2 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (1)

“Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, nabij gekomen door het bloed van Christus.” (Ef. 2:13).

Veraf & dichtbij

 

Het is indrukwekkend wanneer de Bijbel laat zien hoe het geloof in Jezus Christus mensen verandert. Vaak worden de tegenstellingen gepresenteerd, waar we vandaan kwamen – en waar we nu zijn door het bloed van de Heer Jezus. De eerste van de 22 tegenstellingen die in deze serie aan de orde komen is “veraf – dichtbij.”

Toen Adam en Eva zondigden, werden zij door God verdreven uit de hof van Eden, het oord van gemeenschap met God (Gen. 3:23). Vanaf dat moment was de mens ver van God verwijderd. In de profeet Jesaja lezen we, dat onze zonden een scheiding of verwijdering tussen Hem en ons tot stand hebben gebracht (Jes. 59:2) – de Heer Jezus zelf spreekt zelfs (in een iets andere context) van een onoverbrugbare grote kloof (Luk.16:26). Door onze toestand als zondaars, waren wij verder van God verwijderd dan wij ons kunnen voorstellen.

Ons vers bovenaan getuigt echter duidelijk, dat ware gelovigen nu dichtbij zijn. Dicht bij het hart van de Vader, dicht bij de Heer Jezus. Een onoverbrugbare scheiding is een onafscheidelijke nabijheid en gemeenschap geworden. En waardoor? Door het feit dat de Heer Jezus Zelf in deze verlatenheid van God ging. Toen Hij aan het kruis uitriep: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” (Matth. 27:46), betaalde hij in Gods verlatenheid voor de zonden die de mens daarheen hadden gebracht. Door het geloof hierin kan men vergeving van zijn schuld ervaren – en ervaren dat men dicht bij God wordt gebracht. Wilt u ook in deze wonderbaarlijke nabijheid van God komen?

 

Alexander Schneider; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 30.03.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW