Overdenking bijbeltekst

433 artikelen in deze categorie gevonden
1 dag geleden

Handelingen 23 vers 16-19

“Toen nu de zoon van Paulus’ zuster van deze hinderlaag had gehoord, kwam hij daarheen, ging de legerplaats binnen en berichtte het aan Paulus. En Paulus riep een van de hoofdlieden bij zich en zei: Breng deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten. Deze dan nam hem mee, bracht hem bij de overste en zei: De gevangene Paulus riep mij bij zich en vroeg mij deze jongeman bij u te brengen, daar hij u iets...

Lees verder
1 week geleden

Klaagliederen 1 vers 12

“Raakt het u allen niet, voorbijgangers? Aanschouw en zie of er leed is als mijn leed, dat mij is aangedaan, waarmee de HEERE mij bedroefd heeft op de dag van Zijn brandende toorn”. Geen leed zoals het leed van de Heer In dit vers zien we Jeruzalem haar leed uitdrukken, of liever gezegd, Jeremia uit Jeruzalem’s leed om alles wat haar overkomen is vanwege haar zonden: “want de HEERE heeft haar bedroefd om haar talrijke overtredingen” (Klaagl. 1:5). Jeremia had...

Lees verder
4 weken geleden

Job 14 vers 1

Het mysterie van het lijden “De mens, geboren uit een vrouw, is kort van dagen en verzadigd van onrust”. In de periode voor de zondeval van Adam en zijn vrouw was lijden onbekend en maakte daarom geen deel uit van hun menselijke ervaring. Pas toen de mens door zijn ongehoorzaamheid aan God was gevallen, ging de zonde de wereld binnen waar het lijden voor de eerste keer werd aangeduid. Ten eerste zou het zaad van de vrouw worden vermorzeld door...

Lees verder
1 maand geleden

Spreuken 14 vers 13

“Ook bij het lachen zal het hart pijn lijden: het einde van zulke blijdschap is verdriet”. De bron van de echte vreugde God is geen “vreugde-killer“, want in feite heeft Hij de mens  gemaakt om uiterst gelukkig te zijn. De Hof van Eden was de mooiste plek die je kunt bedenken. Er waren geen dorens of distels om zijn schoonheid ontsieren, en het werd bewaterd door vier ongerepte rivieren die er doorheen stroomden, om het altijd florerend en mooi te...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 119 vers 103-104

“Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad”. Voeden met het Woord De oneindige diepten van Gods Woord worden alleen ontvouwd aan het geloof en een zoekend hart. De Ene die de Heilige Schrift – de Bijbel – heeft samengesteld moet ons verstand openen om haar kostbare onderwijs te ontvangen. We moeten naar de Schrift gaan zoals een dorstige man naar een bron...

Lees verder
2 maanden geleden

Lukas 10 vers 29

“Hij wilde zichzelf echter rechtvaardigen en zei tot Jezus: Wie is mijn naaste?” Toen voor het eerst een wetgeleerde deze vraag stelde, met als doel Jezus schaakmat te zetten, resulteerde deze vraag in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar “mijn naaste” wordt afgebeeld als een slachtoffer van een wrede overval, een persoon in ernstige problemen, die hulp nodig heeft.  Als je deze gelijkenis leest in Lukas 10 vers 25-37, let dan op de verschillende reacties van mensen die het...

Lees verder
2 maanden geleden

Handelingen 12 vers 13-15

“Toen hij nu aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmeisje genaamd Rhodé, er naar toe om te horen, en toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij vanwege haar blijdschap de voorpoort niet open, maar liep vlug naar binnen en berichtte dat Petrus voor de voorpoort stond. Zij zeiden echter tot haar: Je spreekt wartaal! Zij nu verzekerde dat het zo was. Zij echter zeiden: Het is zijn engel”. Een meisje die in een bidstond alert...

Lees verder
3 maanden geleden

1 Petrus 1 vers 3

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door [de] opstanding van Jezus Christus uit [de] doden”. Hoop kan worden gedefinieerd als het verlangen naar iets goeds en de verwachting om het te ontvangen. Jezus Christus is de enige echte bron van hoop, omdat Hij alleen weet wat het beste is en ook de soevereiniteit en de macht heeft om de vervulling ervan...

Lees verder
3 maanden geleden

1 Petrus 2 vers 23

“… Hij die geen zonde gedaan heeft en geen bedrog werd in Zijn mond gevonden, Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar [Zich] overgaf aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt”. God vertrouwen in moeilijkheden Met welk volkomen en volledig vertrouwen gaf Jezus Zichzelf over aan de zorg van Zijn hemelse Vader! Het stelde Hem in staat om het moeilijkste uur tegemoet te treden, de bitterste beker te drinken en de smaad tijdens Zijn kruisiging te...

Lees verder
3 maanden geleden

Psalm 27 vers 4

“Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel”. Ben je vandaag in het heiligdom geweest? Ben je bang? Zijn de moeilijkheden van het leven zich bij jou aan het ophopen? We kunnen denken bij het lezen van het vers van vandaag dat David in zeer rustige...

Lees verder