Geloof

238 artikelen in deze categorie gevonden
1 maand geleden

Geen gebrek …

Spreuken 28 vers 27: “Wie aan de arme geeft, zal geen gebrek hebben … .” Nadat de Heer Zijn discipelen heeft gewaarschuwd tegen de hypocriete schriftgeleerden die er voor het volk goed uit wilden zien door zichzelf te etaleren, gaat Hij tegenover de schatkist van de tempel zitten en kijkt hoe de mensen hun offers brengen (Mark. 12:41-44). De rijken geven grote bedragen, maar voor hen – gemeten naar hun rijkdom – is het geen groot offer. Plotseling verschijnt er...

Lees verder
2 maanden geleden

Psalm 33 vers 21

“Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.” Het zou niet goed voor ons zijn als we de hele weg voor ons zouden kunnen zien. Maar omdat we geleid worden door de hand van onze goede Heer en Gids, kunnen we op Hem vertrouwen voor elke stap in het heden en in de toekomst. Hem stap voor stap volgen en dag na dag op Hem vertrouwen – dit houdt ons in nauw contact met...

Lees verder
2 maanden geleden

Vurige pijlen

Efeze 6 vers 16: “… terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.” Hoe belangrijk en noodzakelijk het ook is om onze gedachten en genegenheden in orde te houden door omgord te zijn met de waarheid, om ons gedrag in gerechtigheid te bewaken door het borstharnas en om in vrede door deze wereld te wandelen (vs. 14,15), er is nog iets anders nodig voor de christelijke...

Lees verder
4 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (10d)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 3 vers 11-21   “Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden” (vs. 17).   Dit vers toont ons het karakter van de openbaring van God in de Zoon: Hij wil redden en niet oordelen. Wanneer we dit zien tegen de achtergrond van 4000 jaar geschiedenis van de mensheid, waarin God alle wegen met de mens had geprobeerd in de...

Lees verder
4 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (10c)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 3 vers 11-21   Eeuwig leven Het resultaat voor elke Israëliet die naar de koperen slang keek, was dat hij in leven bleef. Maar het resultaat voor iedereen die in de verhoogde Zoon des mensen gelooft, is echter nog veel meer. Het resultaat is niet alleen, dat hij in leven blijft, maar dat hij eeuwig leven ontvangt. Het is niet alleen een redding voor dit aardse leven, maar de hoogste zegen die een mens ooit kan ontvangen....

Lees verder
4 maanden geleden

Het boek Jozua (13) – De plaats van kracht,

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 9   “… en ik leef niet meer1, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20). Gilgal, wat “wentelen” of “afwentelen” betekent, is het centrum van de kracht van Israël tijdens alle veldslagen waarover in het boek Jozua wordt bericht. Naar het kamp in Gilgal keerden ze terug na zowel overwinningen als nederlagen, en vanuit dit kamp trokken ze ten strijde. Na hun besnijdenis zei de HEER tegen Jozua: “Verder zei de HEERE tegen Jozua: Vandaag heb...

Lees verder
5 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (09b)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 23 tot 3 vers 10   “Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw1 geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien” (vs. 3). De Heer Jezus reageert op de erkenning van Nicodémus met geen enkel woord. Schijnbaar zonder enig verband spreekt Hij rechtstreeks over de noodzaak van de nieuwe geboorte. Wat heeft Zijn antwoord te maken met de opmerking van Nicodémus? Het onderwijs van de Heer Jezus...

Lees verder
5 maanden geleden

Het boek Jozua (12) – Afzondering voor God

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 2-9   “Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben” (Joh 17:16). De besnijdenis is een teken onder Gods volk, dat ze werkelijk van Hem zijn, apart gezet voor Zichzelf naar Zijn raadsbesluit. Voor de vader van de gelovigen was het een teken van het verbond, dat God met hem had gesloten (Gen. 17:11). De woorden van de Heer: “Zo zal Mijn verbond in uw vlees tot een eeuwig verbond zijn”...

Lees verder
11 maanden geleden

De profeet Daniël (07)

  Daniël 3 vers 1-7 In hoofdstuk 2 hadden we de uiterlijke ontwikkeling van deze vier wereldrijken gezien. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 vinden we nu historische gebeurtenissen, namelijk in Daniël 3-5 met betrekking tot het eerste wereldrijk van de Babyloniërs, en in Daniël 6 een historische gebeurtenis met betrekking tot het tweede wereldrijk van de Meden en Perzen. Maar het zijn niet alleen historische gebeurtenissen, ze hebben ook een profetisch karakter. In het beeld dat Nebukadnezar...

Lees verder
11 maanden geleden

Heer, leer ons bidden! (2)

7 oktober 2004 Leestijd: 11 minuten Kinderen van God hebben het bijzondere voorrecht de nabijheid van hun God en Vader te zoeken in gebed en de leiding en hulp van Zijn liefde en kracht te ervaren in de verschillende omstandigheden van het leven. In het eerste deel van deze serie, uit het boek “Heer, leer ons bidden!” van Georges André, zagen we wat bidden eigenlijk is en waarom we zouden moeten bidden. In deze aflevering laat de auteur ons zien...

Lees verder