1 jaar geleden

Tegen elkaar of met elkaar?

Schriftplaats: Jakobus 4 vers 11

Jakobus roept onder meer de ontvangers van zijn brief op om goed met elkaar om te gaan. Om dit te doen, moeten ze bepaalde dingen laten en andere doen.

“Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders” (Jak. 4:11).

Hoe schadelijk zijn wederzijdse aanvallen, het veronderstellen van slechte motieven of negatief praten over anderen. Met onze tong kunnen we soms wonden slaan zoals met een bijl. Maar dat moet bij ons niet gevonden worden. Dit betekent niet dat slechte dingen goed moeten worden genoemd of dat we aan ongewenste ontwikkelingen, die we denken te zien, geen aandacht moeten schenken.

“Zucht niet tegen elkaar, broeders” (Jak. 5:9).

We lopen gevaar om morrend te reageren tegenover broeders en zusters. Misschien zijn ze anders dan wij, hebben ze een ander karakter. In plaats van elkaar in liefde te verdragen en mild te zijn, reageren we onbarmhartig. We voelen ons – misschien terecht – oneerlijk behandeld en reageren dan vleselijk. We vergeten, dat onze Heer alles ziet en te Zijner tijd alles op zijn plaats zal stellen.

Wat moeten we doen

“Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt” (Jak. 5:16).

Als we meer nadenken over het feit, dat ons eigen gedrag mogelijk heeft bijgedragen aan het creëren van moeilijke situaties, gaan we naar elkaar toe. Een “over elkaar praten” wordt een “elkaar belijden”. Als we het gevoel hebben, dat we oneerlijk zijn behandeld, of als het gedrag van iemand anders ons moeite geeft, leggen we het aan onze Heer voor. Dan wordt een “zuchten tegen elkaar” een “bidden voor elkaar”.

Dit is actieve liefde en een voorwaarde voor genezing. De concrete achtergrond in de brief aan Jakobus zijn lichamelijke ziekten, maar we willen ook denken aan geestelijke relaties tussen broeders en zusters. Het woord dat in de grondtekst voor “gezond worden” wordt gebruikt, betekent “herstellen” of “verzachten met warmte”. Als ik warmte van mijn hart toon aan mijn medegelovigen, heeft dat een genezend en herstellend effect. Dit leidt tot een opwekking onder het volk van God.

 

Dirk Mütze; © www.bibelstudim.de

Online in het Duits sinds 25.04.2020.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW