Overdenking bijbeltekst

663 artikelen in deze categorie gevonden
4 weken geleden

Johannes 10 vers 26-30

“… maar u gelooft niet, omdat u niet tot Mijn schapen behoort, <zoals Ik u gezegd heb>. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit Mijn hand. Mijn Vader Die [ze] Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan [ze] rukken uit de hand van Mijn Vader. Ik en de Vader zijn één.”...

Lees verder
4 weken geleden

Johannes 10 vers 8,9,14,15

“Ik ben de deur van de schapen. … Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. … Ik ben de goede herder; … en Ik leg mijn leven af voor de schapen.” Christus, de Goede Herder (2) Jezus Christus is de Goede Herder die een grote zorg heeft voor zijn kudde. Vergeleken met Hem zijn er aan de ene kant dieven die meedogenloos alleen hun eigen...

Lees verder
1 maand geleden

Ezechiël 34 vers 15 en 16

15. Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. 16. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Christus, de Goede Herder (1) In bijbelse tijden waren mensen goed bekend met de illustratie van een herder en zijn kudde. Koning David was...

Lees verder
1 maand geleden

Johannes 1 vers 18

“Niemand heeft God ooit gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft [Hem] verklaard.” Waarom ben jij atheïst? (2) Deze vraag deed Walter diep nadenken en God ernstig zoeken. Lange tijd probeerde hij tevergeefs zekerheid en vrede te vinden door religieuze praktijken, rituelen en dogma’s. Toen ontmoette hij een prediker die hem simpelweg wees op Jezus Christus, de Zoon van God. Aan het begin van ons gesprek vertelde Walter over zichzelf: “Ik ben al...

Lees verder
1 maand geleden

Jeremia 29 vers 13 en 14

“U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE … .” Waarom ben jij atheïst? (1) Walter, een jonge Zuid-Amerikaan uit een goede familie, was als kind erg gelovig geweest. Maar toen begon hij bezwaar te maken tegen de manier van leven en de hypocrisie van veel kerkgangers. Hij kocht wat vrijdenkersliteratuur en richtte samen met andere jongeren een atheïstisch gezelschap op. Terwijl hij...

Lees verder
1 maand geleden

Johannes 7 vers 12

“Er was veel gemompel over Hem onder de menigten. Sommigen zeiden: Hij is goed, <maar> anderen zeiden: Nee, maar Hij misleidt de menigte.” Dat was de situatie in de tijd dat Jezus Christus, de Zoon van God, predikte en tekenen en wonderen verrichtte onder het volk van Israël om Zijn Goddelijke missie te bewijzen. Er waren twee tegengestelde meningen onder de mensen. Sommigen zeiden: “Hij is goed”; anderen beschouwden Hem als een demagoog (volksmenner) die het volk op een dwaalspoor...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 1 vers 3

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” Een boom geplant aan waterbeken Deze boom is in de eerste plaats een illustratie van de Heer Jezus zelf in Zijn leven hier op aarde. Maar allen die door geloof in Hem behouden zijn, zijn door Gods genade |gerechtvaardigd” en kunnen ook zulke “bomen” zijn. In hun geestelijk leven moeten ze...

Lees verder
2 maanden geleden

Job 42 vers 2

Job 42 vers 2: “Ik weet dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U.” Handelingen 26 vers 8: “Waarom wordt het bij u [allen] ongelooflijk geoordeeld als God doden opwekt?” Met betrekking tot wonderen In 1937 durfde de briljante natuurkundige Max Planck te beweren: <<Het geloof in wonderen moet wijken voor de voortdurende vooruitgang en de onomkeerbare krachten van de wetenschap.>> Velen delen dit standpunt vandaag de dag en denken, dat als iemand in wonderen gelooft, dit...

Lees verder
2 maanden geleden

Markus 6 vers 50 en 51

“Hebt goede moed, Ik ben het, weest niet bang. En Hij klom bij hen in het schip, en de wind ging liggen.” Het was een onvergetelijke nacht. De Heer was de berg opgegaan om te bidden, terwijl de discipelen vooruit gingen naar de overkant. Plotseling werd het schip getroffen door een storm. De discipelen kenden het meer en zijn verraderlijke stormen, maar deze keer was het bijzonder erg. Urenlang roeiden ze met veel inspanning, maar ze kwamen nauwelijks vooruit. Diep...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 49 vers 17 en 18

“Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt, wanneer de eer van zijn huis groot wordt, want bij zijn sterven zal hij niets van dat alles meenemen, zijn eer zal hem in het graf niet nadalen.” “Dit alles moet ik achterlaten!” Jules Mazarin (1602 – 1661), de Franse kardinaal en diplomaat, was lange tijd de bewindsman die over Frankrijk regeerde. Hij bouwde een enorm fortuin op door zijn inkomsten uit talloze ambten. In Parijs liet hij zijn eigen paleis bouwen...

Lees verder