Overdenking bijbeltekst

463 artikelen in deze categorie gevonden
11 uur geleden

Psalm 30 vers 6

“Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ’s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich”. Vreugde in de morgen   De tekst van vandaag wordt vaak gebruikt op posters of op christelijke wenskaarten. Het is echter veel meer dan alleen een ‘gemeenplaats’ en het verdient een grondig onderzoek. De psalmist was onder de disciplinaire hand van God geweest, maar Zijn tuchtiging was tijdelijk in vergelijking met het grotere geheel der dingen. Zijn tucht is...

Lees verder
1 dag geleden

Johannes 19 vers 30

Het lijden van Christus (2)   “… zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog Zijn hoofd en gaf Zijn geest over”1 (Joh. 19:30) Alles was vervuld. Hij had het werk voltooid dat de Vader Hem had opgedragen om te doen. Nu verkondigde Hij aan een ieder een boodschap die meer uitwerking heeft dan we ons kunnen voorstellen, dat het werk was volbracht. De wil van God, Zijn eeuwige raadsbesluiten van liefde, was vervuld. Het grote werk van de verheerlijking van...

Lees verder
2 dagen geleden

Johannes 18 vers 1

Het lijden van Christus (1) Duizend jaar eerder stak koning David de Beek Kidron over en was beklom hij de Olijfberg (2 Sam. 15:23,30), verworpen door zijn volk en al huilend. Koning David ging deze weg als gevolg van zijn eigen schuld; de Heer Jezus ging deze weg omdat het het begin was van de weg, die Hij betrad voor de schuld en zonden van anderen. In de duisternis van de nacht, in de plaats genaamd Gethsémané, viel de schaduw...

Lees verder
4 weken geleden

Exodus 12 vers 8

Met bittere kruiden Tijdens de paasavond in Egypte, werden de Israëlieten door Mozes opgedragen om via Mozes het gebraden lam met bittere kruiden te eten. Wanneer we onze gezegende Heer gedenken in het breken van brood, moeten ook wij deelnemen met bittere kruiden. Het eten van bittere kruiden betekent een echo van “Zijn smart” in ons hart hebben wanneer we nadenken over het lijden, dat onze Heer aan het kruis heeft geleden, wanneer we als het ware “Zijn smart” ons...

Lees verder
1 maand geleden

Jesaja 49 vers 5

“… Mijn God zal Mijn kracht zijn”. ‘Wat’ of ‘Wie’ is jouw bron van kracht? Dit is een van die Bijbelse uitspraken die letterlijk kan worden aangehaald om ons in elke situatie te instrueren en aan te moedigen. Degenen die op hun eigen kracht vertrouwen, worden uiteindelijk altijd beschaamd. Koningen en edelen hebben op hun eigen kracht vertrouwd en werden geruïneerd; handelaren hebben hun bedrijfsmiddelen vertrouwd en hebben het tot niets gebracht (zie o.a. Jes. 10:12-16; 23:1-14). Toen Gods volk...

Lees verder
1 maand geleden

1 Koningen 17 vers 13

“Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar”. Elia: de stap van het geloof zetten Elia maakte eenvoudig goddelijke aanspraak op de middelen van de weduwe; en, zoals we weten, zal het resultaat van het juiste en bereidwillige antwoord op die aanspraak een rijke oogst van zegen voor de ziel...

Lees verder
1 maand geleden

Exodus 14 vers 13-14

“Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn”. Stil zijn Laten we uit de Schrift eens enkele voorbeelden van stilheid van geest overdenken die we vinden bij enige mannen en vrouwen van geloof. Wat een waardig voorbeeld...

Lees verder
1 maand geleden

Exodus 14 vers 9

“De Egyptenaren, met al de paarden en strijdwagens van de farao, en zijn ruiters, en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee, bij Pi-Hachiroth, voor Baäl-Zefon”. De zekerheid van de gelovige Satan zal natuurlijk geen ziel laten gaan, hij zal proberen hem tegen te houden als hij kan. Zó komt in ons hoofdstuk Farao met al zijn troepen achter Israël aan, en de mensen zijn doodsbang. Het is nadat mensen...

Lees verder
2 maanden geleden

Richteren 1 vers 21

“Maar de Benjaminieten hebben de Jebusieten, die in Jeruzalem wonen, niet verdreven …”. Het in bezit nemen van onze bezittingen Het eerste hoofdstuk van Richteren geeft een treurige beschrijving van hoe de stammen van Israël hun erfenis niet volledig hebben kunnen bezitten. Dit refrein komt herhaaldelijk voor: “Ze hebben ze niet verdreven”. De Heer heeft Israël een uitgestrekt land gegeven vanuit de wildernis in het zuiden naar de berg Libanon in het noorden; van de Eufraat in het oosten tot...

Lees verder
2 maanden geleden

Genesis 5 vers 24

“Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg”. Onbekeerde mensen zullen de opname niet zien Is de wereld getuige geweest toen Henoch weggenomen werd? Of was het stil en in het geheim? De taal van de apostel blijkt het antwoord te geven, en dat geldt ook voor de hele Schrift. Hij “werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen” (Hebr. 11:5). Dit klinkt alsof de mens een vreemdeling was geweest op dat glorieuze uur....

Lees verder