Commentaren & personen

138 artikelen in deze categorie gevonden
8 jaar geleden

Arenlezen in het Oude Testament – Jona

Jona 1 vers 1-17   In tegenstelling tot de andere profeten, leert Jona ons minder door zijn woorden dan door zijn aangrijpende geschiedenis. Hij had indertijd het herstel van de grenzen van Israël aangekondigd: goed nieuws voor zijn volk (2 Kon. 14:25). Hier krijgt hij echter een stuk minder aangename opdracht: het oordeel over Ninevé aankondigen, deze grote heidense stad, die voor God zo schuldig was. Jona ontwijkt dit en vlucht “weg van het aangezicht van de HEERE”. De weg...

Lees verder
9 jaar geleden

De Keuze van Daniël

Vier jongens krijgen in het buitenland een geweldige opleiding en baan aangeboden. Hun opdrachtgever zorgde voor hun eten en huisvesting. Hun kostje was gekocht… Of toch niet?! Deze vier jongens waren Daniël, Hananja, Misaël en Azarja. In Daniël 1 lezen we hoe zij vanuit het land Israël terechtkwamen in Babel. De koning van Babel – Nebukadnezar – belegerde Jeruzalem en nam het in. Hij roofde de schatten uit de tempel en bracht ze naar zijn eigen land, in de tempel...

Lees verder
10 jaar geleden

Een ‘geheime discipel’“ wordt moedig

Jozef van Arimathea We willen ons nu een beetje bezighouden met de discipel, Jozef van Arimathea – alle vier evangelisten vertellen ons zijn korte maar toch motiverende en boeiende geschiedenis. Er was een toonaangevende dag in zijn leven waarin iets radicaal zou veranderen. Hij hield van zijn Heer en wilde Hem graag volgen, maar tot nu toe ontbrak hem de moed om openlijk voor zijn Meester uit te komen. De gebeurtenissen in Jeruzalem waren weer enigszins geluwd, het spektakel op Golgotha...

Lees verder
13 jaar geleden

Wie schreef de brief aan de Hebreeën?

De Brief aan de Hebreeën neemt onder de brieven van Paulus een zeer bijzondere en geheel eigenaardige plaats in. Hoewel deze brief de naam van de schrijver niet vermeldt, zo blijkt toch, naar onze mening, zowel uit de inhoud, uit de eigenaardige manier van schrijven en uit de groeten en aan het slot, als uit de plaats, die hij in de rij van de brieven inneemt, dat de Christelijke Kerk terecht deze brief aan Paulus heeft toegeschreven. De volgorde toch,...

Lees verder
14 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (6 – slot)

Deel 3 Hoofdstuk vijf Het kruis brengt overwinning Lijkt alles wat we gezegd hebben je nogal mistroostig? De boodschap van het kruis heeft ook een lichte kant – een positieve. En wel dat het kruis geen doel op zich is. Het is een weg tot de opstanding. In feite is het de enige weg tot het opstandingsleven. Er ligt een vreugde in het verschiet voor allen die gewillig de werking van het kruis aanvaarden (Hebr. 12:2). De graankorrel die in...

Lees verder
14 jaar geleden

Maria – een jonge vrouw staat ter beschikking van God

Een vroom joods meisje droomt van geluk en een toekomst met haar verloofde, de timmerman Jozef. Waarin steekt Maria af onder andere vrouwen? Afkomst? Rijkdom? Maatschappelijk aanzien? Nee, zij is een eenvoudig jong meisje in Israël. Maar in de ogen van God heeft Maria iets, wat haar van anderen onderscheidt. En dan komt alles anders, dan verwacht. Plotseling wordt Maria uit haar gedachten opgeschrikt. Ze heeft een ontmoeting met een engel, en de boodschap van God dringt zich op aan...

Lees verder
14 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (2)

DEEL 1 Vervolg hoofdstuk 2: “ÉÉN DING IS NODIG” Het belang van het horen van Gods Woord Het is uiterst noodzakelijk om elke dag tijd door te brengen met Gods Woord. Dat blijkt duidelijk uit de woorden van Jezus tegen Martha. Er zijn veel andere dingen die ons kunnen helpen en die nuttig kunnen blijken, maar dit ene is boven al het andere absoluut wezenlijk. Evenmin als ons lichaam zonder zuurstof kan leven, kunnen wij het zonder Gods Woord. Het...

Lees verder
14 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (1)

DEEL 1 Hoofdstuk 1 EEN JUIST BESEF VAN WAARDE De blinde man gooit een cheque van honderd euro weg en houdt vast aan een waardeloos stuk glimmend papier omdat dit veel gladder aanvoelt. Hij mist een juist besef van waarden omdat hij blind is. Zo ook een kind van een jaar of twee, dat liever een goedkoop stuk speelgoed heeft dan zo’n cheque. Ook hij is onwetend van de echte waarde, omdat hij nog klein is. Maar menigten intelligente mannen...

Lees verder
14 jaar geleden

O, mijn God! (4)

Lezen Richteren 18. We gaan weer verder met de geschiedenis van Micha uit Richteren 18. Ook dit hoofdstuk herinnert direct weer aan het ontbreken van een koning in Israël. “Er was geen koning in Israël” (vers 1). Dit vinden we behalve in het vorige hoofdstuk (vers 6) ook verder nog in: 19:1; 21:25. In totaal dus vier keer. Twee keer wordt er aan toegevoegd: “… een ieder deed, wat recht was in zijn ogen” (17:6; 21:25). We hebben al gezien...

Lees verder
15 jaar geleden

De brief aan Filemon – Een uitweg uit een uitzichtloze situatie

Intermenselijke problemen en de daaruit voortvloeiende gevolgen zijn zo oud als de mensheid. Ook onder Christenen komt het steeds weer tot situaties, waarin de verhouding tussen brusters schijnbaar hopeloos vastgelopen is. Men voelt zich door de andere gekwetst, bedrogen, niet begrepen, misleid of vernederd. Het gevolg is, dat de verhouding tussen de betreffende brusters  duidelijk afkoelt. Men spreekt niet meer met elkaar en gaat de ander uit de weg. In plaats van de zaak op te lossen, gaat men liever...

Lees verder