Christendom

1961 artikelen in deze categorie gevonden
2 dagen geleden

Een reis door de kleine profeten (8) – Habakuk

Waarom?   Bijbelgedeelte: Habakuk 1 vers 1-3 en vers 19 Met Habakuk voert onze reis ons nu naar een “kleine profeet” die iedereen helpt die vragen heeft aan God. Heb jij ook niet ervaren, dat God in veel slechte dingen niet ingrijpt of dingen “toelaat” die je niet kunt begrijpen – en je ( in het geheim of hardop) hebt afgevraagd “Waarom?” De boodschapper en de boodschap Het boek van de profeet Habakuk heeft een heel persoonlijk karakter. Hij brengt...

Lees verder
5 dagen geleden

Een reis door de kleine profeten (7) – Nahum

Bijbelgedeelte: Nahum 1 vers 1 – 3 vers 19 Nahum kondigt het oordeel over Ninevé aan. Deze goddeloze stad zou veroverd en vernietigd worden. Ongeveer 150 jaar eerder was de stad Gods oordeel bespaard gebleven omdat ze zich had bekeerd in reactie op de prediking van Jona. Maar de verandering van hart duurde niet lang. Nu dreigde haar ondergang. De boodschapper De profeet Nahum kwam uit Elkos. De locatie van deze stad is vandaag de dag niet meer bekend; sommigen...

Lees verder
1 week geleden

Kleine oogjes, pas toch op wat je ziet!

Hoe vaak vermaant God ons in de Bijbel erop te letten wat we zien. Nu zal misschien iemand denken: “Hoe moet ik erop letten wat ik zie, moet ik dan met gesloten ogen door de omgeving lopen?” Ja – wanneer je met dat wat je ziet, niet klaar komt en het je tot zonde verleiden kan, loop dan liever blind door de omgeving, op gevaar af eens op je neus te vallen. “Als nu uw rechteroog u een aanleiding tot...

Lees verder
2 weken geleden

Een reis door de kleine profeten (6) – Micha

Bijbelgedeelte: Micha 1 vers 1-7 vers 20 In de eerste artikelen over de kleine profeten hebben we al gezien dat elke “kleine profeet” zijn eigen stijl heeft. De taal van Micha is artistiek, maar toch duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. We hoeven geen taalkunstenaars te zijn om Gods woord te kunnen doorgeven – integendeel (zie 1 Kor. 2:1 e.v.). Maar onder de verschillende mensen die God als “werktuigen” gebruikt, waren en zijn er ook mensen zoals Micha. God weet wanneer,...

Lees verder
2 weken geleden

De symboliek van de tabernakel (04)

Exodus 25 vers 10-22 De ark, het verzoendeksel en de cherubs   Een paar algemene opmerkingen kunnen hier nuttig zijn. De Goddelijke architect van de tabernakel volgde niet de gebruikelijke weg. Als een architect een koninklijk paleis moest bouwen waarin een koninklijke troon zou worden ondergebracht, begon hij natuurlijk met het fundament, zette dan de muren op en plaatste tenslotte het dak erop. Als het gebouw klaar was, werd het meubilair binnen geplaatst, waarvan de koninklijke troon het meest uitgelezen...

Lees verder
3 weken geleden

De profeet Daniël (18)

Bijbelgedeelte: Daniël 4 vers 34-35 Daniël 4 vers 34-35: 34. Na verloop van die dagen sloeg ík, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug, en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie. 35. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de...

Lees verder
4 weken geleden

De rode fiets

“Jongen, je hebt wat boeken laten vallen!” Ik stopte onmiddellijk. Ik zette de fiets neer en haastte me om de boeken te verzamelen die als een reeks verspreide parels in het zand van de akker waren gevallen. Mijn hart bonkte! Had die mevrouw door wat voor boeken ik kwijt was? Ik had me moeten realiseren waarom die plastic tas steeds lichter werd terwijl ik hem op mijn fiets droeg. Ik was net halverwege het lege veld op weg naar Ploiesti1...

Lees verder
1 maand geleden

Vijf dorpen (4)

Kapernaüm (2 – vervolg) Hem zien Maar het is niet alleen wat Hij deed of wat Hij zei, Zijn wonderen en Zijn onderwijs, die ons aantrekken. Bovenal is het Zijn Persoon. In Johannes 12 vers 41 wordt ons verteld over Jesaja: “… omdat hij Zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.” Maar, >>als Jesaja in zijn visioen de weg van Jezus had kunnen volgen terwijl Hij door de steden en dorpen van Zijn geboorteland reisde, zou dit hem dan niet...

Lees verder
1 maand geleden

Een reis door de kleine profeten (5) – Jona

Bijbelgedeelte: Jona 1 vers 1 – 4 vers 11 Na Obadja komen we nu bij Jona in onze reis. Obadja toont het leedvermaak van Edom over de nederlaag van Israël. Jona daarentegen spreekt over het ongenoegen van een Israëliet over het genadig sparen van de heidenen in Ninevé. Daar vreugde over de ramp; hier verdriet dat er geen ramp zal komen. De boodschapper De profeet Jona kwam uit Gath-Hepher in Galilea, ten noorden van Nazareth. Zoals blijkt uit 2 Koningen...

Lees verder
1 maand geleden

Bestrijding van bitterheid

Nu hadden de Syriërs op een van hun rooftochten een klein meisje uit het land Israël meegenomen, en zij werkte in dienst van de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: “Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen.” (2 Kon. 5:2-3). Lijden op zich leidt iemand niet naar een diepere relatie met God. Net als bij hen die het woord van God horen, maar er niet...

Lees verder