f

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
6 jaar geleden

Familie van God en lichaam van Christus

“Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam; want wij allen nemen deel aan het ene brood” (1 Kor. 10:17). Wanneer men spreekt over gemeenschap in tijden van verval, komt men regelmatig over het volgende te spreken: Zodra wij een geliefd kind van God in de trein ontmoeten, verblijden we ons. We hebben hetzelfde leven en een gemeenschappelijk voorwerp van het geloof. We merken dan: De familie van God is nog steeds intact. Dat is ons in de tijd...

Lees verder
16 jaar geleden

Father

Father, father, someone who shares someone who shows how much he cares, someone who’s there to dry my tears and keeps reminding me, not to fear.   Father, father, with big strong arms strong arms to keep me warm, someone to protect me from all harm even in the strongest storm   When life’s burdens get so heavy he is always ready, to give me the comfort that I need that keeps my mind so steady.   Father, I hope...

Lees verder
5 jaar geleden

Fébe – Dienares van de gemeente en helpster voor velen

08.11.2016 Een zin, twee verzen – zo lang is Paulus’ aanbevelingsbrief over Fébe. Maar het is de moeite waard om deze brief te lezen. Je vindt het in Romeinen 16 vers 1-2. Meer kun je overigens niet over haar lezen. Paulus noemt Fébe “onze zuster”. Hoezeer hij trouwe zusters en hun dienst waardeerde, herkennen wij aan het feit dat Paulus een aantal andere zusters in dit gedeelte met name noemt: Prisca, Maria, Tryféna en Tryfósa, Persis, de moeder van Rufus,...

Lees verder
2 jaar geleden

Filippi 1 vers 23

“Ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, <want> dit is verreweg het beste”. Met Christus te zijn … Is dat een uitspraak van een levensmoede, oude man die het einde van zijn krachten voelt? – Nee, levensmoe was de apostel Paulus niet; dat tonen ons de volgende verzen waarin hij er vol vertrouwen over spreekt dat hij bij de Filippiers zal blijven tot hun “bevordering en blijdschap van het geloof”. Zijn woorden in deze brief tonen...

Lees verder
2 jaar geleden

Filippi 1 vers 6 en 9

“… in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op [de] dag van Christus Jezus; … En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht …”. Moet de eerste liefde vervagen?   Iemand die net bekeerd is, straalt een vreugde uit die christenen die al langer op de weg zijn, vaak niet meer hebben. Men zegt of denkt dan: “Oh, deze...

Lees verder
4 jaar geleden

Filippi 2 vers 12

“… bewerkt uw eigen behoudenis met vrees en beven”. Uitwerken wat God in ons heeft gewerkt door Zijn genade. Van deze passage wordt vaak verondersteld dat het een vermaning is om te werken voor de behoudenis, maar degenen die het zo toepassen, kennen de genade van God niet, noch de hoogste uitnemendheid van het werk van Christus (Ef 2:8-9). Deze woorden zijn geschreven voor hen die al behouden zijn, die het nieuwe leven in zich hebben, van nature en in...

Lees verder
7 maanden geleden

Filippi 2 vers 27

“Want hij was ook ziek geweest, [de] dood nabij, maar God heeft Zich over hem erbarmd, en niet alleen over hem maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid had.” In de Filippi-brief, die ons op een bijzondere wijze op de grondslag van het praktische christendom plaatst, wordt ons meegedeeld dat ook de Filippiërs kennis hadden van de ziekte van Epafroditus. Hun gedrag hierin was zeker niet onverschillig, en toch onderscheid de apostel Paulus zich van hen, wanneer...

Lees verder
5 jaar geleden

Filippi 2 vers 5

Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Het beslissende bij de mens is zijn gezindheid, dus dat waarop zijn denken en streven gericht zijn. Toen de eerste mens de stem van de verleider hoorde, ontstond in hem de wens om te zijn zoals God, dus God gelijk te zijn. Hij was met het lot, met de plaats die God hem gegeven had, niet tevreden. Hij wilde hoger op, en geliefden, is dat niet de geest...

Lees verder
4 jaar geleden

Filippi 2 vers 8

“En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot [de] dood”. We leven in een oord waar de dood regeert als de koning van de verschrikkingen. De kranten vermelden regelmatig de doodsberichten en, ongeacht waar je reist, je vind altijd begraafplaatsen. Niemand kan ontsnappen. Ongehoorzaamheid bracht het vonnis van de dood en oordeel over ons, en dat oordeel blijft vanwege ongeloof, dat willens en wetens Gods redmiddel weigert. “En evenzeer als het de mensen beschikt is...

Lees verder
4 jaar geleden

Filippi 3 vers 4-5, 7

“Als iemand anders meent op vlees te [kunnen] vertrouwen, ik nog meer: besneden op [de] achtste dag, uit [het] geslacht van Israël, van [de] stam van Benjamin, een Hebreeër uit [de] Hebreeën … <<Maar> wat winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht”. Paulus was een zelfverzekerd man. In zijn vroegere jaren kwam de positieve houding van de apostel voort uit vertrouwen in zijn geloofsbrieven – namelijk zijn achtergrond, opleiding en positie. Echter, zijn ontmoeting met de...

Lees verder