Bijbelteksten

5 artikelen in deze categorie gevonden
16 jaar geleden

Vrijmoedigheid

De uiteenzettingen, die wij onder de titel “Bijbelse begrippen” aan de lezers voorstellen, hebben niet het doel een “theologische” betekenis uitleg te geven, maar moeten eenvoudige begrippen, die vandaag misschien anders verstaan worden of ook ongebruikelijk geworden zijn, verklaren. Daarbij willen we telkens op haar gebruik in verband met de Heilige Schrift ingaan. Dit kan natuurlijk nauwelijks op een uitvoerige wijze gebeuren, maar kan misschien daartoe dienen, richting van denken voor onze praktijk als Christen te geven. Nu behandelen we...

Lees verder
18 jaar geleden

Bijbelse begrippen – Pascha (3)

Onze Heer Jezus Christus, “het Lam van God “. Behalve het “gedachtenismaal” (avondmaal), dat ons altijd weer aan Zijn dood herinnert, zullen wij ook straks na de opname van de gemeente Hem zien als het Lam “staan als geslacht”. Zoveel plaats neemt het in de gedachten van God in, dat ook na onze opname wij herinnerd zullen worden dat Hij “geslacht” is. Dan zal een loflied door de hemel klinken ter ere van het Lam! Is het niet zeer opmerkelijk...

Lees verder
18 jaar geleden

Bijbelse begrippen – Pascha (2)

Wat hebben we in het Oude Testament toch indrukwekkende “voorafbeeldingen” van het offer van de Heer Jezus Christus, “het lam van God “. Er worden acht pascha-feesten in de Heilige Schrift genoemd. In deze feesten worden ons verschillende elementen getoond, waar vooral “het gedenken” naar voren komt. Wij vieren niet een feest als het pascha, maar onze Heer heeft ook ons een “gedachtenismaal” nagelaten, dat ons altijd weer aan Zijn dood herinnert. Hoe kostbaar voor Hem en voor onze zielen!...

Lees verder
18 jaar geleden

Bijbelse begrippen: Regering

“Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde verheuge zich, en dat men onder de heidenen zegge: De HEERE regeert” (1 Kronieken 16:31). Dit is anno oktober 2005 nog steeds zo. Of je het wilt of niet. Ook de natuurrampen zoals de orkanen die momenteel Amerika en het Caribisch gebied teisteren en de aardbeving in India en Pakistan vallen onder Zijn regie. Het zijn alle uitdrukkingen van “Zijn voorzienigheid”. Wat doe jij ermee als Christen? Hoe kijk jij daar tegen...

Lees verder
18 jaar geleden

De engelen

In onze dagen is er veel belangstelling voor het “bovennatuurlijke”. Het gaat er nu niet alleen meer om wat je zien kunt, maar ook het niet-grijpbare, het onzichtbare, komt in beeld. Tot die “onzichtbare” wereld behoren zeker de engelen. Er bestaat ook onder sommige Christenen zoveel aandacht voor engelen, dat Hij die ver boven de engelen staat, de Heer Jezus Christus, op de achtergrond is geraakt. Fantastische verhalen, films en bepaalde t.v.-series zijn hiervan niet zelden de oorzaak. Het wordt...

Lees verder