1

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
14 jaar geleden

1 Koningen 19:4

De fout van de grote profeet Elia bestond daarin dat hij in een ogenblik van bijzonder gevaar op zichzelf zag. In de strijd van het geloof heeft hij op God vertrouwd en een unieke overwinning behaald. Daarna echter, met het oog op de persoonlijke bedreiging door de machtige koningin Izébel, riep hij niet tot God om bescherming en redding, maar hij “bad, dat zijn ziel zou sterven”. Een diepe depressie overweldigde hem. Had hij toch maar bij God zijn angst...

Lees verder
12 jaar geleden

1 Koningen 19:9

Het was Elia vergund om op de berg Karmel een geloofsoverwinning te behalen. God had Zich op een eenmalige wijze aan Zijn knecht bekendgemaakt. Het was een indrukwekkend getuigenis voor het afvallige volk. Maar nu kwam zijn geloof aan het wankelen. Hij vluchtte in een eenzame spelonk voor de wraakdreiging van de goddeloze koningin Izebel en voor de wankelmoedigheid van het volk. Hij moest ook beleven dat het uur na de overwinning gevaarlijker is voor het geloof dan het gevecht....

Lees verder
6 jaar geleden

1 Korinthe 1 vers 21

“Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen …” Wat deed de Griekse filosofie voor zijn volgelingen? Het maakte hen tot onwetende aanbidders van een “onbekende God” (Hand. 17:23). De inscriptie op hun altaar maakte aan de wereld openbaar hun onwetendheid en hun schande. En moeten wij ons niet oprecht afvragen of filosofie het Christendom niet meer beïnvloed heeft dan het Griekenland deed? Heeft zij de kennis van de...

Lees verder
5 jaar geleden

1 Korinthe 12 vers 18-22

“Maar nu heeft God de leden, elk van hen, in het lichaam gesteld zoals Hij heeft gewild. Waren zij alle één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, maar het lichaam is één. Het oog nu kan niet zeggen tot de hand: Ik heb je niet nodig; of ook het hoofd tot de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Integendeel, de leden van het lichaam die de zwakkere schijnen te zijn, zijn des te noodzakelijker...

Lees verder
15 jaar geleden

1 Korinthe 14:26

Heer’ wanneer om u alleende harten zich bewegen,dan vloeit als hemeldauwneer uw rijke zegen. Zijn we daarvan overtuigd? “Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt” (Hebreeën 11:1). We zullen nooit beschaamd worden, wanneer we op de Heer vertrouwen. Zoals eens bij de uitdeling van de broden gebruikt Hij vandaag ook vaak ‘kleine jongens’, dat wil zeggen zij die niet door menselijke talenten indruk maken, tot nut voor velen. Welk een zegen kan er voor ons...

Lees verder
7 jaar geleden

1 Korinthe 15 vers 3 en 4

“Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften”. De feiten die in het evangelie van onze behoudenis aangekondigd zijn, zijn: Christus stierf voor onze zonden; Hij is begraven; Hij is op de derde dag opgewekt; Hij is door vele getuigen gezien na Zijn opstanding; Hij is nu...

Lees verder
1 jaar geleden

1 Korinthe 15 vers 3 en 4

“Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften, en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften;”   De jongeman zat al enige jaren in verschillende christelijke groepen, in de hoop daar hulp te vinden voor de depressie waaraan hij leed. Maar hij was er niet beter op geworden; integendeel, hij had alle belangstelling voor het...

Lees verder
8 jaar geleden

1 Korinthe 15:3,4

“Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften”. Een jonge man was gedurende enkele jaren in verschillende christelijke groepen geweest in de hoop dat hij daar hulp zou vinden voor de depressie waaraan hij leed. Maar het werd niet beter; integendeel, hij verloor elke interesse in de bijbel en beweerde dat hij...

Lees verder
2 jaar geleden

1 Korinthe 6 vers 20

“U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn”.   Chinezen zijn heel goede handelsmensen en geld speelt ook bij hen een heel grote rol. Zij zullen niets doen waar op de een of andere manier geen voordeel of winst uit te behalen valt. Zo dachten velen, dat evangelisten en missionarissen de mensen geld gaven, om christen te worden. Een Chinees, die nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen...

Lees verder
18 jaar geleden

1 Korinthe 7:31

Wat de beroemde natuurkundige Ampère eens heeft gezegd over het "eeuwige licht" is vrij onbekend. Toch is dit zéér behartigenswaardig! Hij zei daarover het volgende: "Doe je werk altijd met gebed; onderzoek de dingen van deze wereld, dat ben je immers aan je positie verplicht; maar doe dat slechts met één oog, opdat je andere voortdurend gebonden wordt door het eeuwige licht! Luister naar de wijzen van deze aarde, maar ook slechts met één oor, opdat je andere in staat...

Lees verder