v

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
2 jaar geleden

Voor een jonge bestuurder

“De oude mens laat zich graag aan het stuur zien”, merkte een vriend op toen hij uit mijn auto stapte. “En hij is een heel slechte chauffeur!” Ik was het met hem eens, zonder erbij na te denken: “Het is waar, dat ouderen niet achter het stuur moeten gaan zitten, ze reageren te langzaam en kruipen over de straat …” Mijn vriend onderbrak me: “Merk je niet van wie ik spreken wil? Denk aan de rit die we net hebben...

Lees verder
1 jaar geleden

Voornemen van het hart

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk …” (Dan. 1:8). “… het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden” (Dan. 3:18). Een voornemen wordt in het hart genomen Het hart is de zetel van de beslissingen en de wilskracht. Daaruit zijn de uitingen van het leven...

Lees verder
15 jaar geleden

Vooruitgang of achteruitgang

 Velen van ons hebben misschien van kind af aan van de Heer Jezus gehoord. Door Zijn genade mochten we ons bekeren en de Heer Jezus als persoonlijke Heiland aannemen. Met Zijn hulp proberen wij van toen af aan een leven tot Zijn eer te leiden. Zonder twijfel verblijdt Zich de Heer Jezus over deze wens in onze harten. Maar ken jij, ken ik, de Heiland al meer en beter dan aan het begin van de geloofsweg? Of als twee jaar...

Lees verder
12 jaar geleden

Vraag over muziek van Michael W. Smith

Er kunnen vragen cq opmerkingen zijn over de gepubliceerde artikelen. Dit is er één van. Hoe gaan wij om met de waarschuwingen die tot ons komen en die appelleren op onze gehoorzaamheid aan onze Heer en Heiland? Of zijn wij ook van die Christenen die roepen: “Het moet niet allemaal zo theoretisch zijn. We hebben juist behoefte aan praktische aanwijzingen vanuit de bijbel”. Maar als er dan vervolgens praktische aanwijzingen en vermaningen op ons afkomen dan krijgen we het opeens...

Lees verder
1 jaar geleden

Vragen over de erkenning van gemeenten

“Voorwaar, ik zeg u: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in [de] hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in [de] hemel ontbonden zijn” (Matth. 18:18). Een weliswaar complexe situatie We leven in de 21e eeuw. De wereld is niet hetzelfde als in de eerste eeuw. Dit geldt niet alleen voor technologie en de maatschappij, maar ook voor het christelijke getuigenis op aarde. In het begin gingen alle gelovigen dezelfde ‘kerkelijke’...

Lees verder
15 jaar geleden

Vreemde verkiezing ….

Naast de vele verkiezingen hebben we nu ook de verkiezing van “de grootste Christelijke leider in Nederland”. Het maandblad Reveil schreef in december deze verkiezing uit. Meer dan 500 personen namen deel aan deze “verkiezing”. David Maasbach werd de “gelukkige” (11,7) op de voet gevolgd door André Rouvoet (10). Op eerbiedige afstand staan dan Willem Ouweneel (5,4), Henk Binnendijk (5,2) en Orlando Bottenbleij (5,2). We willen hier nu ingaan op de opmerking die de redactie van Reveil maakte als reactie...

Lees verder
8 maanden geleden

Vreugde in de samenkomsten …

Heb je ooit nagedacht over het feit dat de Heer ons vreugde wil geven in onze samenkomsten als gelovigen? Op de dag van de opstanding van de Heer Jezus, toen de discipelen samenkwamen en de Heer plotseling in hun midden was, staat er uitdrukkelijk: “De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen” (Joh. 20:20). De Heer verheugt Zich als we samenkomen en we mogen evenzo blij zijn. In het Oude Testament spreekt God in veel passages over de...

Lees verder
2 jaar geleden

Vreugde, en hoe je het in stand houdt

Als kinderen van God kunnen we ons de eerste dagen herinneren, toen we de Heer Jezus hebben leren kennen, Wiens Naam ons hart met vreugde vulde. Wat was het heerlijk en opbeurend voor onze ziel om Zijn Naam voor de mensen te belijden en om te beseffen dat Zijn bloed voor ons vergoten werd, dat Zijn offer voor ons een lieflijke reuk voor God was, en dat daarom niets ons kan scheiden “van de liefde van God, die is in...

Lees verder
14 jaar geleden

Vreugde, inschikkelijkheid en … een heerlijke toekomst

Altijd horen wij van moeilijkheden onder het volk van God. In het ene geval gaat het om gemeenten, in een ander geval om een huwelijk, in het derde geval om het persoonlijke geloofsleven enzovoorts. Iedere keer zijn we geschokt en treurig tegelijk. Hoe zal dat allemaal aflopen? Belangrijk is, dat wij in zulke tijden niet berusten. Want de duivel, onze vijand, heeft het doel ons door zulke ervaringen lam te leggen. Zijn doel is dan bereikt, wanneer het hem gelukt...

Lees verder
15 jaar geleden

Vrienden in nood (I)

David moet met verschillende van zijn getrouwen vluchten. Zijn zoon Absalom heeft een revolutie tegen zijn vader op touw gezet, om de koningstroon in bezit te nemen. Daarbij schrikt hij voor niets terug, zelfs niet voor de dood van zijn vader. David zoekt oostwaarts van de Jordaan in de woestijn zijn toevlucht. Bij de haastige vlucht was natuurlijk geen tijd, zich nog toereikend met levensmiddelen en andere hulpgoederen toe te rusten. Zo kunnen wij ons goed voorstellen, dat er heel...

Lees verder