Overdenking bijbeltekst

591 artikelen in deze categorie gevonden
3 dagen geleden

1 Samuel 11 vers 13

“Maar Saul zei: Er zal op deze dag niemand gedood worden, want de HEERE heeft Israël vandaag verlossing geschonken. Saul had een goed begin als koning – en een snel begin. Nauwelijks had het volk “Leve de koning” (1 Sam. 10:24) geroepen, of de wrede Ammonieten omsingelden Jabes in Gilead en eisten niet alleen de overgave, maar ook dat bij elke man het rechteroog uitgestoken zou worden. Symbolisch gezien zouden deze Ammonieten satan kunnen voorstellen als een sluwe tegenstander die...

Lees verder
3 dagen geleden

Lukas 6 vers 46; Johannes 20 vers 28

“En waarom noemt u Mij Heer, Heer, en doet niet wat Ik zeg?” “Thomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heer en Mijn God!” De meeste landen in de wereld zijn tegenwoordig republieken, maar er zijn nog enkele landen met een koning of koningin als staatshoofd. Deze landen zijn echter meestal parlementaire monarchieën. Dat betekent, dat de koning de titel van een vorst draagt, maar hij is niet langer de echte heerser. Hij heeft slechts een geringe invloed op de...

Lees verder
4 dagen geleden

Psalm 11 vers 3; 1 Petrus 5 vers 10

“Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?” “De God van alle genade … zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken en grondvesten.” De schaal van Richter is een instrument dat de intensiteit van aardbevingen meet. Aardbevingen en trillingen zijn er altijd geweest, maar door de moderne communicatiemiddelen horen we er steeds vaker over. Ze verwoesten hele gebieden en veroorzaken ontelbare doden. Jezus Christus profeteerde dat ze in de laatste dagen zouden...

Lees verder
1 week geleden

Hoe ik vrede vond (2)

“… toen u van ons [het] woord van [de] prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een woord van mensen, maar, zoals het waarlijk is, als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft” (1 Thess. 2:13).   Het was duidelijk voor mij, dat ik een zondaar was. Maar het lezen van de Bijbel, het horen van preken en mijn oprechte pogingen om mezelf te verbeteren maakten me alleen maar ongelukkiger. Toen vond ik het volgende...

Lees verder
1 week geleden

Hoe ik vrede vond (1)

“Gaat in door de nauwe poort; want wijd <is de poort> en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor binnengaan; hoe nauw is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Matth. 7:13-14).   Ik ontving al een tijdje een christelijk tijdschrift en ik vond het leuk om erin te bladeren. Keer op keer lees ik, dat allen die in Jezus Christus...

Lees verder
4 weken geleden

Psalm 46 vers 2 en 3

“God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. [1] Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.”   Grote feiten moeten grote gevolgen hebben. Als God onze toevlucht en kracht is en een alom aanwezige hulp in moeilijkheden, dan moeten wij niet vrezen al zou de aarde worden weggenomen en de bergen in het midden van...

Lees verder
4 weken geleden

1 Samuel 18 vers 1 en 4

“Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. [1] Jonathan had hem lief als zichzelf. … Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.” Mijn alles voor de meest Geliefde!   Hier is een beeld van liefde die zich ontkleedt om haar voorwerp te bekleden. Jonathan had, samen met de...

Lees verder
1 maand geleden

Markus 10 vers 35-37

“En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij Hem en zeiden tot Hem: Meester, wij zouden willen dat U voor ons doet wat wij ook van U vragen.” Hij nu zei tot hen: “Wat wilt u dat Ik u doe? Zij nu zeiden tot Hem: Geef ons dat wij mogen zitten, één aan uw rechter- en één aan uw linkerhand, in Uw heerlijkheid” (Mark. 10:35-37).   De Heer maakt van deze vleselijke vraag een gelegenheid voor onderricht. Hij...

Lees verder
2 maanden geleden

Maleachi 3 vers 16-17

16. Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten. 17. En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Maleachi, boodschapper van de Heer, was...

Lees verder
2 maanden geleden

Deuteronomium 2 vers 3

“U bent lang genoeg om dit bergland heen getrokken. Keer u om naar het noorden.” Het Woord van de Heer bepaalde alles. Het bepaalde hoe lang het volk op een bepaalde plaats moest blijven, en het gaf met even grote duidelijkheid aan waarheen zij hun schreden vervolgens moesten richten. Er was geen noodzaak voor hen om hun bewegingen te plannen of te regelen. Het was het domein en voorrecht van de HEERE om alles voor hen te regelen; het was...

Lees verder