Christendom

1677 artikelen in deze categorie gevonden
11 uur geleden

Ik ben de ware wijnstok … (2)

Johannes 15 vers 2: “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.” Als we Johannes 15 zorgvuldig lezen, ontdekken we, dat de Heer productiviteit verlangt van het leven van een ieder die aan Hem verbonden is. Waarom is deze productiviteit zo belangrijk? Ten eerste is het een teken van oprecht geloof. Sommige christenen dragen vrucht, sommigen dragen meer vrucht, en anderen veel vrucht,...

Lees verder
1 dag geleden

De mens – zoals God hem ziet (3)

Romeinen 7 vers 22; 2 Korinthe 4 vers 16-18; Efeze 3 vers 14-17   God heeft de eerste mens zeer goed geschapen. Maar Adam viel in zonde. Als resultaat werd de eerste mens de oude mens, die doet wat voor God kwaad en verkeerd is. Gelukkig houdt de menselijke geschiedenis daar niet op. Met onze bekering gebeurde er iets wonderbaars met ons, dat een grote uitwerking op ons leven heeft: we hebben de oude mens uitgedaan en de nieuwe mens...

Lees verder
2 dagen geleden

De mens – zoals God hem ziet (2)

Romeinen 6 vers 6; Efeze 4 vers 22-24; Kolosse 3 vers 9-11 De uitdrukkingen “de eerste mens” en “de tweede mens” vormen een tegenstelling tussen Adam en Jezus Christus. De eerste mens was door God zeer goed geschapen, maar faalde in zijn verantwoordelijkheid. De Heer Jezus daarentegen, als tweede mens uit de hemel, leefde altijd voor de eer van God. Dat zagen we in het eerste artikel. Nu komen we bij een andere paar begrippen: De oude en de nieuwe...

Lees verder
3 dagen geleden

De tussenliggende perioden na de opname en de verschijning van Christus

2 Samuël 2, het hoofdstuk waarin David wordt beschreven als koning die de troon over het huis van Juda op zich neemt, geeft een waarheid weer die van enige betekenis is: Zelfs onze gezegende Heer Jezus zal niet in één keer het hele koningschap in bezit nemen. Velen denken, dat wanneer de Heer Jezus verschijnt, het werk van het herstel van Israël en Zijn invoering als de ware Christus op de troon van David, in een oogwenk tot stand zal...

Lees verder
4 dagen geleden

Ik ben de ware wijnstok … (1)

Johannes 15 vers 1: “Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman.” Dit is de laatste van de zeven “Ik ben”-uitspraken in het evangelie van Johannes. De Heer Jezus heeft al verklaard: “Ik ben het brood van het leven” (Joh. 6:35), “Ik ben het licht van de wereld” (Joh. 8:12), “Ik ben de deur” en “Ik ben de goede herder” (Joh. 10:9,11). Deze vier Ik Ben uitspraken werden in het openbaar gezegd, waarna we in Johannes 11...

Lees verder
5 dagen geleden

De mens – zoals God hem ziet (1)

Genesis 1 vers 27; Genesis 2 vers 7; 1 Korinthe 15 vers 47-48 Als we willen weten hoe God over de mens denkt, moeten we de Bijbel ter hand nemen. Daar vinden we drie dubbele termen die we in een korte reeks artikelen willen behandelen: de eerste en de tweede mens de oude en de nieuwe mens de uiterlijke en de innerlijke mens Dit artikel gaat over de volgende uitdrukkingen: De eerste en de tweede mens “De eerste mens is...

Lees verder
6 dagen geleden

Zeven punten in de dienst van Petrus

In Handelingen 9 vers 32-43 zien we Petrus, de vroegere visser, kenmerken vertonen van iemand die een effectieve dienaar van God is. Er zijn zeven dingen die eruit springen als lessen voor elke volgeling van Jezus Christus.  Mens georiënteerd (vs. 32-33) “Het gebeurde nu, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En hij vond daar een man, genaamd Aenéas, die sinds acht jaar op bed lag en die verlamd was.” Petrus nam,...

Lees verder
1 week geleden

Gebroken maar gezegend (9)

Jesaja 66 vers 1-2: “Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust? Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de HEERE. Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.” Stéfanus citeert deze...

Lees verder
1 week geleden

Gebroken maar gezegend (8)

Jakobus 4 vers 6-10: “Hij geeft echter grotere genade. Daarom zegt Hij: ‘God weerstaat hoogmoedigen, maar nederigen geeft Hij genade.’ Onderwerp u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten. Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt [de] handen, zondaars, en zuivert [de] harten, wankelmoedigen1. Weest ellendig, treurt en weent; laat uw lachen in treuren en uw blijdschap in verslagenheid veranderd worden. Vernedert u voor [de] Heer, en Hij zal u verhogen.”...

Lees verder
1 week geleden

Gastvrijheid (21)

Lukas 7 vers 44-46: “En terwijl Hij zich omkeerde naar de vrouw, zei Hij tot Simon: Ziet u deze vrouw? Ik ben uw huis gekomen; water voor [Mijn] voeten hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft Mijn voeten met haar tranen nat gemaakt en met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u Mij niet gegeven, maar zij heeft vanaf Ik binnengekomen ben niet opgehouden Mijn voeten innig te kussen. Met olie hebt u Mijn hoofd niet gezalfd, maar zij...

Lees verder