Overdenking bijbeltekst

498 artikelen in deze categorie gevonden
10 uur geleden

2 Korinthe 12 vers 9

“ … u … zo nodig een korte tijd bedroefd”   2 Korinthe 12 vers 9; Filippi 4 vers 4; 1 Petrus 1 vers 6 Toen ik op een avond na een dag hard werken naar huis ging, voelde ik me erg moe en depressief. Toen verschenen plotseling en onverwachts deze woorden voor mijn geest: “Mijn genade is u genoeg”. Toen ik thuiskwam, las ik dit vers in mijn Bijbel en riep uit: “Heer, als u het zegt, dan moet...

Lees verder
1 week geleden

Hebreeën 11 vers 7

“Door [het] geloof heeft Noach, toen hij een Goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar [het] geloof is”. Is mijn geloof juist?   Sommigen zijn onzeker over hun eeuwige redding. Ze weten niet of ze het met het geloven goed hebben gedaan. Het is natuurlijk waar, dat geloven niet hetzelfde is...

Lees verder
2 weken geleden

Psalm 57 vers 3; Klaagliederen 3 vers 32 en 33

“Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal.” “Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid van Zijn goedertierenheid. Want niet van harte verdrukt en bedroeft Hij mensenkinderen.” Job en de beproeving   Onder de personen in de Bijbel is er nauwelijks iemand met zo’n trouwe levenswandel als Job en ook nauwelijks iemand, die door zo’n zware beproeving gaan moest als hij. Eerst rijk gezegend door God, verloor hij...

Lees verder
3 weken geleden

Openbaring 2 vers 17

“Wie overwint, … en Ik zal hem een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt”. De witte steen   In de brief aan Pergamus wordt de overwinnaar beloofd, dat hij van de Heer een witte steen ontvangen zal, waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent dan degene die hem ontvangt. Destijds werden witte stenen op verschillende manieren gebruikt. Bij wedstrijden ontvingen de overwinnaars witte stenen als erkenning;...

Lees verder
1 maand geleden

1 Samuël 27 vers 1a

“Maar David zei in zijn hart: Ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen”. Een vreemde overweging   Een vreemde overweging voor een man als David, die bekend stond om zijn vertrouwen in God! Kort daarvoor had hij koning Saul verrast, die sliep in het wagenkamp. Zonder aarzeling gaf hij niet toe aan het verlangen van Abisaï...

Lees verder
1 maand geleden

Numeri 20 vers 2

“Maar er was voor de gemeenschap geen water. Toen kwamen zij bijeen tegen Mozes en tegen Aäron”. De goede hand van de Heer   Wat het volk deed was, zoals we vandaag zouden zeggen, tegen de oneindige genade van onze Heer Jezus. Het is misschien hard om zoiets te zeggen over christenen (die twisten), maar altijd wanneer we ons bezighouden met de omstandigheden en er onder lijden, handelen wij dan niet ook zo? Denkt u dat de Heer niet weet...

Lees verder
1 maand geleden

Filippi 1 vers 6 en 9

“… in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op [de] dag van Christus Jezus; … En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht …”. Moet de eerste liefde vervagen?   Iemand die net bekeerd is, straalt een vreugde uit die christenen die al langer op de weg zijn, vaak niet meer hebben. Men zegt of denkt dan: “Oh, deze...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 91 (II)

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Ps. 91:1). Welk een wonderbare troostende kracht spreekt er uit deze woorden. Waar ben je veiliger dan in de schaduw van de Almachtige? Het is zo donker in deze wereld, dat het lijkt op een pikdonkere nacht. Maar wie zich op de beschermde plaats bevindt, die God voor ons heeft gemaakt, hoeft niet bang te zijn. Waar is deze beschermde plaats? De Heer...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 25

“Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen” (Ps. 25:7). In de psalmen kunnen we vaak het menselijke gevoel herkennen. In Psalm 23 vers 4 zei David: “Ik zou geen kwaad vrezen”, terwijl hij in deze psalm uitroept: “… bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite, neem weg al mijn zonden” (vs. 17b,18). Zo gaat het met een mens. De ene dag op de berg, de volgende dag in het dal. Het...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 18 vers 30

“Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur” (Ps. 18:30). Enorme moeilijkheden …   Koning David leefde ongeveer 3000 jaar geleden en dichtte vele psalmen. In zijn leven raakte hij vaak in de knoei en werd hij meer dan eens geconfronteerd met onoverkomelijke moeilijkheden. Het was hem duidelijk: alleen kom ik niet verder. Maar hem was het ook duidelijk: met mijn God kan ik het toch redden, met Hem kan ik door...

Lees verder