Bijbel

67 artikelen in deze categorie gevonden
9 maanden geleden

Bijbel Contrastrijk (05)

Demonen uitdrijven De serie “Bijbel contrastrijk” heeft al meerdere lezers aanleiding gegeven om naar verklaringen van meerdere contrasten te vragen. Ook de Contrast-aanwijzing over echt en vals discipelschap komt uit de lezerskring. Het zegenrijk nadenken zal zeker het gevoel voor een gezonde bijbelkennis scherpen. Vaagheid is er namelijk in de praktijk genoeg … Demonen uitdrijven in de naam van Jezus – en toch tegen de Heer zijn (Matth. 7:21-23) De bergprediking (Matth. 5-7) richt zich tot de discipelen van Jezus...

Lees verder
3 jaar geleden

Zoek God …

… in het boek van antwoorden!   Spreuken 8 vers 35:   “Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.”   “The Cafe on the Edge of the World” (oorspronkelijk “The Why Cafe”) van John Strelecky is waarschijnlijk een van de beroemdste boeken over de zin van het leven. Het stond maandenlang bovenaan de bestsellerlijst van SPIEGEL1. Het gaat in dit eenvoudig geschreven boek over een gestreste reclamemanager, die verdwaalt in een café in...

Lees verder
6 jaar geleden

Ben jij tevreden?

“Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde” (Ps. 73:25). Deze wereld zit vol ontevreden mensen. Waar je ook heen gaat, overal vind je onvrede. Rijk en arm zijn even ontevreden. De jongeren zuchten over onvervulde ambities en ouderen klagen over teleurgestelde verwachtingen. Prinsen en armen, miljonairs en bedelaars, wijzen en dwazen, de hele wereld echoot met de tonen van de ontevredenen. Sommigen lijken blij en tevreden met hun lot....

Lees verder
7 jaar geleden

Woonplaats van God …

Bijbelplaats: Jesaja 57 vers 15 Zondagsschool. De kleintjes mogen op een stuk papier tekenen, hoe ze zich de woonplaats van God voorstellen. Laten we eens kijken hoe de kinderlijke fantasie dat voorstelt! De kinderen doen hun uiterste best en presenteren uiteindelijk hun kleine kunstwerken. Prachtig en heerlijk moet het er toegaan, als het gaat om de prachtige woonplaats van God. Maar wat is dat? Een jongen heeft iets getekend wat op een puinhoop lijkt. Zou God daar wonen? Op de...

Lees verder
7 jaar geleden

Eenzaamheid …

20 december 2016 Een overdenking in donkere dagen … Eenzaamheid lijkt wel een van de meest voorkomende verschijnselen in onze tijd. Ook u, jij die dit leest herkent misschien op dit moment een verdrietige fase in eigen leven. Het is iets waarin je als het ware gevangen zit, wat je de hele dag plaagt en waaraan geen eind lijkt te komen. Ondanks de vele communicatiemiddelen van onze tijd groeit de eenzaamheid fors en daarmee het gevoel van ongelukkig zijn. Hoe komen...

Lees verder
8 jaar geleden

Van het leven genieten ….

Dit is een leus die we nogal eens horen. “Alles eruit halen wat er in zit …”, wordt er dan soms aan toegevoegd. Maar wat bedoelt men eigenlijk met “het leven”? Wel, dat is toch wel ongeveer dit: ‘het aardse bestaan’. Hierna – ook wel het ‘hiernamaals’ genoemd – is er immers niets meer, dus dan moet het NU gebeuren. Zelfs als dat ten koste moet gaan van anderen, hetgeen ook dikwijls het geval is. Het gaat dus om het...

Lees verder
10 jaar geleden

De inspanningen in het vlees

Genesis 38. Juda In dit hoofdstuk wordt de naam van Jozef niet genoemd. Hij was buiten Kanaän, het beloofde land. “En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen” (Joh. 1:5). We vinden in dit gedeelte aan de ene kant Juda en zijn overtreding, maar ook de trouw van God in het licht van het beloofde nakomeling, het ‘Zaad’. “En het gebeurde in die tijd” (vs. 1), toen Jozef op advies van zijn broer Juda...

Lees verder
14 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (5 – slot)

 Hoofdstuk V  BIJBELLEZEN EN GEBED “… en elke (rank) die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. Gij zijt al rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb” (Joh. 15:2-3). “Als gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, zult gij bidden alles wat gij wilt, en het zal u gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt … ; Ik heb u uitverkoren …, dat gij zoudt heengaan en vrucht...

Lees verder
14 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (4)

Hoofdstuk IV “BLIJFT IN MIJ” We zijn nu aangeland op een kritiek punt in onze studie van de gelijkenis van de wijnstok. We hebben de noodzaak gezien van het vruchtdragen voor Gods heerlijkheid; we hebben gezien dat we deze vrucht niet kunnen dragen door eigen inspanning; en we hebben gezien dat God bepaalt dat de vrucht voortgebracht wordt door het Leven van Christus in ons. Natuurlijk roept dit alles vragen op: Hoe kunnen deze dingen realiteit worden in mijn eigen...

Lees verder
14 jaar geleden

De wijnstok en de ranken (3)

Indien God van mij verwacht dat ik vrucht draag – en ik kan zelf die vrucht op geen enkele wijze voortbrengen – hoe wil Hij dan dat die vrucht geproduceerd wordt? De gelijkenis geeft daar antwoord op … Hoofdstuk III “Ik in u” “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht … blijft in Mij, gelijk Ik in u” (Johannes 15:5 en 3). We hebben nagedacht over de...

Lees verder