Christendom

1160 artikelen in deze categorie gevonden
10 uur geleden

Waarom blijven wij hier, totdat wij sterven?

“Er waren vier melaatse mannen bij de ingang van de poort. Zij zeiden tegen elkaar: Waarom blijven wij hier totdat wij sterven?” (2 Kon. 7:3)   Lang geleden in de dagen van Elisa werd Samaria belegerd door de Syriërs en moest de bevolking ernstige honger doorstaan. Buiten de poort waren vier melaatsen. Ze zouden of sterven van de honger buiten de poort of het wagen om naar de Syriërs te gaan om de kliekjes te kunnen oppikken uit hun kampement....

Lees verder
2 dagen geleden

Vóór de grondlegging van de wereld

Bijbelgedeelten: Johannes 17 vers 24; Efeze 1 vers 4; 1 Petrus 1 vers 20.   We vinden de uitdrukking “vóór de grondlegging van de wereld” drie keer in het Woord van God, namelijk in het Nieuwe Testament in Johannes 17 vers 24, in Efeze 1 vers 4 en in 1 Petrus 1 vers 20. We mogen met eerbied in Gods hart kijken en iets ervan aanschouwen wat Hem bewoog vóór de grondlegging van de wereld. Aan het begin van de...

Lees verder
3 dagen geleden

De Openbaring (11)

Openbaring 6   De zegels Het verzegelde boek is nu aan Christus gegeven en God begint “om Zijn werk te doen – vreemd zal Zijn werk zijn – en om Zijn daad te verrichten – ongewoon zal Zijn daad zijn” (Jes. 28:21). Vanaf hoofdstuk 6 tot het einde van hoofdstuk 11 worden de oordelen in chronologische volgorde beschreven. De eerste groep oordelen wordt geïntroduceerd door de zegels te openen. De tweede groep wordt ingeleid door het geluid van de zeven...

Lees verder
1 week geleden

Gelovigen in de tijd van verdrukking!?

Mattheüs 24 vers 1-44   Als christenen horen van de wonderbaarlijke waarheid, dat christenen vóór de tijd van de verdrukking opgenomen zullen worden, voeren sommigen aan: “Maar het is toch duidelijk, dat gelovigen tijdens de tijd van de verdrukking op aarde zullen leven. U hoeft Mattheüs 24 maar één keer te lezen. Wij moeten dus ook door deze zware tijd gaan.” En het is ongetwijfeld waar, dat er in deze verschrikkelijke tijd gelovigen op aarde zullen zijn! Maar de vraag...

Lees verder
1 week geleden

Verzoening en plaatsvervanging

Bijbelgedeelten: 1 Johannes 4 vers 10; 1. Timotheüs 2 vers 6; Markus 10 vers 45; 2 Petrus 3 vers 9; Johannes 3 vers 16.   God gaf de Heer Jezus als verzoening voor onze zonden (1 Joh. 4:10). Het resultaat van de verzoening is, dat God nu alle mensen genade kan aanbieden. God is een Heiland-God “die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van [de] waarheid komen. Want er is één God en één Middelaar tussen God...

Lees verder
1 week geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (70)

Overwinning door de dood   “Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest” (Luk. 23:46). De geboorte, het leven en de dood van Jezus waren uniek! Lukas deelt ons de eerste woorden uit het leven van Jezus mee: “Wist u niet dat Ik in de dingen van Mijn Vader moet zijn?” (Luk. 2:49). Dezelfde evangelist schreef de laatste woorden van Jezus op, voordat hij stierf: “Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest.” Christus rustte niet, voordat Hij volledig had...

Lees verder
2 weken geleden

Prediker (6)

Dit hoofdstuk is een voortzetting van het vorige en beschrijft vervolgens het “verschrikkelijke kwaad” dat onder de zon wordt gezien. Prediker 6 vers 1-6 1. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, en het komt veel voor onder de mensen: 2. een man, aan wie God rijkdom, bezittingen en eer geeft, heeft voor zichzelf geen gebrek aan al wat hij verlangt, maar God staat hem niet toe iets ervan te gebruiken. Iemand anders, een onbekende, verbruikt...

Lees verder
2 weken geleden

Laat uw licht schijnen

Mattheüs 5 vers 14-16: “U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de kandelaar, en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader Die in de hemelen is, verheerlijken.”   De Heer zegt tegen Zijn...

Lees verder
2 weken geleden

Het getuigenis en de eenheid van de gemeente

“Er ontstond nu in die tijd1 een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en allen werden verstrooid door de landstreken van Judéa en Samaria, behalve de apostelen” (Hand 8:1). Na de steniging van Stefanus breekt er een grote vervolging uit tegen de gemeente. Het doel van de duivel was – en is – om de eenheid van Gods kinderen te verstoren. Tot nu toe was de gemeente op één plaats, in Jeruzalem (er wordt in ieder geval alleen...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (69)

Totale toewijding   “En Jezus riep met luider stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest” (Luk. 23:46).   Het heilige lichaam van Jezus werd zwaar gehavend door de geseling en kruisiging. Toen hadden de wateren van Gods oordeel Zijn ziel bereikt, die het lijden ‘moe’ was (Ps. 69:2; 88:4). Nu moest Zijn menselijke geest, die hij van God had ontvangen, van Zijn lichaam gescheiden worden. Een...

Lees verder