Verhalen

54 artikelen in deze categorie gevonden
1 week geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (22)

HOOFDSTUK XII Zo doen rovers en moordenaars!    De twee vrouwen, Anneke Jansz, en Christina Michiels Barerts, volgden de hoge dijk, die het binnen liggende land beschermen moest tegen de hoge vloeden van uit zee. Kralingse Veer lag reeds een goed eind achter hen en meer en meer naderden ze de muren van Rotterdam. De hoge Sint Laurenstoren tekende zich zwaar en breed af togen de ijle winterlucht. Rechts strekten zich tot aan de horizon de landerijen uit, hier, evenals...

Lees verder
3 weken geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (21)

HOOFDSTUK XI Hij is een schurk   De Brielse schepenzoon had inderdaad nog veel te doen. Te Rotterdam gekomen, begaf hij zich zonder dralen naar het stadhuis en vroeg er naar de baljuw1. Men zei hem evenwel, dat deze zich daar niet bevond. Dat was wederom een nieuwe teleurstelling voor Hans, die in alles behalve tevreden stemming zich nu naar de woning van de baljuw, heer Laurens Jacobsz Minnebeek, begaf. Hier was hij gelukkiger en werd hij terstond bij de...

Lees verder
4 weken geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (20)

HOOFDSTUK X (vervolg – slot) Terug in Holland   Anneke noch Christina hadden gemerkt, dat sinds de aanvang van hun gesprek de reiziger achter in de wagen het hoofd had opgericht en met de hand achter het oor nauwlettend luisterde naar ieder woord, dat gesproken werd. “Naar wat u mij van David verteld hebt, begrijp ik dat” — zei Christina. — “Het is voor een mens waarlijk een zware beproeving, zijn woorden miskend en zijn daden verkeerd uitgelegd te zien.”...

Lees verder
1 maand geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (19)

HOOFDSTUK X Terug in Holland   In de vroege morgen van de 23e december van het jaar 1538 bevonden zich in een taveerne aan de rivierkant te Dordrecht, waar gewoonlijk de veerman te vinden was, die de reizigers van deze oude stad over moest varen naar Yselmondo, twee mannen, welke, blijkens hun op zachte toon gevoerd gesprek, elkander zeer vertrouwelijke mededelingen hadden te doen. Toch duidden beider voorkomen en kleding aan, dat er tussen hen groot verschil in stand en...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (18)

HOOFDSTUK IX (vervolg – slot) Bladen uit het dagboek van Anneke Jansz. (c) 1 januari 1537. Wat is het lang geleden, dat ik voor het laatst in mijn dagboek schreef. Het is niet uit traagheid, dat ik het naliet. Doch sedert ik met Arend gesproken heb en hij mij de verzekering gaf, dat zijn gezondheid is teruggekeerd, heb ik geen gedachten meer, die ik behoef te verbergen. Nu wij weer een nieuw jaar ingaan, voel ik mij gedrongen, om —...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (17)

HOOFDSTUK IX (vervolg) Bladen uit het dagboek van Anneke Jansz. (b) 29 augustus 1535. Gisteren kwam John Knox bij ons met de mededeling, dat Arend door den Laird verwacht werd. In het eerst schrokken we, doch onze vriend stelde ons gerust. De Laird had van Arend gehoord, vertelde hij, en daar hij graag over de kerkelijke toestand in de Nederlanden wilde ingelicht zijn, kon niemand dit beter doen dan hij. Arend ging. Na een paar uren kwam hij geheel opgetogen bij...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (16)

HOOFDSTUK IX Bladen uit het dagboek van Anneke Jansz. (a) Edinburgh.                                                                                                                            17 Juni 1535. De eerste regels in mijn...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (15)

HOOFDSTUK VIII Rooms en onrooms    De worstelstrijd, die bij het begin van de 16e eeuw een aanvang nam, maar lang van te voren door tal van gebeurtenissen was voorbereid, is voor de wereldhistorie van verstrekkende betekenis geweest. De Kerk, door Christus gebouwd op de belijdenis van de vurige Petrus: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God”, had gezegevierd over de donkere machten van ongeloof en heidendom. In brede golven verspreidden zich de waarheden van het evangelie...

Lees verder
2 maanden geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (14)

HOOFDSTUK VII (vervolg) Naar Engeland   Zo bereikte het viertal de woning van de veerman. Daar brandde door de zorgen van de oude vrouw Willems een helder vuur, waaraan de Meester en Anneke zich konden verwarmen, terwijl Maerten en Jan de boot voor het vertrek in gereedheid brachten en de reeds weer dicht gevroren vaarwijdte naar de rivier vrij maakten. Meester Jansz roemde tegenover moeder Willems de vriendschap en de toewijding van haar zoon. En Anneke viel hem bij in...

Lees verder
3 maanden geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (13)

HOOFDSTUK VII   Naar Engeland   Kerstmis was aanstaande. De stormen, waardoor het najaar van 1534 zich kenmerkte, schenen uitgewoed. Een dikke laag sneeuw, in een van de lange winternachten op sommige plaatsen door de geweldige wind verscheidene voeten hoog opgejaagd, bedekte de uitgestrekte velden en polders ten oosten en ten zuiden van Brielle. Dagen en weken aaneen was de wind steeds in het noordwesten gebleven; thans zat hij in het oosten en weerkundigen voorspelden, dat er ditmaal een strenge...

Lees verder