v

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
14 jaar geleden

Vrijheid (ruimte) of slavernij?

Wat een voorrecht is het dat we nog steeds in dit land als Christenen onze God en Vader en onze Heer en Heiland, Jezus Christus, in vrijheid mogen dienen. Wat doen wij hiermee? Of dienen wij ons vlees? Als wij de Heer Jezus die ruimte in ons leven geven die Hem toekomt, zullen wij in de “ruimte wandelen” en “maakt” Hij ons ruimte. Dat geeft ruimte om Hem “welbehaaglijk” te wandelen. Wat betekent in onze tijd en in ons land...

Lees verder
2 jaar geleden

Vrijheid, verantwoordelijkheid, broederschap

Bijbelgedeelte: Romeinen 14 vers 1 – 15 vers 7. Veel ontmoediging en zwakheid onder christenen komt voort uit verschillende opvattingen over hoe bepaalde dingen te beoordelen. Het vereist geen specifieke scherpzinnigheid om de verderfelijke effecten daarvan vandaag op te merken. In de brieven van het Nieuwe Testament vinden we veel zinspelingen op het feit dat dergelijke problemen al bij de vroege gemeente bestonden. Deze zinspelingen zijn gekoppeld aan geïnspireerde leringen die, wanneer ze worden toegepast, met succes deze moeilijkheden tegengaan....

Lees verder
13 jaar geleden

Vrijmoedigheid

De uiteenzettingen, die wij onder de titel “Bijbelse begrippen” aan de lezers voorstellen, hebben niet het doel een “theologische” betekenis uitleg te geven, maar moeten eenvoudige begrippen, die vandaag misschien anders verstaan worden of ook ongebruikelijk geworden zijn, verklaren. Daarbij willen we telkens op haar gebruik in verband met de Heilige Schrift ingaan. Dit kan natuurlijk nauwelijks op een uitvoerige wijze gebeuren, maar kan misschien daartoe dienen, richting van denken voor onze praktijk als Christen te geven. Nu behandelen we...

Lees verder
15 jaar geleden

Vrouw in het ambt

Voorwoord “Ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb” (Ps. 119:45). Wandel in de ruimte Gezien de steeds toenemende invloed van vrouwen in de gemeente van God anno 2004, vestig ik uw aandacht op het volgende zeer leerzame artikel. Vooral u/jij, geliefde zuster in de Heer, beveel ik dit milde, liefdevolle onderwijs aan. Het is niet volgens de “trend van onze tijd” maar wel in de “trant van het heilig Woord van God” geschreven, hetgeen voor...

Lees verder
14 jaar geleden

Vrucht van de Geest in het huwelijk

Hoe is het met de huwelijken onder de Christenen gesteld? Raken we niet een beetje gewend aan al die “gestrande” huwelijken en alle ellende die daaruit voortkomt? Wat een trauma’s onder de kinderen? Hoe komt dat toch allemaal? Moeten wij misschien ons huwelijk ook eens onder de loep nemen? Misschien is het een goed idee dat nu eens te doen aan de hand van de Bijbel. We zullen dan merken dat dit niet vrijblijvend is. Liefde Bij huwelijken zijn soms...

Lees verder
15 jaar geleden

Vuurt, als u durft!

In een van de grote steden van Zuid-Amerika was een Brits onderdaan gearresteerd wegens deelneming aan een plaatselijk oproer. Hij werd ter dood veroordeeld, en op zekere dag zou de voltrekking van het vonnis met de kogel plaatsvinden. Hij werd naar de plaats van het gericht gebracht, en enige soldaten ontvingen het bevel op hem te schieten. Zowel de Engelse als de Amerikaanse consul hadden tegen dit vonnis geprotesteerd, doch zonder resultaat. Plotseling, juist toen de dienstdoende officier op het...

Lees verder