v

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
1 jaar geleden

Verwarring

Mattheüs 24:37-41; 44-51; Mattheüs 25:1-13. De wereld is politiek, industrieel, sociaal en in elk ander opzicht in een staat van hopeloze verwarring. Iemand kan tegenwerpen: “Ja, maar jullie zijn christenen. Jullie predikers maken deel uit van de christelijke kerk en jullie kunnen je het niet veroorloven om stenen op ons te werpen, omdat we ons niet aanmatigen dat we christenen zijn, omdat jullie christenen in de allerergste verwarring zijn”. We moeten dat onmiddellijk en eerlijk toegeven. Het is één grote...

Lees verder
6 jaar geleden

Verwerven van mediavaardigheden

De elektronische media oefenen en enorme invloed uit op de maatschappij. Christenen vormen daarop geen uitzondering. Hoe moeten wij daarmee omgaan? In het volgende zal het eeuwig blijvende “medium” van God, de heilige Schrift, ten opzichte van enkele mediatrends van de 21e eeuw stelling nemen. Zich beheersen (laten)? Het is verbazingwekkend dat in 2013 naar verwachting 28 miljoen smartphones in Duitsland verkocht zullen zijn. Maar nog verbazingwekkender is dat vele van de bezitters menen zo’n apparaat altijd bij zich te...

Lees verder
2 jaar geleden

Verzamel hout!

“U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat” (Deut. 6:7). Wanneer vele jaren geleden verstookt werd, nam men vaak het hout, dat in de maanden daarvoor was verzameld. Het was te laat om nog hout bij elkaar te sprokkelen, als de eerste sneeuw viel. Maar wanneer men het voortdurend eerder gedaan had, kon het hout in lichterlaaie permanent branden....

Lees verder
3 jaar geleden

Verzoening en plaatsvervanging

Deze twee kanten van het werk van Christus worden vaak niet genoeg onderscheiden, waardoor een onduidelijke verkondiging van het kostbare evangelie tot stand komen kan. Tegenstrijdige opvattingen over de leer, ja, zelfs de verderfelijke leer van de alverzoening, kan zijn uitgangspunt daarin hebben, dat deze twee waarheden niet worden begrepen. Daarom moeten we het Woord der waarheid ook hierin juist meedelen. Verzoening, zou men kunnen zeggen, is de naar God-gerichte zijde van het offer van Jezus Christus; want de Heer...

Lees verder
15 jaar geleden

Vier verschillende klassen

In de omgang van mensen onder elkaar – ook van gelovigen – kan men verschillende houdingen waarnemen. Wij willen ze eens kort aan de hand van enige Bijbelplaatsen in vier klassen voorstellen. Misschien kun je zelf nog enige Bijbelplaatsen eraan toevoegen. Pilatus en Herodes werden door boze bedoelingen vrienden met elkaar (Lukas 23:12). Wanneer het om onze gemeenschap, om het huwelijk enzovoort gaat, dan mogen wij met de hulp van de Heer met elkaar, ja meer nog, voor elkaar er...

Lees verder
3 jaar geleden

Vier vragen voor ons hart …

Markus 8 vers 14-21: De Heer Jezus was met Zijn discipelen in het schip onderweg. De discipelen hadden vergeten brood mee te nemen. Tijdens de oversteek geeft de Heer Jezus de discipelen een les: “Let op <en> kijkt uit voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdesem van Herodes!” Maar deze waarschuwing begrepen de discipelen niet en brachten zij in verband met het gebrek aan brood. In reactie daarop stelt de Heer Jezus de discipelen enkele vragen, die ook ons...

Lees verder
15 jaar geleden

Vijf lessen van de Meester

Johannes 21 Langzaam wijkt het donker van de nacht voor de morgenschemering. Eenzaam trekt een vissersboot zijn baan richting de oever van de zee. In de boot zitten zeven mannen, ten dele ervaren vissers die de zee goed kennen. De mannen zijn teleurgesteld. De hele nacht door hebben zij hard gewerkt, hebben zich moeite gegeven maar geen enkele vis ging in hun net. Nu keren ze vermoeid en hongerig terug. Aan de oever staat een man. Hij spreekt de vissers,...

Lees verder
15 jaar geleden

Vijf tegenwerpingen van Mozes (1)

Toen Mozes door de Heer geroepen werd om naar de farao te gaan kwam hij met vijf tegenwerpingen. Iets wat ons ook allemaal wel in het bloed zit. De één misschien wat meer dan de ander. Het doel was om farao te bewegen het volk van God te laten vertrekken uit Egypte. God had het gekerm van de kinderen van Israël vanwege de zware dienst gehoord, en Hij dacht aan Zijn verbond met Abraham, Izak en Jakob. Ja, God vergat...

Lees verder
15 jaar geleden

Vijf tegenwerpingen van Mozes (III)

Mozes brengt nog meer tegenwerpingen in stelling. Wat doet God daarmee? Er komen drie tekenen … De derde tegenwerping – “Ongeloof en wantrouwen”. We gaan nu weer verder met Mozes die voor een moeilijke opdracht staat. Inmiddels hebben we, hoop ik al wel gemerkt dat we zelfs uit tegenwerpingen veel kunnen leren. Het Woord van God geeft zeker aanleiding om ook op tegenwerpingen te letten, wat en hoe de Heer daarop antwoordt. De derde tegenwerping van Mozes is: “Maar ziet,...

Lees verder
6 jaar geleden

Vliegramp van de vlucht MH 17. Wat heeft het mij te zeggen?

Verschrikkelijk … onvoorstelbaar … afschuwelijk … onbegrijpelijk … dit zijn woorden die je door de gedachten kunnen schieten. Gevoelens van machteloosheid, van eenzaamheid … enorm verdriet en pijn in je hart …. De wereld staat volledig op z’n kop, alles om je heen zinkt weg … help! … Dit zijn maar enkele stamelende woorden en gedachten naar aanleiding van de verschrikkelijk vliegramp boven Oekraïne van de vlucht MH 17 van 17 juli 2014 … Frisse Wateren wenst alle nabestaanden veel...

Lees verder