Gedichten

16 artikelen in deze categorie gevonden
9 maanden geleden

Heilsfeiten (2)

De toestand van de mens voor God Gods getuigenis over de mensen Mensen die zich zorgen maken over hun redding moeten eerst hun toestand voor God erkennen. Het is belangrijk, dat zij begrijpen hoe God Zelf over hen oordeelt. Zolang zij illusies hebben of onwetend blijven over hun toestand voor God, weigeren zij gered te worden door de genade van God. Alleen wanneer zij het getuigenis van God, dat Hij over hen aflegt erkennen en aanvaarden, ontvangen zij het getuigenis...

Lees verder
4 jaar geleden

Het gebed …

“De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen”. Psalm 6 vers 10 * * * God geeft ons geen uitrusting om een berg te beklimmen en zet ons daarna voor een berg die niet te beklimmen is. * * * Kortom, we hoeven niet te klagen bij God, dat onze last te zwaar is, ónze tocht te moeilijk, want … HIJ geeft ons het juiste gereedschap om aan te kunnen datgene waar HIJ ons voor plaatst,...

Lees verder
14 jaar geleden

Gods zegen in het nieuwe jaar 2009!!!

2009. Om u te bemoedigen het volgende lied uit de bundel Geestelijke Liederen:   Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand, ik wens niet anders meer; ‘k vertrouw aan U mijn leven toe, aan U alleen, o Heer. Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand en hoe zij mogen zijn, U weet wat ’t beste voor mij is, ’t zij nacht of zonneschijn. Mijn tijden, Heer, zijn in Uw hand; ik vrees niet, want ik weet: mijns Vaders hand veroorzaakt...

Lees verder
14 jaar geleden

De waarheid van het uitgekozen vat

De Meester keek rond naar een pot of een kruik een vat dat geschikt was voor Eigen gebruik. “Neem mij”, riep de gouden, “ik pas toch het best, Mijn koninklijke waarde stijgt uit boven de rest”. De Meester ging langs hem en sprak toch geen woord en toen werd de stem van een ander gehoord. Een zilveren vaas had het woord, lang en slank: “Mijn meester, ik pas toch het best voor uw drank Zet mij op Uw tafel, gevuld...

Lees verder
16 jaar geleden

Altijd daar …..

Altijd daar ….. U bent altijd daar, wanneer ik minder ben dan ik zou moeten zijn Wanneer duisternis rondom mij valt. Wanneer mijn ogen niet duidelijk meer zien; En ik over alles heen struikel Dan leun ik op U, U houdt mij sterk. U tilt mij op wanneer ik val. U bent daar waar ik U het meest nodig heb. U bent zo constant aanwezig Wanneer het leven me op de knieën brengt Wanneer ik met mijn rug tegen de...

Lees verder
16 jaar geleden

Januari 2008. Gebed van een politieman

Gebed van een politieman   Heer, ik vraag moed; Moed om mijn eigen angsten het hoofd te bieden om te overwinnen. Moed om te gaan waar anderen niet willen gaan. Ik vraag om sterkte; Sterkte van mijn lichaam om anderen te beschermen Sterkte van geest om anderen te leiden. Ik vraag om toewijding; Toewijding om mijn werk goed te doen Toewijding voor mijn gemeenschap om deze veilig te houden. Geef me Heer betrokkenheid; Voor allen die in mij geloven En...

Lees verder
17 jaar geleden

Wij brengen onze jaren door als een gedachte …

Psalm 90:9b   “Wij brengen onze jaren, Als een gedachte door —” Och of ’t een goede ware en Wij in het rechte spoor! Hoe mak’lijk viel dan ’t scheiden Van dit ons kort bestaan! Hoe zou ze ons voorbereiden Om ’t eeuwige in te gaan! Maar goed uit kwaad te maken. Te beet’ren, nimmer moe, Wat we in onszelven wraken — Daar hoeft wat levens toe! Ook dan, als God almachtig een nieuw beginsel gaf, — mijn ziel! wees...

Lees verder
17 jaar geleden

En hij is als een boom …

In goede tijden ken ik mijn vrienden, in slechte tijden leer ik hen waarderen. In goede tijden heb ik veel wensen, in slechte slechts één. In goede tijden weet ik: God is bij mij, in slechte voel ik mij gedragen. In goede tijden maakt men ruzie met elkaar, in slechte komt men nader tot elkander. In goede tijden lees ik in de Bijbel, in slechte spreekt zij tot mij. In goede tijden stel ik mij prioriteiten, in slechte zijn ze...

Lees verder
18 jaar geleden

Father

Father, father, someone who shares someone who shows how much he cares, someone who’s there to dry my tears and keeps reminding me, not to fear.   Father, father, with big strong arms strong arms to keep me warm, someone to protect me from all harm even in the strongest storm   When life’s burdens get so heavy he is always ready, to give me the comfort that I need that keeps my mind so steady.   Father, I hope...

Lees verder
18 jaar geleden

Leer mij zo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart krijg

Leer mij zo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart krijg Psalm 90:12   Heer, beter dan ikzelf weet Gij dat ik ouder word en dat ik op een goede dag “oud” ben. Leer me dit te aanvaarden. Bewaar me ervoor, dat ik praatziek word; behoed me vooral voor de kwalijke gewoonte, om overal iets op te willen zeggen. Verlos me van het verlangen, me met andermans zaken te bemoeien. Maak me nadenkend, maar niet humeurig; behulpzaam maar niet...

Lees verder