8

123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
5 jaar geleden

8. De Bijbel: Is de Bijbel tijdgebonden?

Er wordt vaak gezegd dat de Bijbel tijd- of plaatsgebonden is. “De Bijbel”, zeggen ze, “is een oosters boek, geschreven in een tijd die tweeduizend en meer jaren achter ons ligt. Wij, in het Westen en in onze tijd, kunnen dat boek niet zo eenvoudig begrijpen, en een aantal bepalingen uit de de bijbel kan men niet zo maar op ons toepassen”. Deze mening wijzen wij nadrukkelijk af. We beweren echter niet, dat de Bijbel geen tijd-gevoelige elementen bevat. Hoe...

Lees verder
2 jaar geleden

8. Uit het leven van Abraham

Abraham in Gerar Genesis 20 Abraham had lange tijd onder de eiken van Mamre gewoond, gescheiden van de wereld en in gemeenschap met zijn God. Een gezegende tijd! We moeten waakzaam zijn zodat een dergelijke staat stand houdt: “Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Mark. 14:38). Heeft Abraham daarin gefaald? Hoe dan ook weet satan te profiteren van momenten van gebrek aan waakzaamheid en ons uit de...

Lees verder