w

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
3 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (11)

Goedheid Spreuken 31 vers 20: “Zij opent haar hand voor de ellendige, zij spreidt haar handen uit naar de arme.” Niet alleen haar huis profiteerde van het werk van deze vrouw, maar ook de ellendigen en armen. Haar werk was genoeg om ook anderen van de benodigdheden te voorzien. In Efeze 4 vers 28 wordt ons verteld, dat een hoofddoel van ons dagelijks werk is, dat wij “iets kunnen meedelen aan hem die gebrek heeft.” “Weldadigheid en mededeelzaamheid” is een...

Lees verder
3 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (12)

Uit voorzorg Spreuken 31 vers 21: “Zij is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw, want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed.” De vooruitziende blik van deze vrouw heeft voorzorgsmaatregelen genomen voor de koude dagen. Ze hoeft niet bang te zijn voor de sneeuw, want al haar gezinsleden zijn warm gekleed. Sneeuwdagen bestaan ook in het leven van gelovigen. De omstandigheden waarin wij leven lijken vaak koud en ongunstig. Als we dan niet verwarmd worden door goede kleding,...

Lees verder
4 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (2)

Trouw Spreuken 31 vers 11: “Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot, en bezit zal hem niet ontbreken.” De trouw van deze vrouw wordt beloond door het vertrouwen van haar man. Hij kon vol vertrouwen het hele huishouden aan haar overlaten en erop vertrouwen dat zij alles naar zijn smaak zou regelen. Zijn de “aan ons toevertrouwde goederen” – de kostbare waarheden van het Woord van God – en de ons toevertrouwde taken in het werk van de Heer...

Lees verder
4 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (3)

Liefde Spreuken 31 vers 12: “Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven.” De eerste zorg van deze vrouw is haar man. Pas later volgen kinderen en huispersoneel. Dit is ook de door God bedoelde volgorde. De jonge vrouwen moet worden opgedragen eerst hun man lief te hebben en daarna hun kinderen (zie Titus 2:4). Zo zou (geestelijk toegepast) liefde voor onze Heer boven alles in ons leven moeten staan, inclusief liefde voor de “huishouding...

Lees verder
4 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (4)

Vreugdevolle dienst Spreuken 31 vers 13: “Zij zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen.” Het aanvoeren van stoffen om kleding te maken was met arbeid verbonden. Maar de arbeid was voor deze vrouw geen vervelende bezigheid, maar een genoegen. De liefde voor haar Heer inspireerde haar en Zijn last was licht voor haar (verg. Matth. 11:30). Als liefde voor de Heer onze drijfveer is, dan wordt de last van het arbeiden voor Hem licht. De...

Lees verder
4 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (5)

Kennis Spreuken 31 vers 14: “Zij is als schepen van een koopman, zij laat haar voedsel van verre komen.” Met schepen kun je ten eerste grotere afstanden afleggen en ten tweede veel vervoeren. Dus deze vrouw bracht haar brood van waar het van de beste kwaliteit was. Ook wij moeten dit leren. Het voedsel dat onze innerlijke mens nodig heeft is nergens op aarde te vinden. Wij hebben het brood uit de hemel, de Heer Jezus, nodig om ons dagelijks...

Lees verder
4 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (6)

Geloofsijver Spreuken 31 vers 15: “Zij staat op als het nog nacht is, en geeft haar huisgezin voedsel, haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel.” Lang liggen in de ochtend is symptomatisch voor luiheid, en het bed (ook in de Bijbel) is een symbool van troost (verg. Luk. 8:16; 11:7)1. Daarentegen is vroeg opstaan een uiting van ijver en energie. Vooral in de geestelijke zorg voor onze gezinnen en Gods volk hebben vaders en dienaren geestelijke energie nodig bij het verzamelen...

Lees verder
4 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (7)

Interesse Spreuken 31 vers 16: “Zij zet haar zinnen op een akker, en verwerft die, van de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard.” Deze vrouw wil het bezit van haar man vergroten. Maar niet voor het eigendom zelf, maar zodat er vruchten uit voortkomen, die tot vreugde van haar man zijn. De wijngaard is een symbool van de vrucht die God in ons leven zoekt. Wijn als beeld van vreugde (Richt. 9:13) spreekt van Gods vreugde in het...

Lees verder
3 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (8)

Afhankelijkheid Spreuken 31 vers 17: “Zij omgordt haar heupen met kracht, zij maakt haar armen sterk.” De ijverige vrouw1 heeft een inspannende werkdag voor de boeg. Daarvoor heeft ze kracht nodig, waarmee ze zich als een riem omgordt. De kracht komt niet uit haarzelf voort. Zo is het ook met ons. Als we op onze eigen kracht vertrouwen, zullen we heel snel vallen. Maar hoe versterken we onze handen? Gods oproep door Zacharia: “Versterk uw handen”2 (Zach. 8:9,13) geldt ook...

Lees verder
3 maanden geleden

Waardevoller dan robijnen (9)

Duurzaamheid Spreuken 31 vers 18: “Zij merkt dat het met haar zaken goed gaat, haar lamp dooft ’s nachts niet.” De ijverige vrouw leert, dat haar werk goede vruchten heeft opgeleverd. Dit maakt haar echter niet laks, maar spoort haar aan tot verdere trouw en volharding. Misschien laat de Heer ons ook van tijd tot tijd weten, dat ons werk voor Hem vrucht heeft gedragen. Misschien heeft onze dienst bijgedragen aan de opbouw van de Zijnen of aan de bekering...

Lees verder