k

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
17 jaar geleden

Kaïn en Abel (1)

De opening van Uw woorden geeft licht (Psalm 119 vers 130a) Les 1 Enkele praktische tips: • Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – schrijf ze op in een speciaal Bijbelstudie-schrift – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. • Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u...

Lees verder
4 jaar geleden

Kent u, ken jij de gebedsreflex? – een toewijding …

Exodus 15 vers 22-25: 22. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. 23. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. 24. Toen morde het volk tegen Mozes, en zei: Wat moeten wij nu drinken? 25. Hij riep tot de HEERE, en de HEERE...

Lees verder
13 jaar geleden

Kerkelijke huwelijksvoltrekking

Oude en nieuwe trends Vroeger – bedoeld wordt voor 20-30 jaren en nog meer jaren – was het voor de meeste christenen buiten de grote kerken gebruikelijk, zich uitsluitend op het bureau van de burgerlijke stand te laten trouwen, om daar echtgenoot en echtgenote te worden. Eigenlijk was er alleen in de grote kerken, in de Rooms-Katholieke kerken en in de Evangelische1 kerken boven de burgerlijke huwelijksvoltrekking uit ook nog een kerkelijk huwelijk, waarbij men voor de priester of predikant...

Lees verder
8 jaar geleden

Kerst en 25 december?

Lezen: Lukas 2:8-20 Hoe is men er eigenlijk op gekomen om 25 december met de geboorte van Jezus Christus te verbinden? Een belangrijke reden daarvoor was, dat men in de vroege kerk 25 maart als datum van de conceptie van Maria als zeer waarschijnlijk gezien heeft. Want deze dag is een bijzondere: het markeert (markeerde) het begin van de lente. Daarnaast zou op deze dag de schepping in het leven geroepen zijn en de Heiland gestorven zijn. Als men nu...

Lees verder
10 jaar geleden

Kerst: Wanneer komt het Christuskind voor u?

Nu is het weer zover: Kerst wordt gevierd. En Christenen zitten er middenin. Soms worden ons vragen gesteld waarvoor we ons schamen, om een ​​goed en bijbels antwoord te kunnen geven. Helaas. Soms worden we overweldigd, zoals het mij op een morgen verging … “Wanneer komt het Christuskind  voor jullie?” – werd aan mijn kinderen gevraagd toen we vanmorgen bij de bakker onze broodjes betalen wilden. Op mijn antwoord – helemaal niet – volgde een pijnlijke stilte. Evenwel echter wenste...

Lees verder
9 jaar geleden

Kerstfeest – een christelijk feest?

Voor een ‘rustige’ overweging met betrekking tot het thema “Kerst” verwijs ik u naar de volgende artikelen in Frisse Wateren: Wanneer was het eigenlijk kerst? Kerst: wanneer komt het Christus-kind voor u? Waarom ik geen kerst vier? een korte advent- en kerstboodschap Dit kan u ongetwijfeld helpen om onderstaand artikel te overwegen en te begrijpen. Frisse Wateren 30-12-2010 Het thema “Kerst” houdt sommige christenen bezig. Er zijn natuurlijk ook andere meningen en vragen … Vragen/commentaar Kerstmis is toch een christelijk...

Lees verder
8 jaar geleden

Kerstmis – Citaten uit 19e/20e eeuw

Steeds weer wordt gevraagd of men Kerstmis vieren mag. Sommigen kunnen zich de tijd van 24-26 december niet zonder “kerstfeest” en kerstboomtakken of kerstboom voorstellen. Anderen spreken ervan dat zij Kerstmis niet zouden vieren, maar uiteindelijk ontbreekt er alleen de kerstboom, verder is het vergelijkbaar met wat anderen doen, die Kerstmis uitdrukkelijk vieren. Misschien is het nuttig om drie citaten van Bijbeluitleggers uit de 19de en begin 20ste eeuw door te geven. Frederic Charles Jennings (1847-1948) “Toen ik in 1877...

Lees verder
4 jaar geleden

Kersttradities …

Micha 5 vers 1   Kerstmis1: Stollen worden gegeten, bomen versierd en vele andere tradities worden gehandhaafd. Waar deze gebruiken vandaan komen, is soms niet eenvoudig te achterhalen. Ook de symboliek die in de tradities behoort te zijn, is soms wazig, of op zijn minst weinig bekend. Welnu: de kerststol moet een eetbare afbeelding zijn van het kind Jezus; de speculaas verwijst naar de bisschop; marsepein moet een voorsmaak van de hemel zijn; de pepernoot moet daarentegen verwijzen naar de...

Lees verder
10 jaar geleden

Kinderen sterven …

Kinderen sterven – tot nu toe. Steeds weer worden de ouders getroffen door de dood van een van hun kleinen. Hoe goed om te weten waar ze zijn. En om troost te vinden in God zelf. “Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat” (evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 18 vers 14). De dood van een kind is een traumatisch, levens-veranderend keerpunt in het leven van ouders,...

Lees verder
8 jaar geleden

Kinderen … en ouders: God is de Schepper …

Om iets te begrijpen van de oorsprong van het heelal is het raadzaam, ja, noodzakelijk om te luisteren wat God Zelf, de Schepper van alle dingen, daarover te zeggen heeft. Daarom een Woord van Hemzelf: “[Het] geloof nu is [de] zekerheid1 van wat men hoopt, [de] overtuiging van wat men ziet. Want in dit [geloof] hebben de ouden getuigenis verkregen. Door [het] geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods Woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is...

Lees verder