Christendom

1506 artikelen in deze categorie gevonden
9 uur geleden

Vervolgde christenen (7) – slot

Kom, want de nacht zal komen 2 Koningen 7 vers 9; Ezechiël 3 vers 18,19; Ex. 4 vers 10; Jesaja 50 vers 4,5; Hand. 18 vers 9; Lukas 12 vers 11 We willen er nogmaals aan herinneren, dat het Satans doel is, dat we zwijgen – persoonlijk en gemeenschappelijk. De wegen en middelen waarop hij dit doel probeert te bereiken, variëren afhankelijk van of hij in het karakter als een engel van het licht of als een brullende leeuw handelt....

Lees verder
1 dag geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (109)

Melk of bruin brood? “En [het] boek van de profeet Jesaja werd hem gegeven; en toen hij het boek had ontrold, vond hij de plaats waar geschreven stond …” (Luk. 4:17). Aan het begin van Zijn openbaare dienst predikte de Heer Jezus het evangelie van het Koninkrijk en onderwees Hij in de synagogen van Galiléa. Op een sabbat stond Hij op in de synagoge van Nazareth om het Woord van God te lezen. Hij ontrolde de lange boekrol en vond...

Lees verder
2 dagen geleden

Tegenstellingen – eens en nu (17)

“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus is te rechter tijd voor de goddelozen gestorven” (Rom. 5:6). “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Kor. 1:18). Krachteloos & krachtig De vele voorvallen waarin de Heer Jezus verlamde mensen ontmoette en hen genas, staan niet alleen in de Bijbel om zijn bereidheid om te helpen aan te tonen. Er is veeleer een...

Lees verder
3 dagen geleden

De zeelieden en Jona (5)

Jona 1 vers 14-16 We hebben het al gehad over het gedrag van de zeelieden tegenover Jona. Ze proberen hem te sparen en hem niet in zee te gooien en uiteindelijk doen ze dat omdat er geen andere manier is om hem te redden. Nu willen wij kort nagaan wat hun gedrag tegenover God kenmerkt. Aan het begin van de storm, hadden ze elk hun god aangeroepen. En deze dode goden van de heidenen konden niet helpen. Maar dan staat...

Lees verder
4 dagen geleden

De blijdschap van de Heer Jezus

Bijbelgedeelten: Psalm 16 vers 8-11; Jeremia 15 vers 16; Matthäus 13 vers 44; Lukas 15 vers 4-5; Hooglied 3 vers 11. Hebt u ook niet het verlangen om de Heer Jezus steeds beter te leren kennen? Veel daden en woorden zijn u zeker bekend. Maar de Bijbel zwijgt niet over de innerlijke gevoelens van de Heer Jezus. Je hebt misschien vaak gedacht aan het verdriet en de diepe pijn die Hij voelde, vooral op weg naar het kruis, maar misschien...

Lees verder
5 dagen geleden

The Jesus People – een verhaal van twee foto’s (II)

Dit is deel twee van het levensverhaal van Brian Reynolds. In het vorige deel las u hoe Brian’s leven bergafwaarts ging, zijn verslaving toenam en hij zich wendde tot occulte religies. Hij en zijn metgezel vertrokken naar Kelowna en daar, in Kelowna, gebeurde een wonder …     Ze woonden in een arbeidershuisje, plukten overdag kersen om “smoke dope” te kopen, en “snoven MDA” in de bars ’s nachts. Op een dag was de jongeman aan het liften van Kelowna...

Lees verder
6 dagen geleden

Jona wordt in de zee geworpen (4)

Jona 1 vers 11-15 11. “Zij zeiden dan tegen hem: Wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger”. 12. Daarop zei hij tegen hen: Pak mij op en werp mij in de zee; dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. 13. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge....

Lees verder
1 week geleden

The Jesus People – Een verhaal van twee foto’s (I)

Een jonge man van begin twintig met zijn vinger naar de hemel gericht. Op de achterkant van de foto stond een handgeschreven briefje in inkt: “Ergens in de bossen van Oregon 1973.     Het was een paar jaar voor deze foto, (september 1971, om precies te zijn) dat de jongeman liftte van zijn huis in Nova Scotia, Canada, naar de grote stad Toronto. Hij had zich er echt op verheugd – Led Zeppelin zou optreden! Het werd toch al een...

Lees verder
1 week geleden

Jona slaapt (3)

Jona 1 vers 4-5 “Maar de HEERE wierp een hevige wind op de zee; er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken” (Jona 1:4). Jona had een schip gevonden dat naar Tarsis voer en dat was precies waar hij heen wilde. Had zijn overhaaste vlucht voor God of de wandeling naar Jafo hem zo uitgeput, dat hij onmiddellijk zijn kooi opzocht omdat hij zo moe was? Of was hij helemaal naar beneden gegaan in...

Lees verder
1 week geleden

Tegenstellingen – eens en nu (17)

“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus is te rechter tijd voor de goddelozen gestorven” (Rom. 5:6). “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Kor. 1:18). Krachteloos & krachtig De vele voorvallen waarin de Heer Jezus verlamde mensen ontmoette en hen genas, staan niet alleen in de Bijbel om zijn bereidheid om te helpen aan te tonen. Er is veeleer een...

Lees verder