l

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
3 jaar geleden

Laat uw licht schijnen

Mattheüs 5 vers 14-16: “U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de kandelaar, en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader Die in de hemelen is, verheerlijken.”   De Heer zegt tegen Zijn...

Lees verder
4 jaar geleden

Laat vruchtbomen staan!

“Wanneer u een stad vele dagen belegert en ertegen strijdt om haar in te nemen, dan moet u haar vruchtbomen niet te gronde richten door de bijl erin te slaan. U kunt er immers van eten; daarom mag u ze niet omhakken om ze een belegeringswal voor u te laten worden, want het geboomte van het veld is voedsel voor de mens” (Deut. 20:19). Het belang van voedsel in lange strijd Het is werkelijk een wijze instructie om vruchtbomen te...

Lees verder
6 jaar geleden

Langs de afgrond rijden?

Bijbelverzen: Efeze 5:10,17; Filippi 1:10; Kolosse 1:9,10; Romeinen 12:2. Een rijk landheer moest een nieuwe koetsier aanstellen. Op de dag dat de beslissing over de nieuwe koetsier werd genomen, waren verschillende koetsiers op het landgoed gearriveerd. Aan elk van de koetsiers werd dezelfde vraag gesteld: “Hoe zeker kun je me langs een smal bergpad rijden?” De eerste koetsier kon veilig tot een meter langs de rand van het ravijn rijden. De tweede koetsier zelfs tot slechts een halve meter en...

Lees verder
17 jaar geleden

Lazarus, kom eruit! (1)

Zij was nog zo jong … Pasen 2007. Ook nu is het nog steeds waar: De Heer Jezus is de opstanding en het leven (Johannes 11:25). Daar helpt geen wetenschappelijk onderzoek aan die maar steeds bezig is om “Hem, de levensvorst” dood te verklaren, Hem uit het leven weg te bannen. Het dwaze in deze dingen is onder andere ook dat de mens – van wie de Bijbel verklaart dat hij dood is in misdaden en zonden (Efeze 2:1-1); zijn...

Lees verder
19 jaar geleden

Leer mij zo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart krijg

Leer mij zo mijn dagen tellen, dat ik een wijs hart krijg Psalm 90:12   Heer, beter dan ikzelf weet Gij dat ik ouder word en dat ik op een goede dag “oud” ben. Leer me dit te aanvaarden. Bewaar me ervoor, dat ik praatziek word; behoed me vooral voor de kwalijke gewoonte, om overal iets op te willen zeggen. Verlos me van het verlangen, me met andermans zaken te bemoeien. Maak me nadenkend, maar niet humeurig; behulpzaam maar niet...

Lees verder
19 jaar geleden

Lente

Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien komt de lente, komt de lente. Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien komt de lente weer in ’t land! Wie voelt niet het ontwaken van de lente? Wie voelt het niet tintelen als de lentevogel weer van de nog bladloze takken komt zingen? Vergeet dan niet dat God deze zangvogel bij je brengt! Heb je de vogels al zien slepen met takjes om een nestje te bouwen? Heb je de zangvogel al gehoord die...

Lees verder
19 jaar geleden

Lessen uit de natuur: Zonnebloemen

Wie kent niet het verfrissende beeld wanneer men vanuit de rijdende trein of vanuit de auto een zonnebloemveld ziet, waarop de planten net in volle bloei staan? Fel lichtend geel met een zwart hart, en dat duizendvoudig. Het is gewoon een enig gezicht. Daarbij is het mij opgevallen dat de zonnebloemen hun kop altijd tegen de zon houden. Vandaar ook haar naam. Ik houd van deze planten, omdat zij zo een goede vergelijking met levende Christenen geven; ook zij richten...

Lees verder
18 jaar geleden

Lessen uit Romeinen 7 (I)

n de maand januari van het jaar 1886 brak er een hevige storm los in de literaire wereld met de publicatie van Robert Louis Stephenson’s roman “Doctor Jekyll and Mister Hyde”. Het stelt een situatie voor, waar een doctor in de geneeskunde, ogenschijnlijk een principieel goede man, bezig is met het onderzoek naar een voorheen onbekend verdovend middel. Dit zou, zo hoopte hij, iemands persoonlijkheid veranderen door het ontketenen van verborgen krachten en neigingen die normaliter worden onderdrukt door zijn...

Lees verder
18 jaar geleden

Lessen uit Romeinen 7 (II – slot)

“Het antwoord op elke vraag die in de Schrift wordt gesteld, wordt in de Schrift gevonden. Nochtans, de sleutel hangt niet altijd bij de deur” Dit is zeker ook van toepassing als het gaat om de strijd tussen onze oude en nieuwe natuur … Maar niet alleen ons oude leven werd in de dood van Christus gebracht om daar te eindigen. Een nieuw leven is begonnen. God heeft ons niet alleen met Christus verbonden als Degene Die gestorven is, maar...

Lees verder
19 jaar geleden

Lessen uit twee rebellen

“Toen kwam hij tot zichzelf en zei: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden, en ik verga hier van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. Toen hij nu nog veraf was, zag zijn vader hem en...

Lees verder