Christendom

1717 artikelen in deze categorie gevonden
5 uur geleden

Heer, leer ons bidden! (2)

7 oktober 2004 Leestijd: 11 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. In het eerste deel van deze serie, uit het boek “Heer, leer ons bidden!” van Georges André, zagen we wat bidden eigenlijk is en waarom we zouden moeten bidden. In deze aflevering laat de auteur ons zien...

Lees verder
1 dag geleden

De gewoonte van gastvrijheid (28)

Handelingen 18 vers 26: “En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Toen nu Priscilla en Aquila hem hadden gehoord, namen zij hem met zich mee en legden hem de weg <van God> nauwkeuriger uit.” De gewoonte van gastvrijheid (deel 28) De vorige keer hebben we gekeken naar het idee van elkaar ontvangen. We zeiden, dat dit woord staat voor de gedachte aan iemand bij zich nemen of iemand apart nemen. Hier in het vers hierboven zien we daar...

Lees verder
2 dagen geleden

Heer, leer ons bidden! (1)

18 juli 2004 Leestijd: 13 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te mogen zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. Daarom wordt in de komende maanden op deze site, in verschillende delen, het boek “Heer, leer ons bidden!” van Georges André gepubliceerd, dat ons door een duidelijke uitleg en enkele bijbelse voorbeelden aanspoort tot een vreugdevol...

Lees verder
4 dagen geleden

Het dienen van twee meesters

Lukas 16 vers 13: “Geen huisknecht kan twee meesters dienen, want hij zal òf de één haten en de andere liefhebben, òf zich aan de één hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon.” Dit is het laatste vers van wat vaak “de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester” wordt genoemd. Het is weer een gelijkenis over onze dienstbaarheid, maar deze gaat specifiek over de manier waarop wij met ons geld omgaan. Het is interessant, dat van...

Lees verder
5 dagen geleden

Gezegende gebrokenheid

Psalm 51 vers 19: ”De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.” We hebben allemaal wel eens iets gebroken, soms per ongeluk, soms met opzet. Maar als iets niet gerepareerd kan worden, wordt het meestal weggegooid, want dat is wat je doet met kapotte dingen. Maar God gooit kapotte dingen niet weg! Hij wil ze gebruiken. Onze gebrokenheid wordt door God nooit weggegooid. Vance Havner zei ooit: <<God gebruikt...

Lees verder
6 dagen geleden

De gewoonte van gastvrijheid (26)

Efeze 4 vers 32: “<Maar> weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” De gewoonte van gastvrijheid (deel zesentwintig) De Heer wil, dat wij goedertieren zijn voor elkaar, als ons leven, ons huis en zelfs ons werk een kanaal moet zijn waarlangs Zijn goedheid door ons heen kan stromen. Gastvrijheid is slechts één manier waarop de goedheid van God kan worden gezien en gedeeld met velen. Vriendelijkheid is het bewijs van de vrucht...

Lees verder
7 dagen geleden

De vrees voor de Heer

Jeremia 9 vers 23: 23. Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. 24. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE. Jeremia leefde in een...

Lees verder
1 week geleden

De profeet Daniël (05)

Daniël 2 vers 37-45 37. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. 38. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Jeremia, Ezechiël en Daniël profeteerden rond dezelfde tijd; Jeremia en Ezechiël vlak vóór de val...

Lees verder
1 week geleden

Oog in oog met God

Johannes 14 vers 9: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.” Jaren geleden wilde ik de Heer Jezus beter leren kennen, dus begon ik de evangeliën te lezen. Ik bracht elke dag tijd door met kijken naar hoe Hij met anderen omging. Ik zag Zijn afhankelijkheid van Zijn Vader; ik zag Zijn mededogen en zorg voor anderen; ik zag Zijn haat voor de zonde en Zijn liefde voor de zondaar! Als we Zijn leven bestuderen, zal de Geest van...

Lees verder
1 week geleden

Dragen of gedragen worden

Jesaja 46 vers 1-4: 1. Bel is gekromd, Nebo neergebogen, hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren. 2. Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar zijn zelf1 in gevangenschap gegaan. 3. Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël, u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. 4. Tot...

Lees verder