Overdenking bijbeltekst

466 artikelen in deze categorie gevonden
1 week geleden

1 Petrus 3 vers 12

“Want [de] ogen van [de] Heer zijn op [de] rechtvaardigen en Zijn oren tot hun smeken …”. Het gebed van een zus   Een evangelist vertelde eens: ‘Ik mocht een keer tijdens de Eerste Wereldoorlog in N. de blijde boodschap van het heil voor verloren zondaars in Christus Jezus, de Heiland der wereld, brengen. Na die samenkomst kwam er een soldaat op mij af. Je kon heel duidelijk aan hem zien dat hij innerlijk heel onrustig was. Ik vroeg hem:...

Lees verder
3 weken geleden

1 Johannes 5 vers 20

“En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons [het] verstand gegeven heeft, opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in Zijn Zoon Jezus Christus”. Ben jij een christen? Oh, zeg je, dat is een heel eenvoudige vraag. Laat er dan nu een eerlijk antwoord komen. Maar wat bedoel je met een christen?, vraag je. Ik bedoel dat een christen iemand is, die Christus echt kent – niet iemand die iets over Hem...

Lees verder
1 maand geleden

Exodus 15 vers 23,25; Hebreeën 2 vers 9

Exodus 15: vers 23: “Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter …; vers 25: Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet …”. Hebreeën 2 vers 9: “… opdat Hij door [de] genade van God voor alles1 [de] dood smaakte”. Het kruis verandert de bitterheid in zoetheid Mara is slechts een beeld van...

Lees verder
1 maand geleden

Psalm 105 vers 17-21

“Hij zond een man voor hen uit: Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien, hijzelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat Zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de HEERE hem gelouterd. De koning stuurde boden en liet hem vrij, de heerser van de volken liet hem los. Hij stelde hem aan tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit …” Jozefs lijden en verhoging – een beeld van...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 30 vers 6

“Want een ogenblik duurt Zijn toorn, maar een leven lang Zijn goedgunstigheid; overnacht ’s avonds het geween, ’s morgens is er gejuich”. Vreugde in de morgen   De tekst van vandaag wordt vaak gebruikt op posters of op christelijke wenskaarten. Het is echter veel meer dan alleen een ‘gemeenplaats’ en het verdient een grondig onderzoek. De psalmist was onder de disciplinaire hand van God geweest, maar Zijn tuchtiging was tijdelijk in vergelijking met het grotere geheel der dingen. Zijn tucht is...

Lees verder
2 maanden geleden

Johannes 19 vers 30

Het lijden van Christus (2)   “… zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog Zijn hoofd en gaf Zijn geest over”1 (Joh. 19:30) Alles was vervuld. Hij had het werk voltooid dat de Vader Hem had opgedragen om te doen. Nu verkondigde Hij aan een ieder een boodschap die meer uitwerking heeft dan we ons kunnen voorstellen, dat het werk was volbracht. De wil van God, Zijn eeuwige raadsbesluiten van liefde, was vervuld. Het grote werk van de verheerlijking van...

Lees verder
2 maanden geleden

Johannes 18 vers 1

Het lijden van Christus (1) Duizend jaar eerder stak koning David de Beek Kidron over en was beklom hij de Olijfberg (2 Sam. 15:23,30), verworpen door zijn volk en al huilend. Koning David ging deze weg als gevolg van zijn eigen schuld; de Heer Jezus ging deze weg omdat het het begin was van de weg, die Hij betrad voor de schuld en zonden van anderen. In de duisternis van de nacht, in de plaats genaamd Gethsémané, viel de schaduw...

Lees verder
3 maanden geleden

Exodus 12 vers 8

Met bittere kruiden Tijdens de paasavond in Egypte, werden de Israëlieten door Mozes opgedragen om via Mozes het gebraden lam met bittere kruiden te eten. Wanneer we onze gezegende Heer gedenken in het breken van brood, moeten ook wij deelnemen met bittere kruiden. Het eten van bittere kruiden betekent een echo van “Zijn smart” in ons hart hebben wanneer we nadenken over het lijden, dat onze Heer aan het kruis heeft geleden, wanneer we als het ware “Zijn smart” ons...

Lees verder
3 maanden geleden

Jesaja 49 vers 5

“… Mijn God zal Mijn kracht zijn”. ‘Wat’ of ‘Wie’ is jouw bron van kracht? Dit is een van die Bijbelse uitspraken die letterlijk kan worden aangehaald om ons in elke situatie te instrueren en aan te moedigen. Degenen die op hun eigen kracht vertrouwen, worden uiteindelijk altijd beschaamd. Koningen en edelen hebben op hun eigen kracht vertrouwd en werden geruïneerd; handelaren hebben hun bedrijfsmiddelen vertrouwd en hebben het tot niets gebracht (zie o.a. Jes. 10:12-16; 23:1-14). Toen Gods volk...

Lees verder
3 maanden geleden

1 Koningen 17 vers 13

“Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar”. Elia: de stap van het geloof zetten Elia maakte eenvoudig goddelijke aanspraak op de middelen van de weduwe; en, zoals we weten, zal het resultaat van het juiste en bereidwillige antwoord op die aanspraak een rijke oogst van zegen voor de ziel...

Lees verder