wee worden gekenmerkt door hun...

Lees verder
10 maanden geleden

Openbaring 3 vers 1,7-8

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis … Ik weet uw werken, dat u [de] naam hebt dat u leeft, maar u bent  … En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelphia: Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten; want u hebt kleine kracht en u hebt Mijn woord bewaard en Mijn naam niet verloochend.” De zeven gemeenten in Asia (3) – Sardis and Filadelfia...

Lees verder
10 maanden geleden

Openbaring 2 vers 12-15,18,20

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Pérgamus: … “Ik weet waar u woont, daar waar de troon van satan is; en u houdt vast aan Mijn Naam en het geloof in Mij hebt u niet verloochend, <zelfs niet> in de dagen waarin Antipas Mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u waar de satan woont. Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u daar hebt  die aan de leer van Bileam vasthouden … Zo hebt...

Lees verder