Overdenking bijbeltekst

650 artikelen in deze categorie gevonden
1 dag geleden

2 Korinthe 5 vers 1

“Want wij weten, dat als onze aardse tent waarin wij wonen, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, een eeuwig [huis], in de hemelen.” Oud worden! Dit is een gedachte die veel mensen afschuwelijk vinden. Wat ondernemen zij toch om het onvermijdelijke proces van degeneratie van het menselijk lichaam uit te stellen of te vertragen! Ze hopen een soort elixer (een wonderdrankje) te vinden, dat een eeuwigdurende jeugdigheid belooft. Voor de gelovige heeft...

Lees verder
1 week geleden

Lukas 23 vers 42 en 43

“En hij zei: Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk komt. En Hij zei tot hem: vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn.” In mijn beroep had ik vaak te maken met een hoge ambtenaar die een bewonderaar was van de Franse redenaar en schrijver Bossuet1. Die ambtenaar stelde de hoogste eisen aan de taalkundige stijl van zijn secretaressen. Op een dag ergerde hij zich aan een zwakke stijl in een brief en mopperde over “deze...

Lees verder
2 weken geleden

Efeze 2 vers 8

“Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God.” Er zijn veel religieuze personen die op maandag denken, dat zij een soort rekening hebben met tegoeden en schulden bij God. Voortdurend worden boekingen op hun rekening bijgeschreven: aan de ene kant al het verkeerde, dat wil zeggen overtredingen en zonden van nalatigheid, aan de andere kant al het goede, dat wil zeggen de trouwe vervulling van hun plicht en...

Lees verder
1 maand geleden

Psalm 3 vers 6

“Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.”   Het geheim van de vrede Hoe indrukwekkend en eenvoudig is dit vers! Is het zo met ons? Wanneer een moeilijkheid ons treft, rust ons hart dan werkelijk in God, onze Vader? Wanneer problemen groter of talrijker worden, laat onze geest dan rust, blijft onze slaap zoet? Liggen we neer en staan we weer op alsof alles om ons heen vrede is, wetende dat God er is en...

Lees verder
3 maanden geleden

Psalm 27 vers 14

“Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.” Wacht op de Heer!   Wacht zonder ophouden! Laat uw wachten een wachten op de Heer zijn! Hij is het wachten waard. Hij stelt de ziel die op hem wacht nooit teleur. Terwijl u wacht, houd moed. Verwacht grote bevrijding en wees bereid God daarvoor te prijzen. God is vol van kracht en kan die daarom overbrengen aan hen die het nodig...

Lees verder
3 maanden geleden

Daniël 1 vers 8 en 9

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen.” Als je een leven wilt leiden, dat tot eer van God strekt, moet je besluiten de Heer te gehoorzamen, ongeacht de kosten. Dit betekent niet, dat je...

Lees verder
3 maanden geleden

Mattheüs 7 vers 13-14

“Gaat in door de nauwe poort; want wijd <is de poort> en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor binnengaan; hoe nauw is de poort en smal is de weg die naar het leven leidt, en weinigen zijn er weinigen die hem vinden.” Het christelijk leven wordt vaak voorgesteld als een wedloop. Een enkel schot van het startschot maakt een uitbarsting van energie in de lopers los, en zij gaan de baan...

Lees verder
3 maanden geleden

Mattheüs 10 vers 25

“Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester, en de slaaf als zijn heer.” De Heer Jezus gaf ons duidelijk onderwijs over de aard van het ware discipelschap. Het woord discipel kan het best worden gedefinieerd als ‘iemand die onderricht krijgt van een ander,’ zoals een geleerde of een leerling. Een ware discipel streeft ernaar in vrijwel alle opzichten op zijn Meester te lijken: de leerling luistert en leert van de leraar en begint na verloop van...

Lees verder
3 maanden geleden

Mattheüs 10 vers 25

“Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester, en de slaaf als zijn heer.” De Heer Jezus gaf ons duidelijk onderwijs over de aard van het ware discipelschap. Het woord discipel kan het best worden gedefinieerd als ‘iemand die onderricht krijgt van een ander,’ zoals een geleerde of een leerling. Een ware discipel streeft ernaar in vrijwel alle opzichten op zijn Meester te lijken: de leerling luistert en leert van de leraar en begint na verloop van...

Lees verder
3 maanden geleden

Lukas 12 vers 35

“Laten uw lendenen omgord en uw lampen brandend zijn.” Voordat je een handeling kunt verrichten, moet je je eerst voorbereiden. Atleten ondergaan een strenge training om hun lichaam en geest goed uit te rusten voor de wedstrijd. Een reiziger moet zich voorbereiden voordat hij op reis gaat. Ook Christenen moeten voorbereid zijn. We kunnen verschillende lessen trekken uit zo’n eenvoudige instructie als “Laten uw lendenen omgord … zijn.” Ten eerste moeten we begrijpen, dat het in de context van Lukas...

Lees verder