7

123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
5 jaar geleden

7. De Bijbel: de ingeving of inspiratie

Dat de zesenzestig boeken in de Bijbel een eenheid vormen, danken we aan het feit dat de schrijvers werden geïnspireerd door de Geest van God. Hoe dit gebeurde, weten we niet. We zouden dan zelf de kracht van de inspiratie ervaren hebben. We weten ondanks dat wel iets over de inspiratie, omdat ons de Schrift zelf daarover iets vertelt. We moeten daarbij echter niet vergeten, dat het bijbelse begrip “inspiratie” of “ingeving” betekent iets anders voorstelt, dan wat we bij...

Lees verder
2 jaar geleden

7. Uit het leven van Abraham

Abraham krijgt bezoek Genesis 18 Abraham woont nog steeds in een tent in de buurt van de eiken van Mamre. Op een dag, op het heetst van de dag, zit hij in de schaduw bij de ingang van zijn tent. Daar ziet hij drie mannen voor zich staan. Hij verlaat zijn schaduwplaats, loopt snel naar hen toe en biedt hen zijn gastvrijheid aan. Ze nemen zijn vriendelijke aanbod aan: “Doe zoals u gesproken hebt” (vs. 5). Hij gaat ijverig aan...

Lees verder