Overdenking bijbeltekst

506 artikelen in deze categorie gevonden
3 weken geleden

Psalm 5 vers 12

“Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen, laat hen voor eeuwig juichen omdat U hen beschut; laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben.” Is het ook niet voor onze tijd een aanmaning om verblijd te zijn? Blij te zijn en zich te verheugen in de Heer maakt het hart gelukkig en verdrijft de geest van zorgen. Maar als de geest van zorgen ons hart beheerst, triomfeert de duivel. Zijn wij ons bewust hoeveel...

Lees verder
1 maand geleden

Psalm 103 vers 22

“Loof de HEERE, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij.” Voor mij ligt een ansichtkaart, waarop ik van heel dichtbij een vlinder zie, die op één van de twee gele bloemen zit. Ik gebruik deze ansichtkaart als bladwijzer en daarom bekijk ik haar steeds weer opnieuw. De vleugels zijn in verhouding met het lichaam zeer groot, maar teer en symmetrisch van patroon, zodat ik onwillekeurig de macht en de grootheid van de Schepper wel moet bewonderen. Maar mij...

Lees verder
1 maand geleden

Jakobus 5 vers 17 en 18

Het gebed van Elia “Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een een gebed1 dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op aarde”. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort”. God geeft ons hier het bewijs, dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Elia had een innige relatie met God en een hart voor het volk van God. Dit...

Lees verder
1 maand geleden

2 Kronieken 26 vers 16

“Maar toen hij sterk geworden was, werd zijn hart hoogmoedig, tot zijn eigen verderf. Hij werd ontrouw aan de HEERE, zijn God. Hij ging namelijk de tempel van de HEERE binnen om reukwerk in rook te laten opgaan op het reukofferaltaar.” Het gaat hier om Uzzia, een koning van Juda, van wie we in vers 8 lezen: “… want hij werd buitengewoon sterk”. Hij wist toen echter wel, dat hij deze sterkte niet aan zichzelf kon toeschrijven. En zo leren...

Lees verder
1 maand geleden

Jesaja 43 vers 2

“Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.” Is leven eenzaamheid? Nooit eerder leefden er zoveel mensen op aarde. De metropolen zijn overvol. Maar vooral in westerse landen voelen veel mensen zich eenzaam. Heel eenzaam. Een Duitse dichter heeft dit ooit met de volgende woorden vertolkt: Seltsam im Nebel zu wandern! Leben ist...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 34 vers 8

“Proef en zie dat de HEERE goed is.” Heb je al ontdekt wie de Heer is, hoe goed en hoe trouw Hij is en hoe zeker het is om bescherming bij Hem te zoeken? Deze vragen kunnen niet alleen theoretisch worden beantwoord. Zeker, Gods Woord vertelt ons genoeg over Hem, en in deze psalm vinden we er een voorbeeld van. Maar wat vooral opvalt in dit loflied is, dat David graag iedereen wil vertellen wat hij met de Heer heeft...

Lees verder
2 maanden geleden

Handelingen 3 vers 15

“De Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit [de] doden …”. Er is geen enkel ding dat een heilige kan hebben, behalve dan in verbinding met Christus Jezus. Waar is mijn leven nu? Het is in Hem. Toen Christus opstond, nam Hij de plaats in van ‘Levengever’; een fontein van levend water werd ontsloten en het water stroomde; het leven kwam neer op mensen net zoals op de zondaars, die hun handen in het...

Lees verder
2 maanden geleden

Johannes 10 vers 8

“Allen die <vóór Mij> gekomen zijn, zijn dieven en rovers; maar de schapen hebben naar hen niet gehoord”. Doofheid – de enige goede kwaliteit van schapen!   We zijn meestal niet erg complimenteus in onze opmerkingen over de intelligentie van schapen. We beschouwen deze als dom of dwaas. Maar de figuurlijke verwijzingen naar schapen zijn niet altijd zo denigrerend. Hun eigen weerloosheid en de daaruit voortvloeiende afhankelijkheid van de zorg van de herder illustreert de zwakke toestand van het volk...

Lees verder
2 maanden geleden

2 Korinthe 12 vers 9

“ … u … zo nodig een korte tijd bedroefd”   2 Korinthe 12 vers 9; Filippi 4 vers 4; 1 Petrus 1 vers 6 Toen ik op een avond na een dag hard werken naar huis ging, voelde ik me erg moe en depressief. Toen verschenen plotseling en onverwachts deze woorden voor mijn geest: “Mijn genade is u genoeg”. Toen ik thuiskwam, las ik dit vers in mijn Bijbel en riep uit: “Heer, als u het zegt, dan moet...

Lees verder
2 maanden geleden

Hebreeën 11 vers 7

“Door [het] geloof heeft Noach, toen hij een Goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en een erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar [het] geloof is”. Is mijn geloof juist?   Sommigen zijn onzeker over hun eeuwige redding. Ze weten niet of ze het met het geloven goed hebben gedaan. Het is natuurlijk waar, dat geloven niet hetzelfde is...

Lees verder