1 jaar geleden

Waardevoller dan robijnen (8)

Afhankelijkheid

Spreuken 31 vers 17:
“Zij omgordt haar heupen met kracht, zij maakt haar armen sterk.”

De ijverige vrouw1 heeft een inspannende werkdag voor de boeg. Daarvoor heeft ze kracht nodig, waarmee ze zich als een riem omgordt. De kracht komt niet uit haarzelf voort.

Zo is het ook met ons. Als we op onze eigen kracht vertrouwen, zullen we heel snel vallen. Maar hoe versterken we onze handen? Gods oproep door Zacharia: “Versterk uw handen”2 (Zach. 8:9,13) geldt ook voor ons. We doen het in gemeenschap met God, zoals David (1 Sam. 23:16; 30:6). Dat doen we door God op een eenvoudige manier te vragen, zoals Nehemia (Neh. 6:9). Hij kan onze handen versterken (zie Ezra 6:22). Door de handen van de Machtige van Jakob zouden de armen van Jozef soepel (of sterk, flink, mannelijk) blijven (Gen. 49:24).

Door het gebed drukken we onze afhankelijkheid van God uit. We kunnen tegenover God toegeven, dat we geen kracht in onszelf hebben om de eisen van het leven aan te kunnen. Dan kan God ons Zijn kracht ter beschikking stellen.

God noemde Jakob “Israël,”3 dat wil zeggen “Gods strijder”, nadat Hij zijn heupgewricht had ontwricht zodat hij mank moest lopen. Dit maakte Jakob duidelijk, dat deze strijd van God alleen gestreden kon worden met Gods kracht. God liet hem de zwakheid van zijn “aarden vat” voelen, zodat hij besefte dat “de uitnemendheid van de kracht uit God is, en niet uit ons” (2 Kor. 4:7). Ook wij moeten dit leren.

 

NOTEN:
1. Met het woord ‘deugdelijk’ (dit is: “waarop niets aan te merken valt”) wordt de vrouw uit Spreuken 31:10 aangeduid. Hier vertaald als ‘ijverige.’
2. De HSV heeft hier ‘Grijp moed,’ echter letterlijk staat er: Laat uw handen sterk zijn.’ Zie ook vers 13. De Duitse Elberfelder heeft ’Stärket eure Hände.’
3. Zie Gen. 32:28.

 

© ww.bibelstudium.de; Marco Leßmann

Online in het Duits sinds 18.12.2013.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW