3

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
15 jaar geleden

3 Johannes vers 2

  Een nieuw jaar is weer begonnen. Het is weer tijd voor de beste wensen. Veel van die wensen worden uitgesproken omdat men vriendelijk voor de ander wil zijn, maar soms spreekt er gelukkig échte belangstelling uit. De meeste wensen hebben één ding gemeenschappelijk: ze gaan niet verder dan allerlei aardse dingen: geluk, succes in je beroepsleven, een prettige sfeer in het gezin. Dat zijn de dingen die de mensen elkaar toewensen, en zeker niet onterecht. Ook in onze Bijbeltekst...

Lees verder
9 jaar geleden

3. De Bijbel: Haar inhoud

De veertig bijbelschrijvers die wij kennen, tonen een grote diversiteit in karakter, onderwijs, woongebied, levenswijze, enzovoorts (zie les 1 en 2). Maar hun geschriften zijn zeer verschillend, ja, zelfs een afzonderlijk boek van de Bijbel toont vaak een zeer gevarieerde inhoud. 1. Ten eerste beschouwen we de Bijbelboeken eens afzonderlijk. Er zijn geschiedenisboeken, zoals Genesis, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, enzovoorts; maar er is ook een boek van de Bijbel vol met liederen, namelijk: ………… En ook...

Lees verder