t

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
18 jaar geleden

Twee joden = drie religies

Inleiding Op mijn schrijftafel en in mijn ordners liggen enkele krantenartikelen, vele brochures, documenten en periodieken van alle mogelijke Messiaanse groeperingen en nog meer boeken en cassettes van, over en zelfs tegen deze groepen. Ik heb me daarmee een beetje bezig gehouden en wil proberen iets daarvan door te geven. Het thema is zowel onder Joden als ook onder christenen zeer omstreden, en wel uit meerdere gronden en met het oog op verschillende vragen. Tegelijk is dit fenomeen van een...

Lees verder
11 jaar geleden

Twee mannen aan de zijde van Jeremia

Baruch en Ebed-Melech Jeremia was veel alleen. Maar een trouwe man stond in zijn dienst aan zijn zijde: Baruch, de schrijver. En toen Jeremia in een diep graf de dood in ogen zag, kwam er een man die hem redde: Ebed-Melech. Het is interessant en leerzaam, wat de Schrift over deze beide mannen aan de zijde van Jeremia zegt. Baruch – ontmoedigd en bemoedigd (Jer. 36:1-4 en 45:1-5) Men schrijft het jaar 605 vóór Christus: Koning Jojakim regeert in Juda....

Lees verder
6 jaar geleden

Twee opstandingen … rechterstoel van Christus

“Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben gedaan1 tot [de] opstanding van [het] leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot [de] opstanding van [het] oordeel” (Joh. 5 vers 28-29). Twee opstandingen De Heer Jezus Zelf zei dit. In tegenstelling tot veel ideeën van mensen in de wereld vandaag. Hij leerde dat er twee opstandingen zouden zijn – de...

Lees verder
3 jaar geleden

Twee zijden van de verzoening

Richtverzen: Leviticus 16; 1 Johannes 2 vers 2 1 Johannes 2 vers 2: “… en Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet alleen voor onze [zonden], maar ook voor de hele wereld.” Inhoud Verzoening en plaatsvervanging Citaten van andere “broeders” J.N. Darby C. Wolston W.T.P. Wolston W. Kelly C.H. Mackintosh C.E. Stuart Tot slot I. Verzoening en plaatsvervanging   Er is veel onduidelijkheid over de wijze waarop het evangelie wordt verkondigd en begrepen, en dat komt voor een...

Lees verder
1 jaar geleden

Twijfel …

Onderstaand artikel komt uit een heel oude brochure. Ja, het dateert zelfs uit 1935. Toch is dit onderwerp “twijfel” onze aandacht waard. Als u zelf ook hiermee worstelt, kan het goed zijn om dit artikel rustig te lezen en te overwegen. {FW} Historie van de twijfel  Over ‘Twijfel’ wil ik met u gaan spreken. Dit is een van de eigenaardige onderwerpen, die verre van nieuw zijn en toch altijd actueel blijven. Het was een onderwerp in de twintigste eeuw voor...

Lees verder
9 jaar geleden

Twijfel aan de redding

Veel kinderen van God, die nog niet lang op de weg van het geloof zijn, zijn onzeker over de echtheid van hun bekering, omdat hun inspanningen om hun leven aan God te wijden niet slagen. In deze moeilijke situatie hebben zij vaak veel vragen. Anderen hebben zich vele jaren geleden bekeerd – en blijven onzeker: Is het voldoende? Dit artikel heeft tot doel hulp te bieden om hierop antwoorden te vinden. Het is hierbij in de vorm van een dialoog,...

Lees verder
7 jaar geleden

Twist … een ernstig woord …

We kennen uit onze Nederlandse geschiedenis de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daar willen we hier nu niet op ingaan, maar opmerken dat we de twisten niet alleen uit de grijze historie kennen. Ook onder de kinderen van God worden deze in onze tijd helaas gevonden en zijn we dikwijls tot onze grote droefheid ook zelf hierbij betrokken. Nu is twist niet direct iets waarover we graag wat willen horen. Daar worden we niet gelukkig van. Toch spreekt de bijbel hierover...

Lees verder