18 jaar geleden

Vier verschillende klassen

In de omgang van mensen onder elkaar – ook van gelovigen – kan men verschillende houdingen waarnemen. Wij willen ze eens kort aan de hand van enige Bijbelplaatsen in vier klassen voorstellen. Misschien kun je zelf nog enige Bijbelplaatsen eraan toevoegen.

Pilatus en Herodes werden door boze bedoelingen vrienden met elkaar (Lukas 23:12). Wanneer het om onze gemeenschap, om het huwelijk enzovoort gaat, dan mogen wij met de hulp van de Heer met elkaar, ja meer nog, voor elkaar er zijn.

1. Tegen elkaar

“… want zij leefden tevoren tevoren in vijandschap jegens elkaar” (namelijk Pilatus en Herodes, Lukas 23:12).
“Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad van [de] wet …” (Jakobus 4:11).
“Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet geoordeeld wordt” (Jakobus 5:9).

2. Naast elkaar

“… toen ik en gij naast elkaar achter zijn vader Achab reden …” (2 Koningen 9:25).

3. Met elkaar

“En zij beiden gingen te zamen” (Genesis 22:6).
“… en zij kusten elkaar, en weenden met elkander, tot David het gans veel maakte” (1 Samuël 20:41).
“… en zij praatten met elkaar over dat alles wat er was voorgevallen” (Lukas 24:14).
“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar …” (1 Johannes 1:7).

4. Voor elkaar

“Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt” (Jakobus 5:16).

Joachim Schreier, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW