Gezin

29 artikelen in deze categorie gevonden
1 jaar geleden

Het leven van David (14)

2 Samuël 3-4 David wordt huisvader (2 Sam. 3:1-5) In Hebron wordt David vader – verschillende zonen worden hem geboren. Van de zoon van Abigaïl (was hij maar bij deze vrouw gebleven!), van Chileab, horen we later niets meer. Of hij stierf vroeg, of hij was helemaal niet besmet met de opstandige geest van zijn broers.  Van de zes zonen die in de verzen 2-5 worden genoemd, werden er drie vermoord (Amnon, de eerstgeborene, Absalom en Adonia). Over het algemeen zag...

Lees verder
7 jaar geleden

Tips voor ouders van kinderen en jongeren

Onze kinderen Genesis 21:17-19: 17. Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, die daar ligt, geluisterd. 18. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want Ik zal hem tot een groot volk maken. 19. God opende toen haar ogen,...

Lees verder
8 jaar geleden

I’m a girl – Ik ben een meisje

Jesaja 3 (HSV): 16. Verder zegt de HEERE: Omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen, met uitgestrekte hals lopen, met de ogen lonken, met kleine pasjes lopen, en hun enkelringen laten rinkelen, 17. daarom zal de Heere de schedel van de dochters van Sion schurftig maken, en hun schaamdelen {of ‘hun voorhoofd’} zal de HEERE ontbloten. 18. Op die dag zal de Heere de mooiste sieraden wegnemen: de enkelringen, de voorhoofdbanden, de maantjes, 19. de oorhangers, de armbanden,...

Lees verder
8 jaar geleden

Waar kwam de vrouw van Kaïn vandaan?

Vraag: Een van de meest voorkomende vragen van christenen zowel van niet-christenen is waar de vrouw van Kaïn vandaan kwam. Deze vraag heeft betrekking op een grotere: Welke bevolking bestond in de tijd toen Kaïn zijn stad bouwde, en hoe zit het met incest? Antwoord: Volgens het eerste Boek van Mozes (Genesis), vermoordde Kaïn op een bepaald ogenblik in zijn leven, zijn jongere broer Abel (Gen. 4:8). Als straf voor deze misdaad verbande God Kaïn uit zijn huis en uit...

Lees verder
9 jaar geleden

Het christelijk gezinsleven (2)

Hoofdverzen: Efeze 6 vers 4 en Deuteronomium 6 vers 6-7. “En u vaders, prikkelt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de tucht en vermaning van de Heer” (Ef. 6:4).* Inhoud: Bestraffing van ongehoorzaamheid De staf van de liefde toegepast Het falen van David Bestraffing van ongehoorzaamheid Hebreeën 12:6-7: Want wie de Heer liefheeft, tuchtigt Hij en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. U verdraagt het tot tuchtiging; God behandelt u als zonen; want welke zoon...

Lees verder
9 jaar geleden

Het Christelijk gezinsleven (1)

“En u vaders, prikkelt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de tucht en vermaning van de Heer” (Ef. 6:4). Inhoud Wat kinderen nodig hebben … Geestelijke dingen staan op de eerste plaats De aandacht voor het gezin Een “verloren zoon” terugwinnen Als we nu ons tot het tweede deel van de in Efeze 6 vers 4 tot de vaders gerichte vermaningen wenden, vinden we de ernstige opdracht, de kinderen “in de tucht en vermaning van de...

Lees verder
9 jaar geleden

Kinderloosheid

Aangezien dit thema heel uitgebreid is, zeer delicaat en uiteindelijk een deel van de intimiteit van een echtpaar is, spreekt men er nauwelijks over. Het is belangrijk dat men aanneemt dat er geen echtpaar is, dat geen kinderen wil. Een dergelijke bewering overschrijdt zeker grenzen. We weten dat er ook in “bijbelse” tijden kinderloosheid was. Heel bekende voorbeelden zijn Abraham en Sara, Izaäk en Rebekka alsook Jacob en Rachel. Deze voorbeelden kunnen we gedeeltelijk voor navolging, maar gedeeltelijk ook als...

Lees verder
9 jaar geleden

Ontucht – Zedelijk rein, zinvol vandaag?

Zedelijk rein, zinvol vandaag? “Verder, broeders, … al wat rein … is, bedenk dat” (Fil. 4:8). Vandaag leven we in een samenleving die wordt gekenmerkt door het motto: “Doe wat je leuk vindt. En intensief!” Niet alleen het recht op “eigen buik”, maar losbandigheid in alle opzichten is erg belangrijk. Het zou oneerlijk zijn om te ontkennen dat deze houding niet op christenen invloed heeft en al verandering van gedrag veroorzaakt heeft. Hoeveel jonge christenen wachten nog tot het huwelijk...

Lees verder
10 jaar geleden

De Bijbel en de roede …

05.01.2012. In de afgelopen weken, is een heftig meningsverschil over de kwestie van de opvoeding onder het publiek gebracht. De aanleiding is de aanklacht van vice-voorzitters van de Grünen in een volksvertegenwoordiging van een Duitse deelstaat tegen Wilfried Plock, een christen die in lezingen op grond van de Bijbel ook kort over de vraag gesproken heeft, in hoeverre de Bijbel spreekt van de roede … 27.11.2013. Een vraagstuk dat in Duitsland speelt, maar die ook in Nederland steeds actueler wordt....

Lees verder
10 jaar geleden

Gezinsplanning

Eigenlijk wordt bedoeld in hoeverre ouders invloed uitoefenen op de mogelijkheid om kinderen te krijgen. We vinden zeker geen directe instructie over dit aspect in de Schrift. Des te voorzichtiger moet de beoordeling uitvallen. In 1 Korinthe 7 maakt de apostel Paulus duidelijk dat het mogelijk is voor een bepaalde tijd in het  echtelijke leven van de geslachtsgemeenschap te onthouden. Maar dit heeft zijn grenzen: “Onttrek u niet aan elkaar, tenzij dan met onderling goedvinden, voor een tijd, opdat u...

Lees verder