Christendom

1331 artikelen in deze categorie gevonden
1 uur geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (14)

Psalm 131 1. Een pelgrimslied, van David. HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig, mijn ogen zijn niet trots, ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. 2. Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. 3. Israël, hoop op de HEERE, van nu aan tot in...

Lees verder
1 dag geleden

Toewijding (1)

Bijbelverwijzingen: Leviticus 27 vers 1-8; Romeinen 12 vers 1-2; Psalm 90 vers 12   Overzicht van Leviticus 27: Vers 1–8: Een persoon (Israëliet) wil zich volledig aan de Heer wijden. Vers 9-13: Een dier zal aan de Heer worden geheiligd. Vers 14-15: Een huis zal aan de Heer worden geheiligd. Vers 16-24: Een akker zal aan de Heer worden geheiligd. Vers 25: Sleutelvers: De taxatie zal altijd volgens de sikkel van het heiligdom zijn. Vers 26-27: 1e uitzonderingsregel (eerstgeborene). Vers...

Lees verder
2 dagen geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (13)

Psalm 130 1. Een pelgrimslied. Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 2. Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. 3. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan? 4. Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. 5. Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. 6. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters...

Lees verder
3 dagen geleden

Is er geen balsem in Gilead?

“Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?” (Jer. 8:22).   Een balsem is een aromatische, geneeskrachtige substantie afkomstig van planten. Gilead was een gebied ten oosten van de rivier de Jordaan, bekend om zijn specerijen en zalven. De balsem van Gilead was een hoogwaardige zalf met geneeskrachtige eigenschappen, gemaakt van de hars van een bloeiende plant uit het Midden-Oosten. Er zijn...

Lees verder
6 dagen geleden

Al mijn bronnen zijn in U (2)

Psalm 87 vers 7 3. Christus, de bron van liefde Dit is een van de meest ontroerende en hoogstaande onderwerpen. Enerzijds worden onze harten eraan herinnerd, dat onze geliefde Heiland het verlossingswerk uit liefde voor ons volbracht heeft. Anderzijds, als wij erover nadenken, worden wij ertoe gebracht na te denken over de huidige en toekomstige zegeningen die uit deze onuitsprekelijke Bron van liefde ontspringen. Niets is kostbaarder dan te kennen “de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat”...

Lees verder
1 week geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (12)

Psalm 129-131: De Psalmen 126 tot 128 tonen ons, hoe de gevluchten en de achtergeblevenen uit het overblijfsel van Israël bijeengebracht worden. Het is nu Gods bedoeling deze getrouwen uit het volk Israël tot aanbidding te leiden. Dit doel wordt in het laatste pelgrimslied bereikt: “Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE, u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat” (Ps. 134:1). De Psalmen 129 tot 131 zijn enerzijds het resultaat van de voorgaande...

Lees verder
1 week geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (11)

Psalm 128: 1. Een pelgrimslied. Welzalig is eenieder die de HEERE vreest, die in Zijn wegen gaat. 2. Want u zult eten van de inspanning van uw handen; welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. 3. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis, uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. 4. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de HEERE vreest. 5. De HEERE zal u zegenen...

Lees verder
1 week geleden

Al mijn bronnen zijn in U (1)

Psalm 87 vers 7   In deze Psalm wijzen de zonen van Korach op de vreugde die in Jeruzalem zal heersen tijdens het Duizendjarig Rijk. De zegeningen die het deel zullen zijn van het herstelde Israël hebben hun oorsprong in degene “die daar geboren zijn” (vs. 4), in de eens verworpen koning. Als zij “die in rijen dansen, zingen”, dan zullen zij zeggen: “Al mijn bronnen zijn in U!” (vs. 7). De toekomst van de gelovigen van de huidige bedeling...

Lees verder
1 week geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (10)

Psalm 127: 1. Een pelgrimslied, van Salomo. Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. 2. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap. 3. Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, de vrucht van de schoot is Zijn beloning. 4. Zoals pijlen in de hand van een...

Lees verder
1 week geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (9)

Psalm 126-128 Het herenigen van de gelovigen De pelgrimsliederen 126-128 beschrijven ons, hoe de beide groepen van de gelovige Joden weer herenigd worden. Wanneer de koning van het noorden Jeruzalem verovert, verwoest hij ook de tempel en het verschrikkelijke afgodsbeeld van het Romeinse beest. Daarop keren de gevluchte Joden uit den vreemde terug naar Jeruzalem en verenigen zich met met het kleine overblijfsel dat daar volhard heeft. Deze vereniging vindt helemaal aan het einde van de grote verdrukking kort voor...

Lees verder