o

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
19 jaar geleden

O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien

Misschien mag onderstaande brief van een oudere broeder aan zijn jongere vriend jou er ook mee helpen. De brief spreekt voor zichzelf. Geliefde Alexander, Jouw brief heeft ons veel verdriet gedaan. “En als een lid lijdt, lijden alle leden mee” (1 Korinthe 12:26). We kunnen je verdriet en pijn goed begrijpen, maar weten ook dat je niet huilt, omdat degene, die zo plotseling uit jullie midden werd weggerukt, in de rust met de Heer is (Filippi 1:23). Maar jouw verdriet...

Lees verder
11 jaar geleden

O, daar te zijn, waar nimmer tranen vloeien … want daar bent U …

U hebt mij een heerlijk lot beschoren … Er is een lied dat zegt: Door U, Heer Jezus, is mijn heil; U had voor mij Uw leven veil, en hebt ‘m een heerlijk lot beschoren. •  Welk lot en voor wie? LOT Dit keer hebben we het nu anno december 2012 niet rechtstreeks over de 1e komst van de Heer Jezus op deze aarde. Maar we hebben het hier over ons eeuwig geluk. Niet over een geluksspel, over een LOTERIJ,...

Lees verder
15 jaar geleden

O, mijn God! (2)

Richteren 18 begint met: “In die dagen was er geen koning in Israël”. In het vorige hoofdstuk staat al dat “ieder deed wat recht was in zijn ogen”. Dat nu heeft alles te maken met verval. Dan wordt ook de tweede Timotheüsbrief – waar we nu wat nader op in zullen gaan – voor ons actueel. Ook vandaag is gezag ver te zoeken, ook onder de gelovigen. Het samenkomen als gemeente bijvoorbeeld doe je, zoals je dat zelf goeddunkt. Menselijke...

Lees verder
14 jaar geleden

O, mijn God! (3)

We hebben al gezien dat we, wanneer we heilig willen zijn, wij de zonde verafschuwen moeten en ons er ook van willen “afzonderen”, maar tevens dat we ons ook alleen willen “toe-zonderen” naar Hem toe die ons geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht. Dit toe-zonderen doen we ook niet alleen. We zijn zelfs ‘jagers’ die op zoek zijn naar “hen die de Heer aanroepen uit een rein hart” … en begeerten van de jeugd: wat is dat?...

Lees verder
14 jaar geleden

O, mijn God! (4)

Lezen Richteren 18. We gaan weer verder met de geschiedenis van Micha uit Richteren 18. Ook dit hoofdstuk herinnert direct weer aan het ontbreken van een koning in Israël. “Er was geen koning in Israël” (vers 1). Dit vinden we behalve in het vorige hoofdstuk (vers 6) ook verder nog in: 19:1; 21:25. In totaal dus vier keer. Twee keer wordt er aan toegevoegd: “… een ieder deed, wat recht was in zijn ogen” (17:6; 21:25). We hebben al gezien...

Lees verder
15 jaar geleden

O, mijn God! (I)

Dit hoor je vandaag nogal vaak. Je zou haast gaan denken dat er heel veel mensen zijn die in God geloven. Maar dat is niet zo helaas. Nee, dit wordt meestal als een stopwoord gebruikt. Wat zou het fijn zijn, als u – ondanks dit onterechte taalgebruik – toch ook in waarheid zou kunnen zeggen: “O, mijn God!” Maar dan als een uitdrukking die uit uw hart komt. Een uitdrukking, als bevestiging dat u inderdaad een kind van God bent!...

Lees verder
19 jaar geleden

Occultisme in de Last-Age

Mogelijk ben jij ook wel eens op de een of andere wijze bepaald bij deze “duistere” dingen. Mogelijk vraag je je af hoe je daar mee aan moet. Mogelijk kan het volgende jou helpen om het juiste antwoord te vinden. Een leerlinge uit de vierde klas komt uit school en bericht zeer geschrokken: “Er is bij ons een nieuwe klasgenote gekomen”. Ze is daarom geschrokken, omdat ongeveer een dag of tien eerder een Vietnamese klasgenote haar tarotkaarten (waarzeggerskaarten) in de...

Lees verder
19 jaar geleden

Oefen je in de Godsvrucht

In 1980 werd een jongens-tweeling geboren bij een Hindu echtpaar in een klein dorp in de Himalaya in het koninkrijk Bhutan. De koning van het land was een Boedhist en wilde dat al zijn onderdanen de zelfde religie praktiseerden. Om tot zijn doel te komen verdreef hij uiteindelijk veel Hindoes uit het land. Veel Hindoes vluchtten naar Nepal – het enige officiële Hindoe-land ter wereld. Na hun aankomst in Nepal woonden de ouders met de tweeling in een vluchtelingenkamp met andere bannelingen die...

Lees verder
7 jaar geleden

Om even over na te denken …

“… Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten samen delen” (1 Sam. 30:24). Besor betekent “blijmoedig” of “blijde boodschap”. Het was de naam van de beek waar 200 van David’s mannen achterbleven (vs. 10), omdat zij té moe waren om ook maar iets verder met hem mee te kunnen gaan in zijn expeditie tegen de Amalekieten. Toen hij...

Lees verder
9 jaar geleden

Omwille van Charley

“… tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde, in Wie wij de verlossing hebben door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade …” (Ef. 1:6-7). Ik hoorde eens de geschiedenis van de enige zoon van een rijke koopman, die zich voor de Amerikaanse Burgeroorlog als soldaat moest inzetten. Hij werd gewond in de strijd en kwam in het militair hospitaal. Daar ontmoette hij een enigszins...

Lees verder