v

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
3 jaar geleden

Vluchten geen oplossing

Ruth 1 vers 1-5: 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. 2. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathieten uit Bethlehem in...

Lees verder
4 jaar geleden

Voetballegende Johan Cruijff of …

25-03-2016 “De wereld treurt om voetballegende Johan Cruijff”, aldus de Volkskrant. En niet alleen de Volkskrant, de hele media zowel in binnen- als in buitenland publiceert treurberichten om JC. Het nieuws omtrent de terreuraanslagen moet zelfs hiervoor even wijken. Velen in de voetbalwereld treuren om deze man, die evenals wij allen, een mens was van vlees en bloed. Ook Johan Cruijff heeft te maken met wat de Bijbel zegt: Het is de mens gezet eenmaal te sterven (Hebr. 9:27), ondanks...

Lees verder
12 jaar geleden

Volg Mij (1)

Wij willen in deze artikelen op een aantal plaatsen in het Nieuwe Testament er op wijzen, waar de Heer Jezus over het volgen van Hem spreekt of mensen ter navolging oproept. Maar niet alleen deze mensen roept onze Heer op. Ook u en mij en jou. Wat betekent dat dan, Hem volgen? Welke plaats heeft Hij in ons leven? … 1. Volgen is een geheel en al persoonlijke zaak (Johannes 1:43-46) “Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan...

Lees verder
12 jaar geleden

Volg Mij (2 – slot)

In deze artikelen wordt verwezen naar waar de Heer Jezus over volgen spreekt of mensen ter navolging oproept. Maar niet alleen deze mensen roept onze Heer op. Ook u en mij en jou … Wat zijn de voorwaarden om de Heer Jezus te volgen? Ben ik bereid om alles te verlaten om Hem te volgen? Wat doen wij met onze talenten? … Wij willen in deze artikelen op een aantal plaatsen in het Nieuwe testament er opmerkzaam op maken, waar de...

Lees verder
15 jaar geleden

Volg Mij na!!!

Een lezing van Max Billiter Zwitserland gehouden in november 2003 in Nederland. I. De eerste ontmoeting Johannes 1:41-43. De Schriftplaats uit Johannes 1 toont ons de bekering van Petrus. Hij werd door zijn eigen broer naar Jezus gebracht. Een heel mooie dienst die je aan mensen kunt doen. Mijn eigen vrouw is door haar eigen broer tot bekering gekomen. Daaraan denk ik altijd als ik deze verzen uit Johannes 1 lees. Andreas moest zijn broer vinden. Het is wel een...

Lees verder
15 jaar geleden

Volgen van Jezus (1)

In Johannes 13:36 zegt de Heer Jezus tegen Petrus: “Waar Ik heenga, kun je Mij nu niet volgen, maar je zult Mij later volgen”. Dit is een duidelijke verwijzing naar Johannes 21:18-23. Daar vinden we tot twee keer toe dat Petrus wordt gezegd om de Heer Jezus te volgen. Dit is het “later volgen”, het tweede volgen. Maar er is ook een eerste volgen geweest. Dat vinden we onder andere in Lukas 5:1-11. In Mattheus 4 roept de Heer Petrus...

Lees verder
15 jaar geleden

Volgen van Jezus (2)

Lukas 5:1-11 Hier vinden we Petrus en zijn broer weer aan het vissen in het meer van Genézareth (meer van Galiléa). Ook Jakobus en Johannes waren hier aan het vissen. Blijkbaar waren Petrus en Andreas niet bij Jezus gebleven, want wat hier gebeurt is op een later tijdstip dan wat we hierboven overdachten. Ze waren gewoon weer gaan vissen. Het komen tot Jezus had nog niet tot resultaat gehad dat zij bij Jezus waren gebleven. Zij erkenden dat Jezus de...

Lees verder
4 jaar geleden

Volmaakt medelijden!

“Want wij hebben niet een Hogepriester Die niet met onze zwakheden kan mee lijden,  maar [Een] Die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van [de] zonde” (Hebr. 4:15). Wat een troost ligt hier in, in het midden van verzoekingen op de weg, te weten dat we een Hogepriester hebben, die medelijden heeft. We gaan vaak naar anderen met onze verzoekingen en behandelen elkaar met een zekere mate van medelijden: “Een vriend heeft te alle tijde lief, en...

Lees verder
2 jaar geleden

Voor een jonge bestuurder

“De oude mens laat zich graag aan het stuur zien”, merkte een vriend op toen hij uit mijn auto stapte. “En hij is een heel slechte chauffeur!” Ik was het met hem eens, zonder erbij na te denken: “Het is waar, dat ouderen niet achter het stuur moeten gaan zitten, ze reageren te langzaam en kruipen over de straat …” Mijn vriend onderbrak me: “Merk je niet van wie ik spreken wil? Denk aan de rit die we net hebben...

Lees verder
10 maanden geleden

Voornemen van het hart

“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk …” (Dan. 1:8). “… het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden” (Dan. 3:18). Een voornemen wordt in het hart genomen Het hart is de zetel van de beslissingen en de wilskracht. Daaruit zijn de uitingen van het leven...

Lees verder