w

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
15 jaar geleden

Waarheid en leugen (1)

Ongeveer elke 5 minuten – zo heeft hersenonderzoek vastgesteld – verzint de mens, bewust of onbewust, een leugen. Dat zijn bij een “16-urige-dag” [we slapen gemiddeld 8 uur per etmaal – vertaler] rond de 200 leugens per dag. Of 73.000 per jaar. Of zo’n 5 miljoen in het hele leven [uitgaande van een gemiddeld mensenleven – vertaler]. Leugen is in de ogen van God “zonde”. In het oog van de mens ligt dat helaas zeker niet zo. Dat zien en...

Lees verder
15 jaar geleden

Waarheid en leugen (2)

Er zijn nogal wat varianten van de leugen. De vader van de leugen, de satan, is daarin erg vindingrijk. Daar is geen twijfel over mogelijk, want dat zien we dagelijks om ons heen en misschien … ook wel … helaas in ons eigen hart. Nu gaan we enkele motieven bekijken van waaruit het liegen voortkomt. Zijn er ‘goede’ en ‘slechte’ motieven om te liegen? Is het waar dat “de eerlijke de domme is” en hoe zit dat voor een Christen?...

Lees verder
15 jaar geleden

Waarheid en leugen (3 slot)

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”. Dit is zeker waar! De bijbel bevestigt dit ook en dat zullen we in dit artikel ook zien. Het is van het grootste belang dat we op de Heer Jezus zien, Die het zeggen kon: Als Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet? Hij is “de weg en de waarheid en het leven …”. Deze wereld barst uit haar voegen van de leugen omdat zij niet...

Lees verder
2 jaar geleden

Waarom blijven wij hier, totdat wij sterven?

“Er waren vier melaatse mannen bij de ingang van de poort. Zij zeiden tegen elkaar: Waarom blijven wij hier totdat wij sterven?” (2 Kon. 7:3)   Lang geleden in de dagen van Elisa werd Samaria belegerd door de Syriërs en moest de bevolking ernstige honger doorstaan. Buiten de poort waren vier melaatsen. Ze zouden of sterven van de honger buiten de poort of het wagen om naar de Syriërs te gaan om de kliekjes te kunnen oppikken uit hun kampement....

Lees verder
2 jaar geleden

Waarom de maagdelijke geboorte zo belangrijk is

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1, Lukas 1   Het feit dat Jezus Christus uit een maagd werd geboren, wordt duidelijk in de Bijbel geleerd, maar helaas wordt er ook vaak aan getwijfeld. Lukas 1: de aankondiging In de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, wordt de engel Gabriël door God naar Maria in Nazareth gezonden (Luk. 1:26). Hier wordt in twee verzen tweemaal gezegd, dat Maria op dit punt maagd is (vs. 26-28). Toen de...

Lees verder
18 jaar geleden

Waarom dit magazine?

Hieronder dan het doel en de reden van het verschijnen van dit magazine. Doel: Het helpen van jongeren (maar ook ouderen) in geestelijke toerusting met de Bijbel, Gods Woord. Ook met het oog op actuele onderwerpen, zodat zij/wij slagvaardiger worden in het praktisch toepassen van Bijbelse waarheden en principes, of deze nu geliefd of minder geliefd zijn. Er zijn vele duistere machten werkzaam in onze tijd onder aanvoering van de overste van deze wereld, de satan. Dit magazine wil helpen...

Lees verder
9 jaar geleden

Waarom eigenlijk vier Evangeliën?

Wellicht heeft u zich weleens afgevraagd waarom we eigenlijk vier Evangeliën hebben1. Waren twee Evangeliën – bijvoorbeeld Mattheüs en Johannes – niet voldoende geweest? Een begrijpelijke vraag, gezien de vele overeenkomsten tussen met name de synoptische Evangeliën2. Sommige gebeurtenissen staan zelfs in alle vier Evangeliën opgetekend. Waaronder bijvoorbeeld de lijdensgeschiedenis. Waarom dan vier Evangeliën? Mijns inziens wordt de reden daarvoor in het Oude Testament gevonden. Althans, hoofdzakelijk. Daarop willen we echter straks ingaan. Laten we eerst een vluchtige blik werpen...

Lees verder
18 jaar geleden

Waarom ik geen JEHOVAH GETUIGE ben?

Het kan zijn dat u regelmatig wordt “lastig” gevallen door Jehovah-getuigen. Mogelijk bent u wel eens met hen in gesprek geweest en wilt iets meer over hen weten. Hieronder volgt een bewerking van een traktaat dat speciaal voor Jehovah getuigen is geschreven. Maar het kan misschien ook voor u, voor jou nuttig zijn om er iets meer over te weten … Frisse Wateren Wie zijn de 144.000? Getuigen van Jehovah of van Jezus Christus? Wie is Jezus Christus? Het Koninkrijk...

Lees verder
9 jaar geleden

Waarom ik geen Kerst vier?

Op 24 december van elk jaar zijn de kerken – bedoeld worden de kerkgebouwen – vol. Daarover moet men zich verheugen wanneer ten minste op deze dag de mensen in de kerken stromen. Eigenlijk vreemd dat dit juist voor zulke mensen geldt, die met de ‘kerk’ en het geloof anders niet veel te maken willen hebben. Kerstmis – een jaarlijks hoogtepunt in het leven van veel mensen. Ook in het leven van Christenen. Des te vreemder moet de titel van...

Lees verder
15 jaar geleden

Waarom is er verschil in huidkleur?

Iemand schreef: Met betrekking tot de verschillende mensenrassen kwam bij mij een vraag in de gedachten. Omdat alle mensen van Adam en Eva afstammen, moeten toch eigenlijk allen dezelfde huidkleur hebben. Wat is dan de grond ervoor dat wij verschillende rassen – zoals bijvoorbeeld de zwarten in tegenstelling tot de blanken – hebben? Hebt u hierover wel eens nagedacht? … Tijdens de scheppingsweek schiep God alle dierlijke en plantaardige grondsoorten en de mensen. Sindsdien zijn er geen nieuwe soorten meer...

Lees verder