Christendom

1383 artikelen in deze categorie gevonden
2 dagen geleden

De ware wijnstok (5)

Leestijd: 3 minuten “Blijft in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen” (Joh. 15:4-5). Mij is verteld dat wanneer een rank in een wijnstok wordt geplaatst, er een tweeledig...

Lees verder
1 week geleden

De veiligste plek op aarde

Leestijd: 3 minuten Wat is de veiligste plek op aarde? Hier in 2020 – en dat is in 2022 ongetwijfeld niet anders {FW} – vertellen ze ons, dat de veiligste plek isolatie is, blijf thuis, ga niet naar buiten. In de jaren 50 zeiden ze, dat de veiligste plek een schuilkelder was. Maar waar is de veiligste plek op aarde? Volgens Psalm 91 is dat in de schaduw van de Almachtige! De Persoon van de veiligheid Het is interessant dat...

Lees verder
1 week geleden

De eerste decennia van het christendom (30)

Hoofdstuk 13 (vervolg) Vers 29-31 Nadat zij de Heer ter dood hadden gebracht en Hem in een graf hadden gelegd, kon het volk niets meer doen. Ze dachten dat ze klaar waren met de Zoon van God. Maar nu kwam God tussenbeide: “God echter heeft Hem uit [de] doden opgewekt.” Het grote feit van Christus’ opstanding moest voortaan onder de Joden worden aanschouwd. Maar dit was nu juist wat de heersers van de Joden niet wilden geloven. Zij hadden de...

Lees verder
1 week geleden

De ware wijnstok (4)

Leestijd: 3 minuten “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat Ik tot u heb gesproken” (Joh. 15:2-3). Deze twee verzen samen zijn zeer interessant! Wat heeft het “wegnemen” van de takken en het snoeien van de ranken te maken met rein zijn? Het woord voor “wegnemen” (airo, in het Grieks) komt 102 keer voor...

Lees verder
2 weken geleden

De ware wijnstok (3)

Leestijd: 3 minuten “Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en [elke] rank die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt” (Joh. 15:2) Wanneer we Johannes 15 zorgvuldig lezen, ontdekken we dat de Heer een vruchtbaar leven verlangt van ieder die aan Hem gehecht is. Waarom is deze vruchtbaarheid zo belangrijk? Ten eerste is het een teken van levend geloof. Sommige christenen dragen vrucht, sommige dragen meer vrucht en andere veel vrucht, maar...

Lees verder
2 weken geleden

De ware wijnstok (2)

Leestijd: 3 minuten “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg” (Joh. 15:2). De rank heeft dezelfde natuur als de tak. Laten we dit vergelijken met het christelijk leven. Eerst zien we absolute toewijding! De rank heeft één reden waarom hij bestaat, één doel waaraan hij volledig is toegewijd: vrucht dragen! De volgeling van Christus heeft maar één beoogd doel en dat is in zijn of haar leven vruchten voort te brengen die God zouden verheerlijken! Als...

Lees verder
2 weken geleden

Kleren maken de man

Wie kent de uitspraak niet “kleren maken de man”? Afhankelijk van de gelegenheid stem je je kledingkeuze daarop af. Je wilt toch goed voor de dag komen en een goede indruk maken? Er is een man in het Oude Testament die wel heel specifieke kledingvoorschriften had voor een heel speciale taak. In Exodus 28 en 39 lezen we over de kleding van de priesters en, daar gaat dit artikel over, met name de kleding van de hogepriester.  Aäron was hogepriester...

Lees verder
2 weken geleden

Lopen om te winnen

Leestijd: 7 minuten “Daarom dan ook, daar wij zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die [ons] licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij zien1 op Jezus, de overste leidsman2 en voleinder van het geloof, die om de vreugde die vóór Hem lag, [het] kruis heeft verdragen, terwijl Hij [de] schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan [de] rechterzijde van de troon van...

Lees verder
3 weken geleden

Het einde van alles nu is nabij

“Het einde van alles nu is nabij; weest dus bezonnen en nuchter tot gebeden. Vóór alles, hebt vurige liefde tot elkaar, want de liefde bedekt een menigte van zonden” 1 Petrus 4 vers 7-8). Inhoud De dingen zullen niet altijd zo gaan als voorheen De vermaning van Petrus De vermaning van Paulus De vermaning van Johannes De morele invloed op onze ziel Bezonnenheid Gebed Liefde tot de broeders en zusters De dingen zullen niet altijd zo gaan als voorheen De...

Lees verder
3 weken geleden

De wedloop lopen …

  Leestijd: 9 minuten Voorbereiding op de wedloop Als we denken aan de voorbereiding op de wedloop, dan bedoelen we: “Wat is er nodig om goed te kunnen lopen voor Christus?” In gedachten houdend dat vaak is gezegd dat de christelijke wedloop geen sprint is, het is een marathon.” Dus, de vraag is hoe bereid je je voor op een marathon? Het begint met een goede toewijding en leidt tot een serieuze training, met inbegrip van een speciaal dieet, terwijl...

Lees verder