u

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
4 jaar geleden

Uit alle omstandigheden …

Psalm 34: 5. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, daleth en mij gered UIT AL wat ik vrees. 6. Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; he waw en hun gezicht werd niet rood van schaamte. 7. Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; zain Hij verloste hem UIT AL zijn benauwdheden. 8. De engel van de HEERE legert zich cheth rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. 9. Proef en zie...

Lees verder
5 jaar geleden

Uit alles …

Psalm 34 vers 5-9,16-20: 5. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, daleth en mij gered uit al wat ik vrees. 6. Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; he waw en hun gezicht werd niet rood van schaamte. 7. Deze ellendige riep en de HEERE hoorde; zain Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. 8. De engel van de HEERE legert zich cheth rondom hen die Hem vrezen, en redt hen. 9. Proef...

Lees verder
15 jaar geleden

Uit de mond van kinderen … Misschien geeft het genezing of verzoening …

Kinderen zijn vandaag zo de dupe van allerlei huwelijks- en gezinsproblemen. Kinderen komen vaak tussen wal en schip terecht en raken totaal van slag door al deze verschrikkelijke dingen. Dingen die lijnrecht ingaan tegen wat het Woord van God daarover zegt. De opvattingen over huwelijk en gezin zijn het voorwerp van de aanvallen van de satan en zijn trawanten. Vergeet dat nooit! Echtscheidingen zijn aan de orde van de dag. Maar laten we eens kijken hoe kinderen omgaan met datgene...

Lees verder
15 jaar geleden

Uit de schat(kist)kamer van een Christen!

De aktuele boodschap van dit artikel is ook voor onze huidige eeuw een echte uitdaging. De hier afgedrukte tekst is uit een werk, dat voor het grootste deel intussen uitgegeven is … Graag hebben de mensen een gemakkelijk te hanteren doeltreffend middel, zoiets als een receptenboek, om de wil van God te onderscheiden. Wij bladeren in de literatuur van onze vaderen … De actuele boodschap van dit artikel is ook voor onze huidige eeuw een echte uitdaging. De hier afgedrukte...

Lees verder
17 jaar geleden

Uitspraak van een verwarde geest?

9 augustus 2004. Aan het begin van het jaar 2002 schokte de verschrikkelijke satanistenmoord van Witten de publiciteit in Duitsland. Eens te meer werd de gruwelijke realiteit van het occulte, demonische, ja de realiteit van satan, de grote tegenstander van God, duidelijk. Twee mensen delen de “begeerte naar bloed en de haat van de mensen” (Die Welt, 11 januari 2002). Een tweetal, dat in de nacht naar begraafplaatsen trok en Gothic Metal concerten bezocht en die op hun auto teksten...

Lees verder
7 jaar geleden

Uitverkiezing (1) – Hoe moeten we beslissen?

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór de grondlegging van [de] wereld …” (Ef. 1:3-4). De kwestie van de soevereiniteit van God en wat het betekent voor de redding van zondaren, heeft al vele gemoederen bewogen. Men kan twee grote stromingen onderscheiden: God bepaalt tot behoudenis (heil) en verdoemenis. Dit is de leer van...

Lees verder
2 jaar geleden

Uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld …

“… zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór [de] grondlegging van [de] wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn vóór Hem in [de] liefde …” (Ef. 1:4). Over het vorige vers 3 heeft men vaak gezegd, dat dit het belangrijkste vers van ons gedeelte is. De volgende hoofdpunten worden herhaald: De bron van alle zegeningen is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus; we bezitten deze zegeningen al omdat God ons daarmee al heeft gezegend; er...

Lees verder
8 jaar geleden

Urbi et Orbi

Met Pasen en met Kerstmis, spreekt de paus zijn Urbi et Orbi1 (“de stad [Rome] en de wereld”). Met deze zegen worden – volgens de katholieke leer allen, die hem horen of zien en die van goede wil zijn – een volkomen kwijtschelding van hun straf op de zonden toegekend. Dit betekent dat hen alle zonden die zij tot dit tijdstip hebben gedaan, niet toegerekend en aldus van het vagevuur2 gespaard worden. Sinds 1995 kan deze zegen ook via het...

Lees verder
1 jaar geleden

Uren van gebed (01)

Inleiding   Handelingen 4 vers 31+33   Het boek Handelingen laat ons zien dat gebed en gebedsbijeenkomsten een grote plaats innemen in het leven van de nieuwtestamentische gelovigen en in de samenkomsten. Direct aan het begin van het boek vinden we, dat de discipelen (ongeveer 120) in Jeruzalem in eensgezindheid volhardden in gebed, terwijl zij wachtten op de beloofde komst van de Heilige Geest. Het gebed was één van de vier dingen, waarin de nieuw gevormde gemeente standvastig volhardde ná...

Lees verder
1 jaar geleden

Uren van gebed (02)

Eendrachtig gebed   Mattheüs 18 vers 19   Iedere aandachtige lezer van de Schrift zal opmerken welke grote plaats het persoonlijk gebed inneemt in het leven van mannen van God, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, en de indruk zou kunnen worden gewekt, dat persoonlijk gebed alles is wat wij nodig hebben. Wij erkennen echter, dat er speciale beloften van zegen zijn voor gemeenschappelijk gebed, en dat de Heer een bepaalde belofte doet met betrekking tot het...

Lees verder