1 jaar geleden

Waardevoller dan robijnen (7)

Interesse

Spreuken 31 vers 16:
“Zij zet haar zinnen op een akker, en verwerft die, van de vrucht van haar handen plant zij een wijngaard.”

Deze vrouw wil het bezit van haar man vergroten. Maar niet voor het eigendom zelf, maar zodat er vruchten uit voortkomen, die tot vreugde van haar man zijn.

De wijngaard is een symbool van de vrucht die God in ons leven zoekt. Wijn als beeld van vreugde (Richt. 9:13) spreekt van Gods vreugde in het vinden van vrucht voor Hem in ons leven. Maar daarvoor moeten we eerst de akker bezitten. Ons bezit is, wat wij daadwerkelijk genieten van de geestelijke zegeningen die ons in de Heer Jezus zijn gegeven. Wij krijgen dit bezit door onze “zinnen erop te zetten” en te “verwerven.” Koesteren wij onze erfenis, zoals in het voorbeeld van Achsa (Joz. 15:16-19), de dochters van Zelafead (Num. 27:1-7), of de ‘deugdelijke’ vrouw in ons vers? Zijn wij geïnteresseerd in de Heer Jezus, Zijn werk en de glorieuze resultaten voor ons? Laten we de zegeningen overdenken en ze “verwerven” door intensieve studie en gebed!

Maar niet als doel op zich! Onze waardering voor de geestelijke zegeningen in Christus kan terugvloeien naar God als lof en aanbidding en ons aanzetten tot een leven van toewijding aan God. Dan komen er echte vruchten uit voort tot vreugde van God.

 

© www.bibelstudium.de; Marco Leßmann

Online in het Duits sinds 16.12.2013.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW