1 jaar geleden

Waardevoller dan robijnen (6)

Geloofsijver

Spreuken 31 vers 15:
“Zij staat op als het nog nacht is, en geeft haar huisgezin voedsel, haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel.”

Lang liggen in de ochtend is symptomatisch voor luiheid, en het bed (ook in de Bijbel) is een symbool van troost (verg. Luk. 8:16; 11:7)1. Daarentegen is vroeg opstaan een uiting van ijver en energie. Vooral in de geestelijke zorg voor onze gezinnen en Gods volk hebben vaders en dienaren geestelijke energie nodig bij het verzamelen en ophalen van het Woord van God. Want de maat van het verzamelen bepaalt de maat van het eten. Zo was het ook met het manna. De laatkomers stonden met lege handen, want het manna smolt zodra de zon opkwam.

De vroege uren van de dag zijn bijzonder geschikt voor de studie van het Woord. Maar het feit dat voedsel voor haar huis de eerste gedachte van de bedrijvige2 vrouw was, is ook een aanwijzing dat het Woord van God de eerste plaats moet hebben in onze huizen en in onze samenkomsten.

 

NOOT:
1. Zie ook Spr. 19:15; 31:27; Pred. 10:18. {FW}
2. Met het woord ‘deugdelijk’ (dit is: “waarop niets aan te merken valt”) wordt de vrouw uit Spreuken 31:10 aangeduid. Hier vertaald als ‘bedrijvige.’

 

© www.bibelstudium.de; Marco Leßmann

Online in het Duits sinds 14.12.2013.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW