p

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
9 jaar geleden

Paradijs – Hades – Hemel – Vaderhuis – Sjeool

In dit artikel worden enkele termen uitgelegd die met het onderwerp van “hemel” in directe verbinding staan. 1. Sjeool, hades, paradijs Deze drie begrippen worden in de Bijbel op verschillende manieren toegepast en duiden een toestand of een plaats aan. Sjeool is het Oudtestamentische (Hebreeuwse) woord voor het Nieuwtestamentische (Griekse) woord hades (Ps. 16:10; Hand. 2:27). Het begrip paradijs vinden we in de betekenis voor een hemels gebied alleen in het Nieuwe Testament. De mensen gaan op het moment van...

Lees verder
9 jaar geleden

Pardonné

Vergeving Een klein Frans dorps-kerkhof. Hier bevindt zich een graf met een gegraveerde steen. Slechts één woord staat erop: “Pardonné” – VERGEVEN! Wie ligt daaronder? Niemand weet dat meer. Zijn leeftijd, zijn afkomst, zijn beroep? Onbekend. Maar dat ene staat vast: VERGEVING! God heeft hem vergeven! Vergeten door de mensen, maar God kent hem! VERGEVEN – Dit betekent allereerst: hij was schuldig. Hij had door zijn zonden tegen God gehandeld. Hij had de eeuwige dood, de verdoemenis, verdiend. VERGEVEN –...

Lees verder
9 jaar geleden

Pasen

18.04.2014 In deze dagen zullen weer miljoenen christenen “hun” Paasfeest vieren. Velen verbergen kleurrijke beschilderde paaseieren en in de loop der jaren is Pasen voor de Kerst, als het gaat om het geven van geschenken, een grote concurrent geworden, enz. Maar wat heeft Pasen met de Bijbel te maken? Oorsprong Het is niet eenvoudig om de oorsprong van het woord “Pasen” te verklaren (etymologie). Terwijl bijvoorbeeld Wikipedia Pasen van het Oud-Germaanse afleidt (Ausro, Ausro) en van de dageraad uit het...

Lees verder
6 jaar geleden

Pasen

In deze dagen vieren miljoenen Christenen opnieuw “hun” Paasfeest. Velen verbergen fel beschilderde paaseieren; in de loop der jaren heeft Pasen Kerst, als het gaat om het geven van kado’s, grote concurrentie gegeven, enz. En wat heeft Pasen met de Bijbel te maken? Oorsprong Het is niet eenvoudig om de oorsprong van het woord “Pasen” (etymologie) te verduidelijken. Terwijl bijvoorbeeld Wikipedia Pasen uit het Oud-Germaans (Austro, Ausro) afleidt en van morgenrood, van het oosten spreekt, vanwaar het volk van Israël...

Lees verder
1 jaar geleden

Pasen – Belofte voor gelovigen …

“Eén van de gehangen boosdoeners nu lasterde Hem: Bent U niet de Christus? Verlos Uzelf en ons! De andere echter antwoordde en bestrafte hem en zei: Vrees jij ook God niet, daar jij in hetzelfde oordeel bent? En wij toch terecht, want wij ontvangen wat onze daden waard zijn? Deze echter heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij, wanneer u in Uw Koninkrijk komt [1]. En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: vandaag zult...

Lees verder
16 jaar geleden

Pasen – De Man van smarten

Enkele gedachten over een Man, die de bijbel noemt “de Man van smarten”. Als wij deze man van smarten meer zouden begrijpen, meer zouden volgen ook in Zijn lijden en sterven op Golgotha, zou ons dat zeker dichter bij Hem brengen. Hoe groot is deze Persoon, dat zelfs na zoveel eeuwen Hij nog steeds actueel is en er niemand in deze wereld is die aan Hem voorbij kan gaan. Vroeg of laat krijgt u met Hem te maken. Ik hoop...

Lees verder
4 jaar geleden

Pasen … wanneer keren we daarnaar terug?

Enkele gedachten over Pasen Wanneer je voor de paasdagen een winkel instapt, zul je ontdekken dat de commercie Pasen heeft omarmd. Kippen die bezig zijn een ei te leggen, gapen je ‘softy’ aan vanuit een glazen stolpje, omringd door krokusjes en andere voorjaarsbloemen. De Paashaas springt blijkbaar vrolijk rond in de bakkerij, gezien de luxe bakkerijproducten. Het Paasdiner moet natuurlijk ook door eieren gesierd zijn. De diverse ‘Passions’1 brengen een speciale sfeer die je vandaag als fatsoenlijk Christen toch zeker...

Lees verder
17 jaar geleden

Pasen 2006. De kleding van de Heer Jezus

Sinds de zondeval dragen de mensen kleding. Toen Adam en Eva gewaar werden, dat zij naakt waren, bekleedden zij zich met schorten uit vijgenbladeren. God verving deze dan door rokken van vellen. Sindsdien vermeldt het Woord van God op vele plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament kledingstukken. Ook over de kleding van de Heer Jezus bericht de Bijbel. En we zingen: “Moet Hij dat spotkleed dragen …. Ja, ik kost Hem die slagen … Ik doe dat kleed Hem...

Lees verder
11 jaar geleden

Pasen 2013 – “Het is volbracht!”

“Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht. En Hij boog het hoofd en gaf Zijn geest over” (Johannes 19:30; Voorhoeve Vertaling vierde druk 1966). Verdeeld over de vier Evangeliën vinden we zeven zogenaamde kruiswoorden. Oftewel zeven uitspraken van onze Heer en Heiland vanaf Golgotha’s kruis. Waarschijnlijk de bekendste van deze kruiswoorden staat opgetekend in Johannes 19:30: “Het is volbracht!”. Chronologisch gezien is deze uitroep van overwinning het zesde en voorlaatste kruiswoord. Wat hebben deze...

Lees verder
8 jaar geleden

Pasen en … het Lam van God

De persoon van de Heer Jezus bevat talloze heerlijkheden die we als mens slechts ten dele aanschouwen en bewonderen kunnen. In het Nieuwe Testament zijn hiervoor drie bijzondere gedeelten: Johannes 1; Kolosse 1 en Hebreeën 1. Natuurlijk vinden we ook in vele andere passages van het Nieuwe Testament, in het bijzonder in de evangeliën, de Persoon van onze Redder voorgesteld. Echter in deze drie hoofdstukken vinden we vele van Zijn titels. Eén daarvan is dat Hij het “Lam van God”...

Lees verder