1 jaar geleden

Waardevoller dan robijnen (9)

Duurzaamheid

Spreuken 31 vers 18:
“Zij merkt dat het met haar zaken goed gaat, haar lamp dooft ’s nachts niet.”

De ijverige vrouw leert, dat haar werk goede vruchten heeft opgeleverd. Dit maakt haar echter niet laks, maar spoort haar aan tot verdere trouw en volharding.

Misschien laat de Heer ons ook van tijd tot tijd weten, dat ons werk voor Hem vrucht heeft gedragen. Misschien heeft onze dienst bijgedragen aan de opbouw van de Zijnen of aan de bekering van ongelovigen. Vaak krijgen we dit alleen te horen als we het kunnen verdragen. Want net als bij de vaardige vrouw mag dit niet leiden tot hoogmoed of laksheid, alsof we iets bereikt hebben of genoeg gewerkt hebben. Integendeel, door zulke ‘succesberichten’ wil de Heer ons aanmoedigen tot verdere trouw en volharding. We leven in de nacht van de verwerping van de Heer Jezus. Laten we het licht van ons getuigenis niet onder het ‘bed van troost’ leggen. Laat het schijnen zolang zijn gloed anderen nog in de juiste richting kan wijzen, en doof niet totdat de Bruidegom komt.

 

© www.bibelstudium.de; Marco Leßmann

Online in het Duits sinds 20.12.2013.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW