18 jaar geleden

Waarom dit magazine?

Hieronder dan het doel en de reden van het verschijnen van dit magazine.

Doel:

 1. Het helpen van jongeren (maar ook ouderen) in geestelijke toerusting met de Bijbel, Gods Woord. Ook met het oog op actuele onderwerpen, zodat zij/wij slagvaardiger worden in het praktisch toepassen van Bijbelse waarheden en principes, of deze nu geliefd of minder geliefd zijn.
 2. Er zijn vele duistere machten werkzaam in onze tijd onder aanvoering van de overste van deze wereld, de satan. Dit magazine wil helpen deze vijanden te ontmaskeren en ervoor te waarschuwen en daarnaast te tonen wat Jezus Christus bieden wil en kan en te laten zien vanuit de Bijbel welke interesses een christen werkelijk kan bezielen en zou moeten ontwikkelen.
 3. Uitdragen en verbreiden van het evangelie.

Waarom?

 1. Er is een groot gebrek aan inzicht hoe de actuele problemen in onze tijd en met name in het z.g. Christelijke westen vanuit de de Bijbel te benaderen.
 2. Er is te weinig goede betrouwbare opbouwende Bijbelse lectuur in de christenheid dat aan alle waarheden in de Bijbel de ruimte wil geven die het toekomt en het ook praktisch wil toepassen. In het bijzonder als het gaat om de waarheid betreffende de gemeente van God op aarde en al haar (praktische) consequenties.
 3. Er is een gemis aan een slagvaardige Bijbelse frisse aanpak als het gaat om praktische onderwerpen.
 4. Er is grote zorg om de jongeren die de “smaak van Kanaän” nog niet te pakken hebben. Er is veel oppervlakkigheid en neiging tot judaïsme in verschillende vormen.
 5. Er is te weinig aandacht voor de Bijbelse noodzaak om samen te bouwen; samen d.w.z. jong en oud.

Hoe?

De gedachte is om – indien mogelijk – regelmatig nieuwe artikelen toe te voegen waarin jong en oud aan bod komen. Door een zo duidelijk en zo fris mogelijke layout en opmaak willen wij graag een Bijbels verantwoorde site bieden voor ‘elk wat wils’.

Onderwerpen

De onderwerpen hopen we aan de hand van de Bijbel aan de orde te stellen. Er worden verschillende artikelen vertaald uit o.m. het duits en het engels.

Hieronder volgt een greep uit dat wat Frisse Wateren voor ogen staat:

 1. Dagkalender met elke dag een tekst en een stukje daarover
 2. Verslaving
 3. Seksualiteit
 4. Evangelisatie; zending
 5. Cultuur (muziek, zang, dichtkunst, enz.)
 6. Opleiding en werk
 7. Charismatische beweging (nuchterheid); gaven
 8. Vasten en gebed
 9. Wereldgodsdiensten
 10. Politiek
 11. De christen en de wereld
 12. Sport en spel
 13. Verhalen voor de jeugd
 14. Bijbelstudie (eenvoudig en iets minder eenvoudig
 15. Israël
 16. Lijden
 17. Huwelijk/verloving
 18. Wetenschap
 19. Bijbelse geschiedenis
 20. Samenkomen van de gemeente van God in onze tijd
 21. De christen en de media
 22. Mededelingen/agenda
 23. Gezag, enz. enz.

Alleen met de hulp van de Heer kunnen bovenstaande onderwerpen aan de orde gesteld worden! Wilt u daarvoor ook meebidden?

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW