c

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
10 jaar geleden

Carnaval (I)

… en hoe moeten wij ons als christenen gedragen? Deel I Inhoud: • Wat is carnaval*? • Wat zegt de bijbel? • Hoe moeten wij ons als christenen gedragen? • De wezenlijke kern Wat is carnaval? De term “carnaval” komt waarschijnlijk van het Italiaanse ‘carne vale’, wat zoiets als ‘vlees, leef wel’ betekent. Het beschrijft een feest voor de vastentijd, dat vooral in de katholieke gebieden wordt gevierd. Het is voor veel leden van de katholieke kerk een tijd van...

Lees verder
10 jaar geleden

Carnaval (II)

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters” (Ps. 1:1). Deel II Inhoud: Inleiding Een woord tot de katholieke gelovige Maken wij het ons te gemakkelijk? Zijn er goede carnavalsfeesten? Inleiding Naar aanleiding van meningen van enkele lezers willen we aan onze artikelen over carnaval nog enkele gedachten toevoegen. We zijn blij dat het artikel over carnaval bij...

Lees verder
5 jaar geleden

Carnaval: Feest van de zotten …

Handelingen 3 vers 19 en 17 vers 31; Jesaja 55 vers 7; Romeinen 2 vers 5. Zolang we nog leven … Carnaval 1+2. Vijfde seizoen. Onbekommerd vier je feest alsof het de laatste keer was; alsof er geen morgen was. Geen taboes. Geen grenzen. Geen moraal. Alleen vandaag telt. Je zult je nu niet laten afremmen door de gevolgen. Nu wordt er gefeest, uit alle macht! Wat er morgen gebeurt, zien we dan wel weer. Weliswaar kan men relatief snel...

Lees verder
9 jaar geleden

Cartoons of het Woord van God?

“Waar jullie machinegeweren leegschieten op weerlozen, antwoorden wij door principieel vast te houden aan onze achting voor het woord, het enige juiste middel om conflicten op te lossen”. Deze leus kwam ik in verband met het bloedbad op de redactie van Charlie Hebdo op internet tegen1. Een actie die een expliciete ‘wraak voor de profeet Mohammed’ was, zoals de moordenaars schreeuwden. Daarop wil ik reageren met een andere ‘leus’: “Open het WOORD van GOD en houdt daaraan principieel vast omdat...

Lees verder
9 jaar geleden

Celibaat

Er zijn verschillende redenen om niet te trouwen. De eerste reden kan een specifieke ziekte zijn waardoor een huwelijk onmogelijk is. De Heer Jezus sprak ooit over iets dergelijks: “Want er zijn gesnedenen, die zó uit de moederschoot geboren zijn; en er zijn gesnedenen die door de mensen gesneden zijn …” (Matth. 19:12 – Voorhoeve Vertaling, 4e druk). Het gaat dus om ziekten vanaf de geboorte of om de gevolgen van operaties – ze waren met opzet of per ongeluk...

Lees verder
10 jaar geleden

Ceremonie als vervanging van Gods aanwijzingen

2 Samuel 6:1-23 De eerste gedachte van David voor de inhuldiging van zijn koninkrijk was de ark van God. Hij verzamelde 30.000 mannen, allen gekozen mannen uit Israël, maar deze keer niet voor een strijd, maar om de ark van God op een waardige manier naar Jeruzalem te leiden. Wij kunnen de persoon van de Heer Jezus nooit genoeg eer bewijzen. Alleen moet dit eerbetoon, deze aanbidding Hem met inzicht en gehoorzaamheid aangeboden worden. Volgens de goddelijke instructie moet de...

Lees verder
19 jaar geleden

Check-up

Het kan zeer zinvol zijn in deze dagen voor Kerst en Oud en Nieuw eens stil te staan hoe ik er geestelijk voor sta. Hieronder wordt een manier aanbevolen hoe je dat kunt doen. Het doel is natuurlijk om onszelf in het licht van de Bijbel te onderzoeken. Of om het met David te zeggen: “Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid...

Lees verder
19 jaar geleden

Christelijk fundamentalisme

“Gods gebouw zijt gij. Naar de genade van God, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd … Want niemand kan een ander fundament leggen, dan wat er ligt, dat is Jezus Christus” (1 Korinthe 3:9-11). Als ik de genoemde teksten lees, dan zijn wij als Christenen in zekere zin ook “fundamentalisten”. En daar kunnen wij niet blij en dankbaar genoeg voor zijn omdat Jezus Christus Zelf het is die ons fundament is. Herkent u...

Lees verder
12 jaar geleden

Christelijke eenheid (1)

Hoofdstuk 1 Eenheid en het getuigenis “Hierdoor zullen allen inzien …” (Joh. 13:35). “opdat de wereld gelooft …” (Joh. 17:21) {4e herziene druk Voorhoeve Vertaling}. Sommige veldslagen zijn al verloren voordat er een schot wordt afgevuurd. Andere worden slechts gedeeltelijk gewonnen en veel vijandelijk grondgebied wordt niet bezet vanwege sabotage. Om een ander beeld te gebruiken, sommige gebouwen die veel tijd, geld en arbeid gekost hebben worden bouwvallig, omdat er iets mis is met het fundament. Vroeg of laat worden...

Lees verder
12 jaar geleden

Christelijke eenheid (2)

Hoofdstuk 2 De oorzaak van verdeeldheid We moeten weten wat en waar de wortels zijn van de verdeeldheid onder Gods volk. De wortel is meestal onzichtbaar en onherkenbaar. Een boom is niet te herkennen aan zijn wortels, maar aan zijn vruchten. We willen teruggaan naar de eerste Korinthebrief. Als we nauwkeurig de ellendige toestand van de gemeente van Korinthe in ogenschouw nemen, zien we dat er verdeeldheid was over dingen die eigenlijk bedoeld waren een heerlijke eenheid tot stand te...

Lees verder