3 jaar geleden

Té druk? Er is maar één ding nodig!

Om eens ‘rustig’ over na te denken …

 

Martha en Maria waren twee zusters die een speciale band met de Heer hadden. De Heer bezocht hen vaak thuis. Eens diende Martha, terwijl Maria aan de voeten van de Heer zat en naar Hem luisterde. Martha klaagde en wilde dat Maria haar zou helpen, maar de Heer greep in. We lezen in Lukas 10 vers 40-42:

“Martha werd zeer in beslag genomen door veel; en zij kwam erbij staan en zei: Heer, bekommert U Zich er niet om dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat zij me moet helpen. De Heer echter antwoordde en zei tot haar: Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen, maar één ding is nodig; want Maria heeft het goede deel gekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.”

De Heer dienen, zoals Martha deed, is in principe geen slechte zaak. Maar er is iets beters en nog belangrijker: aan de voeten van de Heer Jezus te zitten! Dit deel werd door de Heer niet van Maria weggenomen. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus is het belangrijkste deel van ons leven als christen. Als wij de gemeenschap met Christus verwaarlozen, zal dat in ons leven te zien zijn.

Hebben we ons weleens afgevraagd, waarom er zoveel problemen zijn onder christenen? Waarom is er zoveel geestelijke zwakheid en waarom is het vlees zo actief in christenen? De waarheid is, dat een mens niet van de ene dag op de andere overgaat van een stralend leven met God in een intieme relatie met Jezus Christus naar een leven van eigen wil en kwaad. Het is een langzaam neerwaarts proces waarbij je het beste begint in te ruilen voor het goede, en na een tijdje begin je het goede in te ruilen voor het kwade. Het begint altijd in het hart voordat het duidelijk en zichtbaar wordt voor iedereen.

Satan doet er alles aan om te voorkomen, dat gelovigen naar samenkomsten gaan of de Bijbel lezen en tot kennis van de waarheid komen. Maar het belangrijkste punt is, dat Satan wil voorkomen dat gelovigen een intieme, duurzame relatie met de Heer hebben. De duivel weet dat wij kwetsbaarder en een gemakkelijker slachtoffer voor hem zijn, zolang wij niet zo’n relatie met Jezus Christus hebben. Daarom wil hij onze tijd stelen, zodat wij geen tijd hebben om deze intieme gemeenschap met de Heer te ontwikkelen.

De duivel probeert ons de hele dag af te leiden van de omgang met de Heer Jezus. Maar hoe doet hij het? Hij houdt ons bezig met de niet-essentiële dingen van het leven en leidt onze gedachten af naar alles behalve naar Christus. Hij zegt ons hard en lang te werken, zo hard dat er geen kracht meer over is voor de gemeenschap met de Heer. En hij beïnvloedt echtgenotes om ook (buitenshuis) te werken, zodat ze zich een betere levensstijl kunnen veroorloven.

Op deze manier weerhoudt Satan echtparen ervan tijd met elkaar en met hun kinderen door te brengen. Zo vernietigt hij de relaties tussen man en vrouw en tussen ouders en hun kinderen. Naast de druk die zij op het werk ervaren, is er ook druk thuis. Tijdens de feestdagen heeft iedereen het te druk met het inhalen van familieverplichtingen, het doen van vele activiteiten en het gebruiken van hun kostbare tijd en energie voor dat doel – in plaats van voor de Heer.

Bovendien probeert hij de geest van de gelovigen te overprikkelen. Hij wil nooit dat we in stilte voor de Heer komen. Hij wil ons de hele tijd vermaken: Hij wil dat we naar de radio luisteren tijdens het rijden of op het werk. Thuis wil hij dat we de TV, sociale media, mobiele telefoons en alle andere vormen van entertainment altijd aan laten staan.

Zelfs in elk1 restaurant en winkel is er altijd muziek. Nieuws, het weer en elke vorm van politieke interactie en amusement hebben zeker geen goede invloed op ons en leiden ons af van Christus. Bovendien leidt hij ons af met elke vorm van cultureel vermaak, pretparken of sportevenementen. Gelovigen kunnen hun ogen niet op Christus gericht houden omdat hun ogen, oren en gedachten altijd met iets anders bezig zijn.

Op deze manier weerhoudt de duivel de gelovigen ervan te genieten van de nabijheid van de Heer, niet alleen in hun persoonlijk leven, maar ook in de samenkomsten. Hij snijdt elke draad af die leidt naar de versterking van Christus. Maar omdat er nog steeds een geweten en verlangen is om de Heer te dienen, dienen gelovigen de Heer dan uit eigen kracht. Helaas is dit van weinig nut en belemmert het de volle zegen die de Heer wil geven.

Als onze relatie met de Heer geen gezonde relatie is, zijn we ook minder toegewijd aan anderen, omdat ze niet veel voor ons betekenen. Onze relatie met Christus wordt weerspiegeld in onze relatie met onze broeders en zusters in Christus. Onze liefde voor anderen en onze bereidheid om die liefde in daden uit te drukken, is gering. We zijn niet bereid om iets op te geven voor de Heer of voor broeders en zusters.

Dingen worden belangrijker dan mensen of Christus. Het lijkt bijna alsof Christus een vreemde voor ons wordt. Onze toewijding aan de Heer neemt snel af en we houden op Hem te aanbidden en te dienen! – Wat jammer als de Heer ons zo zou vinden als Hij terugkomt! Zijn komst is nabij! Laten we Hem daarom vragen ons weer op te wekken en Hem te dienen tot Hij komt! In Lukas 12 vers 43 lezen wij deze heerlijke bemoediging: “Gelukkig die slaaf, die zijn heer, als hij komt, zo bezig zal vinden!”

Laten wij elkaars handen sterken en elkaar aanmoedigen om te handelen zoals de schrijver van de lied het uitdrukte:

Richt uw ogen op Jezus,
kijk in Zijn wonderbaarlijk gelaat,
en de dingen van deze aarde zullen vreemd verbleken
in het licht van Zijn heerlijkheid en genade!

Turn your eyes upon Jesus,
look into his wonderful face
and the things of this earth will grow strangely dim
in the light of His glory and grace!

 

NOOT BEWERKER:
1. Uitzonderingen daar gelaten.

 

Manuel Dietermann

Online in het Duits 23.09.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW