f

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
2 jaar geleden

Falen in het leven van een gelovige (1)

 Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 05.10.2021, geactualiseerd: 06.10.2021. Inhoud > Inleiding > Reddende en herstellende genade > Twee manieren waarop iemand zich van God afkeert. > Twee verbindingen die de gelovige heeft met God > Hoe kan falen worden voorkomen? > Het behouden van een goede gemoedstoestand > De hogepriesterlijke bediening van de Heer Jezus > Wat is de oorzaak van het falen? > 1. Iemand wijkt af in het hart > 2. Opgeven van...

Lees verder
2 jaar geleden

Falen in het leven van een gelovige (2)

  Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 05.10.2021, geactualiseerd: 06.10.2021. Het voorbeeld van Petrus en zijn falen God heeft het falen van sommige van Zijn volk in de Schriften opgetekend, zodat wij van hun fouten kunnen leren. In het boek Spreuken wordt dit “inzichtelijk onderricht” genoemd (Spr. 1:3; 7:6,7; 24:30-34). Het gaat er in wezen om te leren van de negatieve ervaringen en mislukkingen van anderen. Iemand formuleerde het zo: “Gelukkig is de man die van...

Lees verder
2 jaar geleden

Falen in het leven van een gelovige (3) – herstel …

Herstel na falen (1)   Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 09.10.2021, geactualiseerd: 09.10.2021. Inhoud > Hoe wordt iemand die gevallen is, weer hersteld? > De voorspraak of pleitbezorging van Christus. > De middelen die God gebruikt om een gelovige die gefaald heeft te herstellen. > Christus treedt voor ons tussenbeide > De Geest van God laat het Woord van God op ons geweten inwerken > De Vader oefent in Zijn regeringswegen een heilige tucht uit...

Lees verder
2 jaar geleden

Falen in het leven van een gelovige (4) – herstel …

Herstel na falen (2)   Stanley Bruce Anstey; © SoundWords, online in het Duits sinds: 09.10.2021, geactualiseerd: 09.10.2021. Inhoud > Wat is het bewijs dat iemand werkelijk berouw heeft? > Het voorbeeld van Naomi > Als iemand keer op keer faalt > De “derde” en “zevende” dag > Bemoediging voor degene die gefaald heeft Wat is het bewijs dat iemand werkelijk bekeerd is? Petrus is het voorbeeld bij uitstek van een falende gelovige in het Nieuwe Testament, maar Naomi is...

Lees verder
9 jaar geleden

Familie van God en lichaam van Christus

“Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam; want wij allen nemen deel aan het ene brood” (1 Kor. 10:17). Wanneer men spreekt over gemeenschap in tijden van verval, komt men regelmatig over het volgende te spreken: Zodra wij een geliefd kind van God in de trein ontmoeten, verblijden we ons. We hebben hetzelfde leven en een gemeenschappelijk voorwerp van het geloof. We merken dan: De familie van God is nog steeds intact. Dat is ons in de tijd...

Lees verder
19 jaar geleden

Father

Father, father, someone who shares someone who shows how much he cares, someone who’s there to dry my tears and keeps reminding me, not to fear.   Father, father, with big strong arms strong arms to keep me warm, someone to protect me from all harm even in the strongest storm   When life’s burdens get so heavy he is always ready, to give me the comfort that I need that keeps my mind so steady.   Father, I hope...

Lees verder
7 jaar geleden

Fébe – Dienares van de gemeente en helpster voor velen

08.11.2016 Een zin, twee verzen – zo lang is Paulus’ aanbevelingsbrief over Fébe. Maar het is de moeite waard om deze brief te lezen. Je vindt het in Romeinen 16 vers 1-2. Meer kun je overigens niet over haar lezen. Paulus noemt Fébe “onze zuster”. Hoezeer hij trouwe zusters en hun dienst waardeerde, herkennen wij aan het feit dat Paulus een aantal andere zusters in dit gedeelte met name noemt: Prisca, Maria, Tryféna en Tryfósa, Persis, de moeder van Rufus,...

Lees verder
1 maand geleden

Filippenzen 3 vers 3

“Wij zijn de besnijdenis, wij die [God] dienen door [de] Geest van God en in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.” De besnijdenis wijst op de dood van Christus. God beschouwt alle gelovigen als met Christus gestorven en met Hem opgewekt (Kol. 2:10-15 en 3:1-4). Volgens Gods gedachten staan de gelovigen in deze wereld als de voor Hem apart gezette mensen. En wat kenmerkt hen? Zij dienen door de Geest van God; hun dienst, hun aanbidding, bestaat niet...

Lees verder
4 jaar geleden

Filippi 1 vers 23

“Ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, <want> dit is verreweg het beste”. Met Christus te zijn … Is dat een uitspraak van een levensmoede, oude man die het einde van zijn krachten voelt? – Nee, levensmoe was de apostel Paulus niet; dat tonen ons de volgende verzen waarin hij er vol vertrouwen over spreekt dat hij bij de Filippiers zal blijven tot hun “bevordering en blijdschap van het geloof”. Zijn woorden in deze brief tonen...

Lees verder
4 jaar geleden

Filippi 1 vers 6 en 9

“… in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op [de] dag van Christus Jezus; … En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht …”. Moet de eerste liefde vervagen?   Iemand die net bekeerd is, straalt een vreugde uit die christenen die al langer op de weg zijn, vaak niet meer hebben. Men zegt of denkt dan: “Oh, deze...

Lees verder